• Färgerna är inte hälsofarliga och färgningen sker i slutna system. (babyjoy.se)
 • Dessutom är det miljövänligare eftersom rökningen sker i slutna system samt att man använder ungefär en femtedel så mycket flis som vid traditionell rökning. (framtidenskott.se)
 • Det innebär konkret att en sådan utveckling sker inom relativt slutna kretsar med specialkunskap och fri tillgång på kapital. (newsvoice.se)
 • Vi vill understryka vikten av att all nybyggnad sker med hänsyn tagen till ekologiska materialval med minskat klimatavtryck. (naturskyddsforeningen.se)
 • Med uppdateringen av 988H fortsätter Caterpillar traditionen att införliva förbättringar som svarar mot kundernas önskemål, ökar produktiviteten och sänker bränsleförbrukningen, förbättrar driftsäkerheten för viktiga system och komponenter samt ökar säkerheten och ergonomin för förarna. (cat.com)
 • Värmetransfern är därför godkänd för att appliceras på ekologiska textilier samt textilier och textila leksaker som används av spädbarn och små barn under tre år. (hotscreen.se)
 • I de öppna härliga lokalerna med utsikt mot Terminal 5 tar vi även emot slutna sällskap för chokladprovning samt choklad och tårtkurser. (swedavia.se)
 • Lägst halter hittar man i de tre ekologiska laxarna samt i den frysta laxen från Findus. (wordpress.com)
 • Ett AGM-batteri har förmågan att hantera det höga antalet cykler förknippade med automatiska start-stopp-system samt ladda bilen med regenerativ bromsenergi. (sakerna-riesgo.biz)
 • Detta skulle kombineras med ett nytt ekonomiskt system i form av den cirkulära , teknokratiska modell som Romklubben och New Economics Foundation stod bakom, samt en total ombyggnation och effektivisering av stadsmiljöerna. (klimatupplysningen.se)
 • Så heter vår cirkel om hur vi kan ställa om vår del av världen så vårt ekologiska fotavtryck inte är större än vad jorden tål och så att alla ändå kan leva ett gott liv. (tankarnastradgardvaxjo.se)
 • Återvinning av material kräver väsentligt mindre energi och ger mindre ekologiska fotavtryck i jämförelse med brytning/framställning av jungfruliga material. (el-kretsen.se)
 • Ett lovande forsknings- och utvecklingsarbete talar för att framtidens fisk- och skaldjursodlingar kommer att kunna producera mer och samtidigt reducera sitt ekologiska fotavtryck. (gu.se)
 • 1. Kretslopp i ett slutet system a) Skriftlig uppgift kring hur ett "slutet rum", där man planterar några växter i en sluten behållare, fungerar. (blogspot.com)
 • Vilka kretslopp kan tydliggöras i ett slutet system? (blogspot.com)
 • Vad har barn för tankar kring slutna rum och kretslopp? (blogspot.com)
 • Vi måste få en globalt fungerande återanvändning och återvinning, produkter med lång hållbarhet, slutna kretslopp. (tankarnastradgardvaxjo.se)
 • På Västkusten vill vi se en utveckling där vattenbruk bedrivs i slutna eller halvslutna kretslopp, så att odling av fisk inte bidrar till övergödning och där klimatpåverkan är låg i alla produktionsled. (gu.se)
 • Ambitionen är också att använda förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt med det långsiktiga målet att bli helt klimatneutrala. (hotscreen.se)
 • En mjukg rande fot och underbenscrub med Marias Sugerscrub, fint kristall socker fr n lokala ekologiska odlingar som avl gsnar d da hudceller, kokosmj l reng r p djupet, cassia kanel och kta bourbon vanilj g r huden silkeslen. (timecenter.se)
 • Varje pralin, tryffel och bakverk görs för hand av lokala och ekologiska råvaror - så närproducerat som det kan bli. (swedavia.se)
 • De storskaliga tekniska försörjningssystemen samspelar med lokala system. (uppsala.se)
 • Hon hävdar där att vårt ekonomiska system, kapitalismen, måste ersättas av ett annat system om vi ska klara klimatutmaningen. (tankarnastradgardvaxjo.se)
 • En analys av överlevnadsproblemets ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella sidor har gjorts. (wordpress.com)
 • o. m. 1993 års modeller att indelas i miljöklasser, till vilka knyts ett system med ekonomiska styrmedel. (lagen.nu)
 • Hellre än att gynna betande kor på betesmarker som ger dem möjlighet att leva på gräs som är deras metabolisms naturliga föda, så skapar man istället incitament för slutna djurfabriker som tvingar korna att äta genetiskt modifierad majs (GMO) och annat kraftfoder som gör djuren sjuka. (anthropocene.live)
 • Ekologiska & Naturliga oljor. (timecenter.se)
 • Dessutom har grönstrukturerna stor betydelse för staden som ekologiskt system. (perwirten.se)
 • Diskussionen har gällt hur vi skapar resilienta och uthålliga system, som kan fungera långsiktigt i relation till överuttaget av resurser, energianvändning, näringsämnen, vatten osv. (christerowe.se)
 • Men USA:s regering går Big Foods ärende och standardiserar hellre all mjölk och skapar ett system där bönderna fortsätter att producera cancerogen mjölk från sjuka kor för miljontals barn och vuxna. (anthropocene.live)
