• Erfarenhet av ovanstående metoder och kunskap om sekvenseringsmetoder samt erfarenhet av DNA extraktion och PCR av prover från sjöar och experimentella system. (uu.se)
 • Stor vikt läggs vid användningen av molekylära metoder som PCR, kloning samt DNA-sekvensering och sekvensanalys. (allastudier.se)
 • Metoder som till mpas r bland annat mikroarray baserade analyser, QRT-PCR, DNA sekvensanalys, genotypning och cellodling. (vakanser.se)
 • Som ovan nämnts utförs virustypningar nästan alltid med DNA-sekvensering, men andra metoder kan komma i fråga för andra agens. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Ytterligare ett stort steg i taxonomins utveckling togs i slutet av 1980-talet då man säkrat metoder för att fastställa art genom sekvensbestämning av hela genomet (DNA-DNA hybridisering). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Erfarenhet av arbete med DNA/RNA från organiska (humösa) miljöprov, exempelvis från våtmarker. (uppsalauniversitet.se)
 • Om endast en mutation påvisas med sekvensanalys ska även MLPA-analys köras. (sahlgrenska.se)
 • kunskaper motsvarande BINP11 Bioinformatik och sekvensanalys 7,5 hp, BINP13 Programmering i Perl 7,5 hp samt BINP15 Bioinformatik: Databearbetning och analys 15 hp. (allastudier.se)
 • Arbete med tolkning av inkubationsexperiment med stabila isotoper, DNA och RNA analys (kvantitativ PCR, sekvensanalys). (uppsalauniversitet.se)
 • Närvaron av den karakteristiska fenotypen kan motivera direkt DNA-analys. (mediatekstore.com)
 • Efter kursen ska du kunna söka efter biologisk information i publika sekvensdatabaser, använda enkla datorbaserade verktyg för studier av DNA-sekvenser och proteinstrukturer, lösa biologiska problem med hjälp av bioinformatiska verktyg samt värdera och tolka resultaten.r. (uu.se)
 • Dessa komponenter introduceras in i celler, och i en base ihopkoppling med en kompletterande region av dubbelsträngat DNA (dsDNA) genomet, enzymet klyver båda delarna för att generera en dubbel-strand paus (DSB). (jove.com)
 • För att avslöja Mediatorns regleringsmekanismer, samt definiera växters stressrespons på flera organisationsnivåer, genomför vi modulspecifika analyser av globala genuttrycksmönster, mediatorns inbindning till DNA och komplexets komposition vid stress. (varbi.com)
 • DNA-sekvensanalys visar nu att den främmande hannen var en kaktusfink som häckar på ön Española som ligger mer än 100 km sydost om Daphne Major. (uu.se)
 • Dessa typningar baseras så gott som alltid på DNA-sekvensering och efterföljande sekvensanalys som ofta innebär konstruktion av fylogenetiska släktskapsträd. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Sekvensanalys av GJB2-genens båda exon inklusive splice-sites beräknas kunna identifiera >99 % av alla kända patogena mutationer. (sahlgrenska.se)
 • För sekvensanalys av UBE3A-genen inklusive differential diagnoser till Angelman syndrom, hänvisas till informationen om Angelman-liknande tillstånd. (sahlgrenska.se)