• Fungerar väl för herpes simplexvirus och HIV, hyggligt för herpes zoster, influensavirus coxsackie/echovirus, adenovirus och CMV. (internetmedicin.se)
  • RS-virus förekommer i cirka tio procent, adenovirus i åtta procent och influensa A i fyra procent. (netdoktorpro.se)
  • Av 150 anmälda fall fanns uppgifter om typning i 34 fall, 30 fall av echovirus samt 4 fall av coxsackievirus. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Picornavirus - varav det finns 200 serotyper där rinovirus , coxsackievirus och ECHO-virus ingår - är den klart vanligaste kända genesen till luftvägsinfektion hos barn i åldern ett till fem år och förekommer i 50-63 procent av fallen. (netdoktorpro.se)
  • Akuta former av inflammation i bronkierna är mycket vanliga hos barn från födsel till 5-6 år. (greeleymedcare.com)
  • 1) Nyligen funna luftvägsvirus såsom humant metapneumovirus och humant coronavirus NL63 utgör ett par procentenheter var. (netdoktorpro.se)
  • Den vanligaste typen var Echovirus E-30 (33 procent) följt av Coxsackievirus CV-B5 (11 procent), E-9 (5 procent), CV-A9 (4 procent) och E-6 (4 procent). (folkhalsomyndigheten.se)
  • 95 procent av alla övre luftvägsinfektioner orsakas av virus. (netdoktorpro.se)
  • Picornavirus - varav det finns 200 serotyper där rinovirus , coxsackievirus och ECHO-virus ingår - är den klart vanligaste kända genesen till luftvägsinfektion hos barn i åldern ett till fem år och förekommer i 50-63 procent av fallen. (netdoktorpro.se)