• Elektrokardiografi (EKG) är en metod att illustrera hjärtats aktivitet. (wikipedia.org)
  • En av de mest använda hjärtundersökningar är elektrokardiografi (EKG), med vilken man undersöker hjärtats elektriska aktivitet. (dissertations.se)
  • Elektrokardiografi (EKG) krävs för att diagnostisera, eventuellt med användning av fysisk aktivitet. (medicaldewata.com)
  • Brukes i medisinen for å etablere elektrisk kontakt med aktuelt vev, for å studere vevets aktivitet ( elektrokardiografi , elektroencefalografi , elektromyografi ) eller for å stimulere vevet med strømpulser fra en ekstern kilde. (snl.no)
  • Sådana elektriska signaler kallas biopotentialer och utnyttjas inom välbekanta tekniker som EKG (elektrokardiografi) och EEG (elektro-encefalografi). (etn.se)
  • EKG - elektrokardiografi - är en från kroppsytan utförd registrering av elektriska spänningar som alstras vid hjärtmuskelcellernas aktivering - se aktionspotential och depolarisation. (pacemaker-info.se)
  • EKG är en förkortning för elektrokardiografi och är en metod som används för att illustrera hjärtats frekvens och rytm. (varden.se)