• För remissuppgifter se anvisningen Helblod i EDTA-rör för genetisk diagnostik på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport . (karolinska.se)
 • Provmaterialet består av färskt helblod (EDTA). (equalis.se)
 • ACTH-koncentrationen i EDTA-plasma från fem hästar visade godtagbar hållbarhet vid förvaring i kyl i upp till två dygn och som EDTA-plasma eller helblod i rumstemperatur i minst ett dygn. (lantbruksforskning.se)
 • Denna studie visar att hållbarheten för adrenokortikotropt hormon, ACTH i EDTA-plasma och EDTA-helblod är mycket bättre än vad man tidigare trott. (lantbruksforskning.se)
 • Att hudläkare fortfarande år 2013 plockar bort naturprodukter, men istället rekommenderar produkter med parfym, alkohol, kortison, EDTA, silikoner och mineraloljor vid allergi eller hudproblem tycker jag är otroligt genant och pinsamt. (kurera.se)
 • Produkt kategori av EDTA Chelants & dinatriumfosfat gallsyrabindare , vi är specialiserade tillverkare från Kina, leverantörer / fabrik, grossist hög kvalitet produkter EDTA kelering FoU och tillverkning, har vi den perfekta kundservice och teknisk support. (kylin-chemicals.com)
 • Fri från SLS, parabener, EDTA & mineraloljor. (eleven.se)
 • En helt ekologisk produkt utan parabener, SLS, NTA och EDTA som är biologiskt nedbrytbar. (ecoliving.se)
 • Ocentrifugerat Heparin eller EDTA rör: Hållbart 1/2 timme. (regiondalarna.se)
 • Centrifugerat Heparin eller EDTA rör: Hållbart 24 timmar i kyl avhällt till nytt rör. (regiondalarna.se)
 • Tetrasodium EDTA, Teranatrium EDTA och disodium EDTA. (kurera.se)
 • Etylendiamintetraättiksyra tetranatriumsalt (EDTA-4Na) är ett starkt kelateringsmedel, uppvisar utmärkt prestanda vid sekvestrering av metalljoner såsom järn, mangan, koppar, bly och kalcium från processen och bildar en stabil förening, som sedan elimineras från systemet. (kylin-chemicals.com)
 • EDTA Acid är en färglös till vitt pulver och är lätt vattenlösligt. (kylin-chemicals.com)
 • Patenterad öronrens med unik kombination av klorhexidin och Tris-EDTA. (animail.se)
 • Effekterna av EDTA kan vara reversibel med tillsats av kalium och magnesium. (aztechcenter.com)
 • Vi behöver i vanliga fall en remiss med anamnes, frågeställning och önskad analys samt ett 4ml-EDTA-blodprov. (sahlgrenska.se)
 • Årets utmärkelser från European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association har just publicerats och professor Juan-Jesus Carrero från Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet kommer att få ta emot "ERA-EDTA Award for Research Excellence" för sitt arbete inom njurepidemiologi, den 7 juni 2021 vid den 58:e årliga ERA-EDTA-kongressen. (ki.se)
 • Förutom fördelen med att kunna använda samma rör som till cellräknaren, är ytterligare en fördel med att använda EDTA rör att stabiliteten på provet ökar jämfört med vid användning av citratrör. (triolab.se)
 • Hemolys i provet försämrade hållbarheten och ACTH-koncentrationerna var lägre i heparinplasma jämfört med EDTA-plasma. (lantbruksforskning.se)
 • Etylendiamintetraättiksyra-dinatriumsalt (EDTA-2Na) är ett mycket effektivt kelatkomplexbildare, samlar de metalliska katjoner såsom järn, mangan, koppar, bly och kalcium från processen och bildar en stabil förening, som sedan elimineras från systemet. (kylin-chemicals.com)
 • EDTA är en kalciumbaserad förening, som har potential att orsaka arytmi i hjärtat. (aztechcenter.com)
 • När EDTA binder till giftiga metaller, kan det orsaka en lägre koncentration av kalcium i kroppen, lämnar hjärtat med mindre kalcium för att generera signaler, och därigenom utveckla arytmi. (aztechcenter.com)
 • EDTA kan orsaka en elektrolyt obalans i kroppen medan bindning till giftiga metaller. (aztechcenter.com)
 • Liksom majoriteten av droger, kan EDTA också orsaka allergiska reaktioner hos vissa individer. (aztechcenter.com)
 • Vattenlöslig EDTA filtreras genom njurarna och utsöndras i urinen. (aztechcenter.com)
 • Personer med njursjukdom bör vara försiktig eftersom koncentrationen av EDTA kommer att vara högre i kroppen eftersom njurarna tar längre tid att filtrera produkten hos dessa individer. (aztechcenter.com)
 • Det innebär att en markörsubstans som utsöndras via glomerulär filtration i njurarna (exempelvis Cr-EDTA eller iohexol) först injiceras intravenöst och att koncentrationsbestämning av substansen sedan sker efter en viss tid. (janusinfo.se)
 • Kalciumdinatrium-EDTA framställs syntetiskt och har ingen motsvarighet i naturen. (tillsatsappen.se)
 • För hematologiska prover används K-EDTA-rör. (canilab.se)
 • ERA-EDTA inrättade dessa utmärkelser 2010 för att hedra individer som på ett utmärkande sätt bidragit till forskning inom njurmedicin. (ki.se)
 • ERA-EDTA är en av de största föreningarna i världen som ägnar sig åt att hjälpa människor med kronisk njursjukdom. (ki.se)
 • Jag känner mig privilegierad och glad för den här utmärkelsen som förkroppsligar ERA-EDTA: s åtagande att hjälpa människor med njursjukdom. (ki.se)
 • EDTA verkar genom att binda till antingen bly eller kvicksilver i kroppen och bildar en kalciumförening som blir mer vattenlösliga. (aztechcenter.com)