• Insidan består av ett lager endotelceller. (doktorn.com)
 • Detta leder till försämrad cirkulation, vilket i sin tur sannolikt medför skador på de celler som bekläder insidan av små och medelstora blodkärl (endotelceller). (socialstyrelsen.se)
 • Endotelceller - täcker insidan av hjärnans kärl. (wikipedia.org)
 • På insidan av blodkärlen finns endotelceller. (ki.se)
 • De celler som finns på insidan av kapillärer, endotelceller, är speciellt känsliga för strålbehandling. (onkologiisverige.se)
 • Viruset angriper främst endotelceller och sprids via blodet ut i kroppen och orsakar nekros av kroppens celler, som leder till ett häftigt sjukdomsförlopp karakteriserat av blödningar ur kroppsöppningarna. (wikipedia.org)
 • Vid infektion fäster virusets glykoproteiner till endotelceller som transporterar ut viruset i kroppen via blodet och orsakar infektion och nekros av celler i lymfkörtlar, lever, mjälte och lungor. (wikipedia.org)
 • Mutationer i GLA-genen resulterar i låg alfa-galaktosidas A-aktivitet och progressiv inlagring av Gb3 i kroppens celler, särskilt endotelceller, vilket så småningom orsakar organskada. (internetmedicin.se)
 • Resultatet är en spasm av bronkial glattmuskel, proliferation av endotelceller, vilket orsakar urtikaria och ödem. (finenaturalmedicine.com)
 • Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som orsakar endotelceller och blodplättar dysfunktion leder till såväl mikrovaskulära och makrovaskulär komplikationer. (svenskepiller.com)
 • Illustration av frisk artär i genomskärning med dess olika lager, inklusive endotelceller på kärlets insida. (ki.se)
 • Endotel eller endotelium är det lager av celler, endotelceller, som täcker blodkärlens insida. (apotekvarerpanett.life)
 • Vidare bidrar oxiderade fettsyror som förknippas med LDL (low-density lipoprotein) till inflammation, endotel dysfunktion (endotelceller täcker blodkärlens insida) och aterosklerotisk plack (plack som bildar åderförkalkning). (greatlife.se)
 • Det består av endotelceller, stroma och epitel lager. (halsanet.com)
 • Kärlets vägg består av flera lager där endotelceller är det innersta lagret. (lu.se)
 • Kapillärernas väggar består av ett lager endotelceller och den underliggande, tofranil recept pris. (soundthief.com)
 • Detta "håriga lager" gav distans till cellreceptorerna på endotelceller där vita blodkropparna (inflammationscellerna) fäster och även rullar. (karlarfors.se)
 • Blod-hjärnbarriär 0 frågor Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en genomsläpplighetsspärr för vissa ämnen mellan hjärnans kapillärkärl och hjärnvävnaden. (lookformedical.com)
 • Här är tanken att de ska föras in tillsammans med stödjestamceller, som endotelceller (som bildar kärl), nervceller eller bindvävsceller. (familjenerlingperssonsstiftelse.se)
 • Det konstaterades att SC CM inte är differentierad i vaskulära endotelceller, men mycket av det blir en makrofager. (vk.se)
 • Detta ämne stimulerar endotelceller, makrofager och vaskulära glatta muskelväggar för att bilda pro-aoeniska medlare. (ensayosclinicoscuba.com)
 • Endotelceller som saknar funktionella cilier är mindre känsliga för VEGF-A jämfört med vanliga endotelceller, vilket resulterar i att signaleringen via dess receptor VEGFR2 försämras. (ki.se)
 • Vi har undersökt endotelceller från mushjärnor som manipulerats så att de saknar CCM3-genen. (neuro.se)
 • Kapillärväggen består endast av ett inre skikt av endotelceller och ett basalmembran av bindväv. (ne.se)
 • Nu när jag ser en stor och mumsig kokosboll ser jag samtidigt för mitt inre öga hur jag överöser mina stackars små endotelceller med triacylglycerider som sedan åker vidare och ansamlas som en lämplig fettvalk någonstans. (sjukhuslakaren.se)
 • Hjärtats innerhinna 0 frågor Hjärtats inre ytskikt, bestående av endotelceller. (lookformedical.com)
 • In vitro system för modellering av blod-hjärn barriären med hjälp av humana iPSC-deriverade neuroner, astrocyter och endotelceller. (his.se)
 • Detta species har också visats adherera till och invadera humana endotelceller. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Parallellt bedrivs också i dessa lokaler avancerade mekanistiska och prekliniska studier på enteroendokrina celler såväl som humana endotelceller. (sodertaljesjukhus.se)
 • Diabetes innebär minskad kemotaxis och störd fagocytfunktion samt möjligen en lokalt störd produktion av tillväxtfaktorer för epitel- och endotelceller. (folkhalsomyndigheten.se)
 • De cellkärnor som man ser mellan muskelfibrerna är kärnor till fibroblaster och endotelceller i denna bindväv. (timedmg.com)
 • leukocyter, endotelceller och komplementsystemet. (lu.se)
 • Skadade endotelceller frisätter ämnen som stimulerar till ökad produktion av bindväv, varvid kärlväggen blir tjockare än normalt (intimaproliferation). (socialstyrelsen.se)
 • Hon har blandat endotelceller och Langerhanska öar i en skål som preparerats så att endotelcellerna kan växa in i och föröka sig på cellöarnas yta. (vardfokus.se)
 • Kartläggningen gäller alla de gener som specifikt uttrycks i blodkärlens båda celltyper, det vill säga endotelceller och pericyter. (ki.se)
 • Det är också känt att hornhinnans endotelceller minskar i antal efter operationen. (umu.se)
 • en tilstand med nedsat antal endotelceller. (rospromlab.ru)
 • Vissa endotelceller förlorar förmågan att dela sig och detta ger upphov till minskat antal kapillärer i vävnaden, vilket leder till sämre blod- och syreförsörjning. (onkologiisverige.se)
 • Opcs har visats skydda vaskulära endotelceller från oxidativ skada och verkar stärka resistensen hos cellmembranen för skada och nedbrytning. (sverigeapotek.eu)
 • Diabetes mellitus klassificeras som en riskfaktor på grund av att det leder till bildandet av glykolysprodukter som ökar syntesen av proinflammatoriska cytokiner i endotelceller. (ensayosclinicoscuba.com)
 • Vi visade tidigare GIPC1 spelar en central roll i fysiologisk tillväxtfaktor signalering, endotelceller reglering och arteriell förgrening morfogenes i både möss och zebrafisk [2], [3]. (kronisksjukdom.com)
 • Dokumenterad praktisk erfarenhet av experimentellt forskningsarbete innefattande arbete med endotelceller, tumörceller, konfokalmikroskopi och bildanalys. (varbi.com)
 • Dessa strukturer uttrycker samtliga klassiska markörer för lymfatiska endotelceller och kan transportera vätska och immunceller ifrån cerebrospinalvätskan (CSF). (navids.com)
 • Patienter med njursvikt har mer kontraherade endotelceller, vilket gör deras blodkärl stelare. (ki.se)