• Här svarar Anders Englund, docent i kardiologi med specialisering inom elektrofysiologi, på läsarnas frågor. (netdoktor.se)
 • Docent i kardiologi med specialisering inom elektrofysiologi. (arytmicenter.se)
 • Specialist i internmedicin och kardiologi med specialisering inom elektrofysiologi. (arytmicenter.se)
 • Vi använder oss av avancerad musgenetik i kombination med elektrofysiologi och moderna molekylära metoder för att undersöka rollen som individuella celltyper har och hur deras funktion är baserat på vilka neuronala nätverk de ingår i. (ki.se)
 • Vi visar att tunna slice kulturer av ryggmärgen, hjärnstammen och hippocampus förbli lönsamma i minst flera veckor och är lämpliga för många experimentella metoder, bland annat tidsberoende studier, immunocytokemi och elektrofysiologi. (work-progress.se)
 • Thoraxcentrum bedriver vård inom kardiologi, högspecialiserad hjärt- och lungkirurgi samt vård inom områdena invasiv elektrofysiologi, pacemaker, ICD/CRT, invasiv kardiologi/PCI och TAVI. (ltblekinge.se)
 • Implantation av en pacemaker är ett ingrepp som utförs under lokalbedövning i elektrofysiologi laboratoriet. (soundthief.com)
 • Detta projekt är preclinincal och experimentellt inriktad på jontransport studier och intracelulära signalväger in vitro med methoder som elektrofysiologi, imaging, qPCR och immunohistokemi. (uu.se)
 • Att odla iPSC baserade kulturer och att karakterisera dessa med bl a bildanalys, immunohistokemi, flödescytometri, funktionella parametrar, elektrofysiologi och transkriptomprofilering. (uu.se)
 • Med hjälp av elektrofysiologi och optogenetik, visar Chia et al att claustrum är indelat i minst två funktionella moduler. (ki.se)
 • Perfekt för optogenetik, elektrofysiologi eller timelapse fluorescensapplikationer utan behov av externa filterhjul. (bergmanlabora.se)
 • Galvanism är en äldre term som beskriver muskelsammandragningar orsakade av en elektrisk ström ( elektrofysiologi ). (wikipedia.org)
 • Biotronik erbjuder marknaden ett komplett produktsortiment omfattande pacemakers, implanterbara defibrillatorer (ICD), elektrofysiologi (EP) och interventionell kardiologi (VI). (limedic.se)
 • Specialisering inom elektrofysiologi, neurobiologi samt mikrofluidik är mycket uppskattat. (kth.se)
 • Mina forskningsintressen är eHälsa, Välfärdsteknologi, vårdens digitalisering, (implementering och utvärdering av) Teknikbaserade interventioner, Teknikanvändning och brukarmedverkan samt elektromyografi/elektrofysiologi och arbetsrelaterade muskuloskelettala besvär (avhandlingsarbete). (hb.se)
 • Kardiologi (från gr. καρδίᾱ kardiā "hjärta") är en gren inom medicinen och omfattar studiet av hjärtats funktioner och sjukdomar, inklusive ärftliga hjärtsjukdomar, sjukdomar i hjärtats kranskärl, hjärtsvikt, sjukdomar i hjärtklaffar och hjärtats elektrofysiologi (dvs. (wikipedia.org)
 • Kardiologer är specialister som behandlar ärftliga hjärtsjukdomar, sjukdomar i hjärtats kranskärl, hjärtsvikt, sjukdomar i hjärtklaffar och hjärtats elektrofysiologi. (poapharma.com)
 • Kardiologi delas i sin tur upp i ärftliga hjärtsjukdomar, hjärtsvikt, sjukdomar i hjärtats kranskärl, i hjärtklaffarna och hjärtats elektrofysiologi. (internmedicin.se)
 • Det är en fördel att ha erfarenhet av att arbeta med elektrofysiologi och synaptisk och tonisk transmission. (uu.se)
 • Han leder nu en ny grupp med state-of-the-art-tekniker för studier av hjärnkretsar vilket inkluderar två-fotonmikroskopi, optogenetics och elektrofysiologi. (mynewsdesk.com)
 • av svensk läkarlegitimation är tanken att fortsatt arbete skall ske inom elektrofysiologi. (trovit.se)
 • En EPS (intrakardiell elektrofysiologi studien) är en mycket specifik test för denna sjukdom, men det är ofta svårt att bekräfta diagnosen. (sjukdomarna.se)