• Vissa endonukleaser klipper på mindre precisa ställen, medan restriktionsnukleaser klyver vid identifierade specika DNA-sekvenser. (wikipedia.org)
  • Efter att DNA öppnats klyver två endonukleaser, XPF och XPG på var sin sida om, och, ett antal nukleotider från skadan. (wikipedia.org)