• Det riskerar att bli en låst företagskultur som vrider ur energi och drivkraft. (foretagande.se)
 • Elefanten är den som står för energi och drivkraft. (motivation.se)
 • Jag tror framför allt att jag kan bidra med min positiva energi och drivkraft framåt. (inhouse.se)
 • I mina ögon är Ulf, då GIH:are och kroppsbyggare, de moderna gymmens pionjär med en otrolig drivkraft och energi. (yvonnelin.se)
 • Just eftersom de anställdas produktivitet hänger nära samman med energi och drivkraft är det viktigt för företag att ta motivation på allvar. (motivationservice.se)
 • Motivation är er otroligt stark drivkraft. (tjansteportalen.se)
 • Det innebär att vi ser på barnen som viktiga samhällsmedborgare med en stark inneboende drivkraft att utforska omvärlden. (haninge.se)
 • Kan längtan vara en stark drivkraft? (amforadialog.se)
 • Annelie Nässén gick in i sitt första ledaruppdrag redan som 20 åring och är en resultatorienterad och värderingsgrundad ledare med högt engagemang, stark inre drivkraft och stor ödmjukhet. (acast.com)
 • Vi bygger vår verksamhet på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. (kiruna.se)
 • Våra pedagogiska ställningstaganden bygger på att människor föds kompetenta, intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. (engelholm.se)
 • Människan själv har blivit en stark drivkraft som påverkar utvecklingen genom global uppvärmning och andra miljöförändringar, menade Palumbi. (gu.se)
 • Vi pratar om hur man kan tanka upp sin drivkraft och motivation till att göra saker. (foretagande.se)
 • Om den tanken inte räcker kan vi byta ut ordet motivation till drivkraft. (addskills.se)
 • Hur bidrar vi till att våra barn får möjlighet att behålla och utveckla sitt självledarskap, sin inre ledning, motivation och drivkraft? (skoljobb.se)
 • För mig skapar längtan motivation och drivkraft. (tranamedgladje.se)
 • Vi arbetar med att skapa möjligheter för eleven att hitta sin egen drivkraft och motivation och bygger vår verksamhet på delaktighet. (haninge.se)
 • Motivation är en drivkraft som behövs för att man ska kunna påbörja någonting, men också för att man ska vilja fortsätta med aktiviteten eller uppgiften. (tidningenmivida.se)
 • Vi på förskolan Hoppitoss vet att alla barn föds kompetenta med en start inneboende drivkraft att utforska världen. (norrtalje.se)
 • omsorg, fostran och lärande och utgår från barnens lek, intressen, inneboende nyfikenhet och drivkraft. (engelholm.se)
 • Detta innebär att vi tror på barns inneboende drivkraft och lust att upptäcka, undersöka och lära. (forskola.stockholm)
 • En barnsyn som innebär en tro på barns inneboende drivkraft och lust att upptäcka, undersöka och lära. (forskola.stockholm)
 • Jag behöver hjälpa henne att hitta 'sin inre drivkraft', och mod att våga ta emot hjälp. (bibblansvarar.se)
 • Vi på Ninfea har specialiserat oss på att koppla ihop människors inre drivkraft med deras visioner och mål. (ninfea.se)
 • Sannolikt är hedonistisk hunger en viktig drivkraft bakom viktuppgång, eftersom dessa känslor får oss att äta mer än det som krävs för att vi ska leva och överleva. (runnersworld.se)
 • Dess naturliga funktion är att kontrollera cellulär signalering och utveckling, och har identifierats som en viktig drivkraft bakom flera cancersjukdomar, däribland neuroblastom. (gu.se)
 • Genom att vi arbetar projekterande utifrån barnens intressen ser vi att barnen får inflytande och blir delaktiga utifrån sin egen drivkraft att lära och utforska. (engelholm.se)
 • Om anställda får ett visst mått av frihet och kan ha sin egen utveckling och lust att lära som drivkraft, då ökar arbetsglädjen och detta påverkar lönsamheten. (gottarbetsliv.se)
 • Jag och min fru kom i kontakt med Drivkraft efter vi hörde om organisationen via SPF. (bjarenu.se)
 • Ninni kom i kontakt med Drivkraft när de presenterade sig på skolan. (bjarenu.se)
 • På så sätt vill vi skapa ett bättre och hållbarare samhälle, förklarar Katarina Thorstensson som är projektledare för Drivkraft Båstad. (bjarenu.se)
 • Att bli utsedd till biosfärområden gav både områdets småföretag inom turismnäringen och berörda kommuner ytterligare drivkraft i arbetet med hållbar utveckling och en skjuts framåt för marknadsföring av området. (forskning.se)
 • Detta ger medarbetarna en extra drivkraft och gör att de strävar efter ytterligare innovationer. (wiggle.se)