 • Den nya prepress utrustningen har egna interna reningsverk och alla kemivätskor cirkulerar i slutna system. (hotscreen.se)
 • Fisken odlas på land i slutna system där vattnet cirkulerar. (naturochmiljo.fi)
 • Hur bygger vi det nya ekologiska samhället där alla deltar, har betydelse och lever väl? (tankarnastradgardvaxjo.se)
 • Något om asketismen och dess ekologiska betydelse. (blogg.se)
 • Naturskyddsföreningen vill också ha ett heltäckande system för registrering av var någonstans GMO används, till exempel på vilka fält genmodifierade växter odlas. (naturskyddsforeningen.se)
 • Evolutionisterna har försökt förklara denna motsägelse med att termodynamikens andra lag enbart gäller för slutna och isolerade system som inte utväxlar energi med sin omgivning och att denna lag inte kan gälla för ett öppet system som vår jord är ett exempel på. (evolutionsteori.se)
 • Jorden är ett exempel på ett öppet system. (evolutionsteori.se)
 • KRAVs regler skiljer sig från EU-förordningen Enligt EU-förordningen accepteras spår av godkända GMO i ekologiska råvaror och produkter, om andelen inte överstiger 0,9 %, under förutsättningen att inblandningen är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig. (docplayer.se)
 • I tidigare inlägg föreslog vi den ekologiska utmaningen att flytta till naturlig kosmetika, för dess enorma fördelar för din hälsa, din hud, din skönhet och för miljön, utöver att du på lång sikt blir mycket billigare än att investera i produkter som vi egentligen inte behöver. (milanospettacoli.com)
 • Frihandel innebär handel utan sociala och ekologiska regelverk. (blogspot.com)
 • Det borde vara ett grönt partis mest grundläggande princip att driva krav på ekologiska och sociala regelverk. (blogspot.com)
 • För ekologiska råvaror* som inte är KRAV-certifierade: Provtagning och analys för varje parti av råvara. (docplayer.se)
 • Läs mer under rubriken Provtagning och analys ) * För ekologiska råvaror som är certifierade av Soil Association eller Bio Austria räcker certifikat, då dessa certifieringar är likvärdiga med KRAV-certifiering avseende GMO. (docplayer.se)
 • Svenska ekologiska barnkläder och babykläder i färgglada mönster från Göteborg. (babyjoy.se)
 • utvecklas organismer för att fylla tomma ekologiska nischer på ett sätt som kan liknas vid den fria expansionen av en gas i en tom behållare. (evolutionsteori.se)
 • Ett fysikaliskt system, lämnat för sig självt, kommer så småningom att förfalla, tappa energi och bli mer oorganiserat. (evolutionsteori.se)
 • Jorden är dock ett öppet system, som hela tiden matas med energi från solen ( figur 1 ). (evolutionsteori.se)
 • Både växter och djur är öppna system, växternas kemiska energi är därför tillgänglig för herbivorer och indirekt karnivorer i flera led. (evolutionsteori.se)
 • Scans ekologiska bacon tillverkas av svenskt ekologiskt Pigghamkött. (framtidenskott.se)
 • NASA´s vetenskapsmän började undersöka möjligheten att skapa ett slutet, ekologiskt, livsuppehållande system i samband med att det fanns planer på att utveckla en bemannad bas på månen. (odla.nu)
 • Slutna sällskap för framstående kapitalägare förekommer över hela världen. (mikaelnyberg.nu)
 • Den maximala ekologiska potentialen är den högsta status som ett konstgjort eller kraftigt modifierat vatten kan uppnå sedan man vidtagit alla restaureringsåtgärder som överhuvudtaget är möjliga och genomförbara. (lansstyrelsen.se)
 • Bilen kräver ett väldigt hierarkiskt system. (blogg.se)
 • Odlingsbäddarna översköljs ett par gånger per dag med ett "ebb-och-flod-system", som liksom vädringsfönster och skuggskärmar mot solen regleras automatiskt. (fria.nu)
 • Mike Bailey, expert på datasäkerhet, har släppt ett verktyg som har kallat SysPopper, med vilken du kan hacka i alla Windows-baserade system , att ändra administratörslösenord, liksom användare av datorlistan. (loridorn.me)
 • En trädgård har inget eget ekosystem, men vi människor kan påverka den ekologiska balansen och mångfalden i en trädgård. (wordpress.com)
 • Kraniosakral terapi har sitt ursprung i osteopatin och behandlingen syftar till att terst lla balansen i kroppens inre system. (timecenter.se)
 • Hållbar fiskodling på land eller i havsbaserade system ses av många fiskare som en attraktiv, framtida delsyssla i ett lönsamt yrkesfiske. (gu.se)
 • GIS är ett system av hårdvara (datorer) och mjukvara (program) för att lagra, finna, söka, i kartform sammanställa och analysera geografiska data. (lansstyrelsen.se)
 • Medborgarnas förtroende för våra offentliga institutioner förutsätter att myndigheter har rådighet över sin egen information och kontroll på de IT-system som används för att förvalta viktiga data och handlingar. (his.se)