• dynein , proteinkomplex som ingår i cilier (flimmerhår) och flageller (gissel). (ne.se)
  • Det centrala mikrotubuliparet inkluderar motorproteinet dynein som ger cilierna dess vågaktiga piskande rörelser. (wikipedia.org)
  • Dynein är ett så kallat motorprotein som svarar för transport av organeller och kromosomer i eukaryota celler. (wikipedia.org)
  • Hämning av dynein stör cytoplasma Mad1 och Mad2 transport från kromosomer till spindel stolpar, vilket hämmar checkpoint tystnad och förseningar anafas, ceff in amsterdam . (amarasdance.com)