• Funktion och funktionss kerhet r h r oeftergivliga krav f r elektriska kontaktdon som skall verka och garantera el verf ring i den tuffaste av milj er. (diab.se)
 • Jag tror stenh rt p att teknikutveckling mot mindre milj f rst ring r bra, men allt som oftast verkar vi giriga ha en tendens att snabbt fylla upp framstegens marginaler med 'extra allt', d.v.s. fler fantastiska funktioner och kade prestanda/bekv mlighet i st llet f r att fullt ut nyttja potentialen till att g ra av med mindre energi p v ra transporter. (alternativ.nu)
 • Jag r en ynklig och lat figur som gett upp det d r med att f rs ka r dda v rlden, utan gnar mig t energi- och milj t nk enbart f r egen vinnings skull, och med 'vinning' menar jag ofta n jet i att skapa n got som funkar bra, snarare n att det sparar mig en massa pengar. (alternativ.nu)
 • GOveteran vill verka f r generations verskridande kunskaps verf ring. (vakanser.se)
 • M nga av v ra flygplatser arbetar redan idag aktivt med h llbarhets- och klimatfr gor, men hittills har vi saknat ett strukturerat s tt mellan alla flygplatserna f r gemensam kunskapsuppbyggnad, kunskaps verf ring och spridning av best practice. (klimatsmart.se)
 • I en vetenskaplig artikel i ansedda Energy Policy presenteras hur v rlden kan f rs rjas med energi enkom fr n sol, vind och vatten r 2050. (ecoprofile.se)
 • I dessa omr den finns ett enormt verskott av solenergi, nog f r att f rse v rlden med energi m nga g nger dagens anv ndning. (ecoprofile.se)
 • I ver 25 r har vi lagt mycket energi p att f rb ttra utrustningen f r verf ring av elstr m mellan dragfordon och sl pfordon vid utf rande av mobila transporter. (diab.se)
 • I slut nden r det ju s att all den tid, energi och pengar vi lagt och kommer att l gga p detta r motsvarande f rlust f r v r ordinarie verksamhet, d r barn och ungdomar spelar en huvudroll. (genarpsif.se)
 • K nner du att det r bel nande ur aff rsperspektiv eller r det n got som tar upp energi och tid du hellre hade lagt p n got annat? (component.se)
 • Energigivande processer d r kolhydrater, fett och protein i tre steg omvandlas till energi (i forma av ATP). (trainersacademy.se)
 • Arbete som lever p syreberoende energigivande processer d r kolhydrater, fett eller protein i tre steg omvandlas till energi (i form av ATP). (trainersacademy.se)
 • Energi f rbrukas ej utan omvandlas. (qrs.nu)
 • Desto högre motstånd ju mer energi omvandlas till värme. (supersonic.se)
 • Med elektriska och elektroniska produkter avses inte sammansatta produkter som huvudsakligen anv nder annan energi n elektrisk energi. (notisum.se)
 • Ist llet f r att hitta p nya l sningar, varf r inte verf ra fler tunga transporter till det redan existerande elektriska transportsystemet som sedan l nge r i drift? (svmc.se)
 • Den elektriska signal verf ringen kan p verkas. (qrs.nu)
 • V rmelager r mycket billigare n batterier eller dylikt, d rf r r vissa CSP-tekniker b ttre f r att leverera varaktig energi dygnet runt n vad solceller r. (ecoprofile.se)
 • 1 . Bild av Hemoglobinglobin( Hb) best ende av globin, j rnk rna och en porfyrin-ring runt denna k rna. (qrs.nu)
 • Sl ng ut on digt tungt, eller beh ll det men t nk p att det kostar energi att frakta runt. (alternativ.nu)
 • När den som har mest prylar när han dör vinner så blir det fler resor med egen bil och taxi, mer stress, ökad vidbrändhet och många långresor till Thailand eller till Varbergs kurort där vi skall återhämta oss själva och fylla på energi för att orka jaga runt med Luther, Jante och vilopuls 90. (blogspot.com)
 • V r uppdragsgivare r ett europeiskt f retag verksamt inom kanalskenor med marknadssegmenten byggnader, industri, bost der samt energi & infrastruktur. (vakanser.se)
 • Vi ser g rna att du har en kemiteknisk inriktning mot v rme verf ring samt reningsprocesser och systemdekontaminering. (vakanser.se)
