• Viktuppgången uteblev, trots större energiintag, och insulinkänsligheten ökade. (gu.se)
 • Däremot varierande inte barnens totala energiintag mellan veckans dagar. (doktorn.com)
 • De individer som fick 10 till 24,9 procent av sitt totala energiintag från tillsatt socker hade 30 procent ökad risk att ha dött i hjärt-kärlsjukdom, jämfört med dem som fick mindre än 10 procent av sin energi från tillsatt socker. (dagensmedicin.se)
 • Barnen/ eleverna får enligt svenska näringsrekommendationer, en lunch som innehåller 25-35% av dagens totala energiintag. (savsjo.se)
 • Samtidigt ökar sockerkonsumtionen, idag kommer 22 % av barns totala energiintag från tillsatt socker. (halsoframjandet.se)
 • Middag och lunch bör utgöra ca 25 % av dagens totala energiintag vardera. (styrkeprogrammet.se)
 • Visste du att svenska barns energiintag består av 22% socker? (vimedbarn.se)
 • Enligt Världshälsoorganisationens nya rekommendationer bör endast fem till tio procent av barn och vuxnas dagliga energiintag komma från socker. (yle.fi)
 • Motsvarande riskökning för dem som fick 25 procent eller mer av sitt energiintag från tillsatt socker var 175 procent. (dagensmedicin.se)
 • Trots detta kvarstår huvudproblemet - Svenska barns dagliga energiintag består av 22 % socker. (aftonbladet.se)
 • WHOs uppsatta mål är att högst 5 % av energiintag ska komma från tillsatt socker. (halsoframjandet.se)
 • Energiintag och intag av mättat fett skulle minska, men även proteinintaget. (expressen.se)
 • Fett bör vara 20%-30% av vårt energiintag. (mimersbrunn.se)
 • Bra fett och långsamt energiintag. (kurera.se)
 • Med andra ord, om du försöker uppnå ett negativt energiintag (gå ner i vikt) så behöver du MINDRE protein. (dietdoctor.com)
 • Men förmodligen behöver du minska ditt energiintag för att reducera vikt. (gracewellness.se)
 • Och reducerar man sitt energiintag kan det leda till att man istället går ner i vikt. (muscles.se)
 • Kan man gå ner i vikt på ovanstående energiintag? (annahallen.se)
 • Då kroppen lider brist på energiintag övergår kroppen till katabol metabolism , det vill säga kroppen riktar in sig på att bryta ner istället för att bygga upp. (wikipedia.org)
 • Det kan vara bra att vänja kroppen med energiintag även under träningen. (funbeat.se)
 • Men sträva efter att balansera upp dina energiintag så kroppen kan tillgodose dess behov av vitaminer, mineraler och kvalitativa näringsämnen. (aftonbladet.se)
 • Sofia berättar att hela 25 procent av ett barns energiintag kommer från tomma kalorier. (malmo.se)
 • Detta kan leda till negativa konsekvenser för tandhälsan men även till ökad risk för övervikt om obalans i energiintag och fysisk aktivitet förekommer under längre tid. (doktorn.com)
 • Stress är tillsammans med låg fysisk aktivitet och högt energiintag livsstilsfaktorer kopplade till en ökad risk för metabola sjukdomar och hjärt-kärlsjukdom. (umu.se)
 • Många äldre med nedsatt njurfunktion har spontant lågt protein- och energiintag. (janusinfo.se)
 • Hälsosamma matvanor är när energiintag, näringsintag, livsmedelsval, tillagningsform och måltidsmönster svarar till individens behov. (vgregion.se)
 • Ohälsosamma matvanor definieras som matvanor där energiintag, näringsintag, livsmedelsval, tillagningsform eller måltidsmönster inte motsvarar individens behov. (vgregion.se)
 • För personer med övervikt eller fetma grad 1 (30.0-34.9 kg/m 2 ) som i övrigt är friska kan en genomarbetad rådgivning baserad på Livsmedelsverket råd om hälsosamma matvanor med ett reducerat energiintag vara tillräckligt. (vgregion.se)
 • För dig som är intresserad av längre traillopp (över 90 minuter) blir även kolhydratdepåerna en begränsande faktor och det blir viktigt att skapa kunskap om ditt energiintag före och under loppet. (runnersworld.se)
 • Sista veckan ut i projektet testar jag att reducera mitt energiintag igen. (sockertjocken.se)
 • Jag måste även gravt reducera mitt energiintag - alternativ inte äta något alls.Känns det som ett sunt och hållbart sätt att leva på? (sockertjocken.se)
 • Begränsning av energiintag i förhållande till behov som medför en signifikant låg kroppsvikt utifrån ålder, kön, utvecklingsbana och fysisk hälsa. (internetmedicin.se)
 • Det beror också på energiintag. (dietdoctor.com)
 • Tumörerna kan ibland ge en snabb fetmautveckling som debutsymtom, men även i dessa fall beror fetman på ett för stort energiintag. (internetmedicin.se)
 • a b] Fil Dr Mia Prim: Intryck från Plus Läst: 2010-11-29 ^ "Syna saltet - när du handlar" (på sv). (wikipedia.org)
 • Det handlar om rätt energiintag. (aktivtraning.se)
 • Försökspersonerna blev sedan serverade en frivillig lunch och deras energiintag noterades. (vetenskaphalsa.se)
 • Det innebär att en allsidig kost med frukost, lunch och middag plus två mellanmål ska räcka som energiintag. (ka.se)
 • Det är utskällningar, bestraffningar, kommentarer om kroppsvikt och uppmaningar om begränsat energiintag, sa Pia Josephson tillförordnad generalsekreterare till SVT Sport i oktober. (svt.se)
 • För högt energiintag leder då till överfulla fettförråd i levern, så kallad fettlever. (aspergerforum.se)
 • Jag jobbar sen med att hitta just DIN opimala fördelning och energiintag. (annahallen.se)
 • Magnus går bl.a. igenom löpteknik, energiintag och ger dig värdefulla tips på vägen mot de bästa förberedelserna inför TCS Lidingöloppshelgen. (lidingoloppet.se)
 • Ömma muskler efter högt energiintag? (svettig.se)
 • Själv är jag övertygad om att för att nå sin målvikt och sedan kunna hålla den, utan att förlora för mycket muskler, måste man gå försiktigt fram när man minskar sitt energiintag. (nutribe.com)