• Det finns tre grupper opioidpeptider, vilka bildas av tre olika prohormoner: Enkefaliner Endorfiner Dynorfiner Deras funktioner handlar framför allt om sinnesstämningen, känslolivet, smärtreglering, motivation, stresshantering, anknytning och hunger, där de fungerar dämpande och rogivande. (wikipedia.org)
  • Vi har tre endogena opioidfamiljer - enkefaliner, endorfiner och dynorfiner, bästa pris ropinirole online. (timedmg.com)