 • De beh ller d all viktig n ring och smak och inte minst alla vitaminer och mineraler samt all livskraft och energi. (jipotimas.se)
 • Sj lv har jag valt att testa f r vissa defekter som t ex prcd-PRA eftersom detta r en gonsjukdom som g r hundarna blinda samt f r EIC som r en neurologisk sjukdom d r verf ringen av impulser mellan nerver och muskulatur inte fungerar som den ska. (caccia.se)
 • Eller varf r inte delta i v ra l pt vlingar RISEN-loppet, GIFT (Genarps IF Trail) samt Sk nska Energi-Stafetten. (genarpsif.se)
 • I samma takt som sk rmtiden kar minskar tiden f r social samvaro och det kan ka risken f r att man f r sv rare att f rst och handskas med sina och andras k nslor samt att den empatiska f rm gan minskar. (elevhalsan.se)
 • Jag r medveten om att bl a flyg, hotell o s v f r mindre arbete, fast jag r av den sikten att man ska inte nyttja mer resurser n vad som beh vs, kan inte en n ring b ra sig sj lv f r man byta arbete helt enkelt. (piaskennel.com)
 • Det kanske r lite ytterkanten av begreppet Q. Det kanske r b ttre att skriva "energi verf ring" eller n tt s nt. (hififorum.nu)
 • Ett chassi som g r att modellen numera r 153 cm bred vilket ger en b ttre stabilitet i sv ra situationer. (skoter.se)
 • Det r sj lvklart oerh rt tr kigt att drabbas av denna typ av h ndelser och det k nns trist n r alla vi som driver f reningen med ideella krafter tvingas l gga tid, energi och inte minst pengar p s dant h r. (genarpsif.se)
 • En stor f rdel med vissa av dessa tekniker r m jligheterna att lagra energi. (ecoprofile.se)
 • De befarar att verf ringsm jligheterna till Tyskland inte kommer att r cka till. (radda-lekeberg.se)
 • I v ra bilar anv nds 'standard' asynkron verf ring, 10400 bit/sekund, 8 databitar, en start- och en stopbit. (forum24.se)
 • ERS r ett samlingsnamn f r olika tekniker d r str m p olika s tt verf rs till eldrivna bilar, lastbilar och bussar samtidigt som dessa k rs. (transportnyhederne.dk)
 • Lokala organisationer tar mycket energi. (piratpartiet.se)
 • Efter en viss tid verf rs klienten till de lokala beroendemottagningarna d r det fortsatta l ngsiktiga rehabiliteringsarbete tar vid i fortsatt samr d med socialtj nst. (seeab.se)
 • Detta inneb r att energin som verf rs till skon vid markis ttningen terf rs omg ende och ger extra kraft och energi till ditt l psteg. (jtnydesign.se)
 • Och Du n r du nd g r som Moon s ger (f r det r goda r d) s ring upp flickan igen och prata ut med henne. (funktionshinder.se)
 • Prata med verf rmyndaren och se vad han rekomenderar. (funktionshinder.se)
 • Det skulle f rv na mig om det har skett en s dan enorm verf ring av makt och befogenheter i det tysta. (nejtillemu.com)
 • Man kan ocks seminera sitt sto p valfri seminstation, och komma till oss n r det r dags f r sk ljning och verf ring av embryo. (hippson.se)
 • OM en k rna blir tillr ckligt exciterad, fr n str lning eller fr n mekanisk p verkan med samma kvantitativa energi, kan den ENLIGT TNED ndra sin struktur. (universumshistoria.se)
 • All desinfektion f reg s av mekanisk reng ring, g rna h gtrycksspolning, varefter desinfektion g rs enligt anvisning p f rpackningen. (kronblad.com)
 • Stallreng ring Efter ett genomg nget sjukdomsutbrott orsakat av Streptococcus equi eller andra smittsamma bakterier r det av st rsta vikt att stallet reng rs ordentligt, d bakterierna kan verleva exempelvis i smuts p boxinredning under flera m nader. (kronblad.com)
 • De passade ven p att l mna kiosken i ett kaosartat skick och det kr vdes mycket reng ring och st dning f r att f den fr sch igen. (genarpsif.se)
 • En sak jag tog till mig h r r att om en Feng Shui expert kom in i mitt rum s skulle denne antagligen d p.g.a. all negativ energi och total avsaknad av balans och harmoni. (ngn.nu)
 • Beh ver vi mer energi spaltas ATP molekylerna upp och drar ig ng mnesoms ttningen. (qrs.nu)