 • Den verkar nämligen som drivkraft och vägledning för både organisationen själv och marknaden att arbeta i utsatt riktning. (kfsk.se)
 • Bakgrunden till Drivkraft är bland annat en del elevers svårigheter att klara sin skolgång med godkända betyg. (bjarenu.se)
 • Enligt författaren Daniel H Pink som har skrivit boken Drivkraft så är faktiskt pengar och belöningar en extremt dålig motivationshöjare för människor. (blogspot.com)
 • I ett år har organisationen Drivkraft varit verksam i Båstads kommun. (bjarenu.se)
 • Det kan handla om avsaknad av vuxenstöd i hemmet, bristande målbild och drivkraft, lågt självförtroende eller helt enkelt behov av att lära sig att strukturera och planera sitt skolarbete och få läxhjälp. (bjarenu.se)
 • Ger avsaknad av en förälder drivkraft? (foretagande.se)
 • Med passion och drivkraft. (tjansteportalen.se)
 • Fredriks affärsmässighet, drivkraft och passion för möjligheterna inom digital utbildning kommer att gynna våra kunder och NE:s framtida tillväxtmöjligheter, säger Hubert Kjellberg, koncernchef för NE och VD för Brockhaus, med verksamhet i Tyskland, Österrike och Schweiz. (ne.se)
 • Att skapa skydd för familj, djur, redskap och visst arbete har i alla tider utgjort en primär mänsklig drivkraft. (ne.se)
 • Dessutom vill vi ha ett utdrag ur polisens belastningsregistret, vilket vi begär utav alla som kommer i kontakt med barn via Drivkraft. (drivkraftmalmo.se)
 • Tag kontakt med drivkraft för mera info angående anmälning. (drivkraft.fi)
 • När MilDef Charity Foundation kom i kontakt med Drivkraft Helsingborg var behovet hos dem att hitta fler frivilliga som kunde vara mentorer eller läxhjälpare då intresset var stort hos eleverna. (mildef.com)
 • Jag och min fru kom i kontakt med Drivkraft efter vi hörde om organisationen via SPF. (bjarenu.se)
 • Ninni kom i kontakt med Drivkraft när de presenterade sig på skolan. (bjarenu.se)
 • Hållbarhetsarbetet är en stark drivkraft för innovationer, men även i det fallet har man nått olika långt beroende på teknikslag. (nynas.com)
 • På uppdrag av Svensk Energi har vi utvecklat mobilspelet Drivkraft där man ska hjälpas åt att tända upp Sverige genom att koppla ihop kraftkällor med behovspunkter med hjälp av olika brickor. (stickybeat.se)
 • Frågan är, tar Sverige verkligen tillvara på denna drivkraft hos våra nyanlända, på bästa sätt? (ordskott.se)
 • Släpp loss din kreativitet och drivkraft! (standardbolag.se)
 • Om ni har en affärsidé du tror på, släpp loss er kreativitet och drivkraft och låt Standardbolag ta hand om formaliteterna kring starten av själva bolaget. (standardbolag.se)
 • Människans inbyggda kreativitet och problem-lösningsskicklighet är en drivkraft i sig, även om dagens mest svårlösta "nöd", den ohållbara utvecklingen, sannerligen genererar en hel del smarta bidrag. (ekoladan.se)
 • Drivkraft Helsingborg är en ideell förening som startade upp sin verksamhet under hösten 2016, i samarbete med Eskilsminne IF, näringslivet och Helsingborg Stad. (mildef.com)
 • Drivkraft var helt nystartade hade de i september 2016 inte möjlighet att erbjuda eleverna att gratis få prova på ridning, bowling eller likande tillsammans med sin mentor. (mildef.com)
 • Det riskerar att bli en låst företagskultur som vrider ur energi och drivkraft. (foretagande.se)
 • Morot, piska eller inre drivkraft? (lu.se)
 • Studien har visat att den främsta motivationen hos de anställda är gästerna och att många av de anställda på hotellet har en stor inre drivkraft. (lu.se)
 • Fokus i denna kurs är kulturarv som drivkraft för hållbar tillväxt. (uu.se)
 • Drivkraft är en ideell förening som bildades i Malmö 2011 som ett samarbete mellan Malmö Stad och näringslivet i regionen. (drivkraftbastad.se)
 • Drivkraft är en ideell förening som vill att alla ska ha samma möjligheter i livet, oavsett var du kommer ifrån, var du bor eller vad du har för bakgrund. (kronprinsessparetsstiftelse.se)
 • Drivkraft är en ideell förening med mål att ge framtidstro, stöd och lika möjligheter för alla elever, oavsett var de kommer ifrån eller var de bor. (kronprinsessparetsstiftelse.se)
 • Jag älskar både min mentor och Drivkraft. (drivkraftbastad.se)
 • Drivkraft vänder sig till barn på högstadiet med en erbjudan om en mentor. (kronprinsessparetsstiftelse.se)
