• Låga nivåer av dopamin och / eller lågt antal dopaminreceptorer i hjärnan verkar vara kopplat till såväl beroendeproblematik, sötsug, ADHD, hyperaktivitet och möjligen också nedstämdhet. (jonasbergqvist.se)
 • De verkar genom att blockera dopaminreceptorer i hjärnan. (schizofreniskolan.se)
 • Om patienten får tilltagande besvär kan levodopa kombineras med dopaminagonist som verkar på postsynaptiska dopaminreceptorer. (encyklomedica.se)
 • Detta innebär att den verkar på dopaminreceptorer på samma sätt som dopamin gör i kroppen. (pillpharma.com)
 • Dopaminreceptorer är en grupp G-proteinkopplade receptorer som binder dopamin till cellytan på målcellerna, och därmed möjliggör verkningen av signalsubstansen. (wikipedia.org)
 • Det finns flera kända typer dopaminreceptorer, vilka grovindelas i två undergrupper: dopamin D1-receptorer (D1) och dopamin D2-receptorer (D2) Dopamin D1-receptorer binds vid G-proteinet Gs alfasubenhet (Gs-protein) vid vilket adenylatcyklas aktiveras, varpå den intracellulära koncentrationen av cykliskt AMP ökar. (wikipedia.org)
 • Dopamin påverkar hjärnans belöningssystem, som är ett nätverk av signalvägar mellan hjärnregioner med dopaminreceptorer. (illvet.se)
 • När det gäller just dopamin och dopaminreceptorer så visar en studie att vissa varianter av DRD2-genen innebär lägre känslighet av dopaminreceptorerna jämfört med personer utan dessa varianter (1). (jonasbergqvist.se)
 • Det ska också sägas att en kosthållning fri från socker, spannmål och de flesta mjölkprodukter liksom regelbunden träning och stressreducering kan ha stor effekt på den ohälsa som är förknippat med lågt dopamin och / eller lågt antal dopaminreceptorer. (jonasbergqvist.se)
 • De dopaminreceptorer i hjärnan kan faktiskt börja minska, så att mindre dopamin absorberas. (carytobacco.com)
 • Vissa läkemedel har större bindningsförmåga till de dopaminreceptorer på den mottagande nerven, än dopamin eller dopaminerga läkemedel har. (wedforbundet.se)
 • Mycket dopamin receptorer och tillförsel av dopamin i små mängder får samma positiva effekt som få dopaminreceptorer och tillförsel av dopamin i större mängder. (partikular.se)
 • Det är samma mekanismer som styr beroendet av alkohol, spelberoende och andra droger som aktiveras i hjärnan när du är beroende av modern teknik: hjärnans belöningssystem skickar ut upplevelser av lust och välbefinnande via signalsubstansen dopamin, som insöndras från binjurarna till blodet och riktar in sig på målcellernas dopaminreceptorer i olika organ, bland annat hjärtat, njurarna och lungartärer. (juliacaesar.blog)
 • Dopaminagonister stimulerar en särskild typ av celler och binder till dopaminreceptorer i hjärnan. (apoteket.se)
 • Neuproplåster innehåller rotigotin, ett ämne som stimulerar hjärnans dopaminreceptorer och som på så vis hjälper till med att förbättra muskelstyrningen. (dokteronline.com)
 • Orsaken kan vara en gen som påverkar antalet dopaminreceptorer i hjärnan. (lakartidningen.se)
 • 26 RECEPTORERNA REGLERAS NED: Antalet dopaminreceptorer regleras ned. (docplayer.se)
 • Den nya studien visar att en av receptorerna i Frizzled-familjen, Frizzled 5, skulle kunna angripas med läkemedel på ett liknande sätt som histamin-, adrenalin- eller dopaminreceptorer. (medicinskaccess.se)
 • Dessutom ökar känsligheten hos 5-HT-receptorer och dopaminreceptorer. (encyklomedica.se)
 • De här personerna hade dessutom fler tillgängliga dopaminreceptorer i en struktur som kallas för striatum. (cicciqwinth.com)
 • Blockerar serotonin- och dopaminreceptorer i hjärnan. (janusinfo.se)
 • Du kan läsa talböcker i dator, blockerar dopaminreceptorer. (la-stazione.ch)
 • Det förekommer också hos personer som överkonsumerat lakrits och hos personer som äter läkemedel som blockerar dopaminreceptorer i hjärnan, s.k. neuroleptika som används för behandling av vissa psykiska sjukdomar. (werlabs.se)
 • Ingen effekt på dopaminreceptorer har kunnat påvisas. (web-apotek-sverige.life)
 • Haldol har en kraftig dopaminblockerande effekt i hjärnan och redan vid doser på 4-6 mg/dygn uppnås en ockupation på cirka 80% av dopaminreceptorer vilket innebär att risken att inducera extrapyramidala bieffekter är stor. (wikipedia.org)
 • Just tillskott av tyrosin har också i en studie visats ge störst dopaminfrisättning hos personer med gener som uttrycker låg koncentration av dopaminreceptorer i hjärnan (5). (jonasbergqvist.se)
 • Bland annat minskar läkemedel verksamt på vissa dopaminreceptorer i hjärnan symtomen vid restless legs. (doktorn.com)
 • N r nervcellerna ( MSN ) i striatum, vilka r inhibitoriska (bromsande) och utrustade med dopaminreceptorer av typ D1, exciteras (drivs p ) av signalerna fr n storhj rnsbarken, s kar deras bromsande inverkan p GPi-SNr. (nervsystemet.se)
 • Klinisk effektivitet av antipsykotiska läkemedel var direkt relaterad till deras affinitet för dopaminreceptorer. (viska.se)
 • Av den anledningen är dopaminreceptorerna ofta mål för läkemedel och droger: antipsykotika är ofta dopaminreceptorantagonister medan psykostimulantia vanligen är indirekta agonister för dopaminreceptorer. (wikipedia.org)
 • Den plågsamma abstinensen är alltså en direkt följd av nedregleringen av dopaminreceptorer. (docplayer.se)