• Kontrollsystemet har tagits fram i samarbete med EMSA, Truckpoolen och Maskinentreprenörerna. (vbt.se)
  • Till exempel rapporteras nu även föroreningar till havs och misstänkt olagligt fiske, genom ett tätare samarbete mellan Frontex, EMSA (European Maritime Safety Agency) och EFCA (European Fisheries Control Agency). (kustbevakningen.se)
  • Att sätta upp den Europeiska Sjösäkerhetsbyrån (European Maritime Safety Agency, EMSA) var en av dessa åtgärder. (kustbevakningen.se)
  • European Masters Sports Association (EMSA) är den Europeiska huvudorganisationen som ytterst leder och fördelar spelen. (wikipedia.org)