• Efter forskning anses ökade extracellulära koncentrationer av dopamin kan inducera psykotiska symtom som liknar dem som ses vid schizofreni. (viska.se)
 • Hos schizofreni indikerar att det finns en ökad kapacitet för produktion av dopamin i mitthjärnors ursprung för dopamin neuroner såväl som deras striatal terminaler. (viska.se)
 • Ytterligare studier som använder mer specifika radiotracers behövs således för att bestämma arten av dopamin D1-förändringar i schizofreni. (viska.se)
 • Och precis som man visste från gammalt visades en 6 gånger ökning av dopamin D4-receptortätheten vid schizofreni och denna dopamin D4-receptor tas ut med Olanzapin. (viska.se)
 • Nyckeln till dessa påverkningar är uttrycket, i kortvariga utvecklingsmönster, av undergrupper av receptorer som förmedlar tidig neurotransmitter-signalering för utvecklingsändamål. (mediatekstore.com)
 • Ökad aktivitet på dessa receptorer ökar utsöndringen av salt i urinen. (wikipedia.org)
 • Dopamin som läkemedel ökar hjärtfrekvensen, med ökad risk för takykardi, samt ökar vasokonstriktionen och blodtrycket. (wikipedia.org)
 • Behandlade patienter visade ökad täthet av dopamin D1-receptorer i den prefrontala cortex hos patienter. (viska.se)
 • 12 D1: Benzamide antagonist Protein G,Activera Adenyl cyclase D1,D5 D2 Butirophenones Haldol Protein G, hämma produktion av cyclic adenosine monophosphate D2, D3, D4. (docplayer.se)
 • Onormal produktion av bröstmjölk kan också orsakas p.g.a dopamin D2. (viska.se)
 • Haldol är inaktiv för muskarina receptorer. (viska.se)
 • Dopaminreceptorer är en grupp G-proteinkopplade receptorer som binder dopamin till cellytan på målcellerna, och därmed möjliggör verkningen av signalsubstansen. (wikipedia.org)
 • Utsöndring av adiponektin stimuleras av att dopamin binder till D1 i fettvävnad och fettceller. (wikipedia.org)
 • Bland alpha2-receptorer så binder det till alpha2B och alpha2C. (viska.se)
 • Diet med lite salt nedreglerar omvandlingen till dopamin i njurarna, vilket sänker blodtrycket, medan diet med mycket salt ökar produktionen av dopamin i njurarna vilket ökar blodtrycket. (wikipedia.org)
 • D1 får koncentrationen att öka, och D2 får den att minska. (wikipedia.org)
 • Denna förhöjda dopaminkoncentration påverkar i första hand den typer av receptorer som ökar signalöverföringen, D1. (wedforbundet.se)
 • En radiospårare som är selektiv för tillståndet med hög affinitet såväl som dopamin D3-receptorer, föreslog att ingen förändring är uppenbar i frånvaro av dopaminutarmning. (viska.se)
 • Peter Salmi vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet har i en doktorsavhandling som lades fram i början av mars visat att klozapin istället har förmåga att stimulera dopamin D1-receptorer hos råtta. (lakemedelsvarlden.se)
 • Två studier som tittar på kroniska, medicinerade patienter har visat utbredda kortikala och striatala reduktioner i dopamin D1-receptortäthet. (viska.se)
 • Mesolimbic och mesocortical dopamin system:ventral tegmental area (VTA), ventralstriatum ( nucleus acumbens), olfatory tubercle,septun, amygdala och hippocampus. (docplayer.se)
 • 29 Associerad med: Hypersexualitet Patologisk spel Risk beteende Drog beroende utveckling av dopamin system? (docplayer.se)
 • Klozapin har allmänt antagits vara antagonist för D1-receptorer, men vid studier med D1-antagonister har den antipsykotiska effekten uteblivit. (lakemedelsvarlden.se)