 • Är du vuxen och känner att du vill dela med dig av dina erfarenheter till en annan vuxen kan du vara mentor i Drivkraft Båstad. (drivkraftmalmo.se)
 • Att vara mentor i Drivkraft Båstad innebär att du vägleder en ungdom som upplever att den behöver extra vuxenstöd. (drivkraftmalmo.se)
 • Att vara mentor i Drivkraft Båstad är ett ideellt arbete som belönas med en utbildning i ledarskap samt ett diplom efter avslutat uppdrag. (drivkraftmalmo.se)
 • Innan du påbörjar ditt arbete som mentor får du genomgå en utbildning i mentorskap och kommer under terminens gång även få handledning av oss på Drivkraft Båstad. (drivkraftmalmo.se)
 • För att ge dem möjlighet att prova på aktiviteter och samtidigt knyta ett band mellan elev och mentor vore ett bidrag här välkommet menade Drivkraft under stiftelsens möte med dem. (mildef.com)
 • När elever önskar få en mentor kan de gå till sin lärare som i sin tur kontaktar Drivkraft. (bjarenu.se)
 • Från och med 2021 kommer Drivkraft att vara på plats i Linköping för att erbjuda barn- och ungdomar stöd i och utanför skolan. (drivkraftbastad.se)
 • Detta skulle bidra till att Drivkraft Helsingborg kunde nå ut till fler frivilliga samt ge de aktuella barnen i Helsingborg möjlighet att göra aktiviteter med sina mentorer. (mildef.com)
 • Självklart kan man spela Drivkraft även om man inte jobbar i branschen. (stickybeat.se)
 • Drivkraft finns idag på 19 skolor i Malmö, Helsingborg och Landskrona och vill fortsätta utveckla verksamheten i dessa städer samt nya städer i Skåne. (kronprinsessparetsstiftelse.se)
 • Drivkraft finns i Malmö, Helsingborg och Landskrona. (kronprinsessparetsstiftelse.se)
 • http://www.drivkraftmalmo.se/helsingborg/ (Drivkraft Malmö har funnits sedan 2011. (mildef.com)
 • Drivkraft Helsingborg har som uppdrag att ge ungdomar drivkraften att klara skolan, utvecklas socialt och få nya vänner samt ha en givande fritid. (mildef.com)
 • Drivkraft Helsingborg startade på 3 skolor i Helsingborg och bedriver förutom mentorsverksamhet även läxhjälp. (mildef.com)
 • Visst är det spännande med alla dessa personer som skapar med hjälp av sin drivkraft? (livlustbalans.se)
 • Jeanette Edsjö som startade upp denna organisation, har egen erfarenhet av att vara utsatt och det är en av anledningarna till den drivkraft som hon visar idag. (livlustbalans.se)
 • Drivkraft - förmågan att engagera sig ordentligt i något, är något jag saknar vid tillfället. (aspiebloggen.se)
 • Drivkraft har mentorskap och läxhjälp för barn på högstadiet som behöver goda förebilder och stöd i vardagen. (kronprinsessparetsstiftelse.se)
 • Du får utbildning och handledning av oss på Drivkraft Båstad innan och under hela ditt mentorskap. (drivkraftmalmo.se)
 • Offentliga aktörers drivkraft ligger alltså i uppdraget att det finns ett ansvar för att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet som är anpassade till de lokala behoven och förutsättningarna. (brackediakoni.se)
 • För mig är själva nyfikenheten min drivkraft även om jag inte har någon omedelbar användning av den kunskap jag inhämtar. (semcon.com)
 • Du kan ladda ner Drivkraft från App Store eller från Google Play. (stickybeat.se)
 • För många barn är det via Drivkraft man första gången får prova på att åka skridskor, testa kampsport, prova på ridning eller gå på en hockeymatch. (kronprinsessparetsstiftelse.se)
 • Med tron på svensk mjölkproduktion som drivkraft har Fredrik och Camilla Hilmersson steg för steg utvecklat sitt företag. (lrfkonsult.se)
 • Drivkraft är godkända av Svensk insamlings kontroll som 90-konto innehavare. (drivkraftmalmo.se)
 • Drivkraft Malmö är godkända av Svensk insamlingskontroll som 90-kontoinnehavare. (drivkraftmalmo.se)
 • Satsningar på företagsklimatet från en kommun ger resultat, det ser vi i år inte minst när det gäller Timrås fortsatt starka utveckling och Sollefteås kraftsamling och drivkraft. (svensktnaringsliv.se)
 • Naturen är en drivkraft för många i Örnsköldsvik, på många olika sätt och med många olika uttryck som resultat. (ornskoldsvik.se)
 • Syftet med projektet har varit att beskriva en verksamhetsmodell för att göra en lokal cirkulär livsmedelkedja till en drivkraft för hållbar samhällsutveckling. (vinnova.se)
 • Ta första steget till en starkare vardag, bli medlem på Drivkraft Solna! (drivkraftsolna.se)