• Med mer kunskap om DNA-reparationer kan vi bättre förstå vissa typer av cancer, och andra sjukdomar som beror på genetiska skador. (wallenberg.org)
 • Hans forskning har beskrivit hur det går till för både bakterier och människor att reparera livsfarliga DNA-skador i cellerna, orsakade av skadligt UV-ljus från solen. (sverigesradio.se)
 • Strålning från mobiltelefoner som ligger 50 procent under EUs och Sveriges rekommenderade värden orsakar DNA-skador, enligt den internationella studien Reflex som nu publicerats. (fria.nu)
 • Cellerna reagerade med stressrespons och deras förmåga att reparera DNA-skador var nästan helt utslagen. (vaken.se)
 • Under den celldelningsprocess som ständigt pågår i kroppen uppkommer det ofta skador på vårt DNA. (vaken.se)
 • En störning i balansen mellan cellens reparationssystem och DNA-skador kan leda till genotoxiska effekter av GSM och 3G inklusive genom-instabilitet och cancer. (vaken.se)
 • Dessa angrips genom fyra viktiga plattformar: immunoonkologi, de genetiska faktorerna bakom cancer och resistensutveckling, reparation av skador på DNA samt läkemedelsföreningar med antikroppar. (astrazeneca.se)
 • Det handlar om ett protein som visar sig skydda DNA från skador av röntgenstrålning. (hkr.se)
 • Edestin protein är en viktig faktor för DNA-reparation eftersom cellerna använder proteinet för att korrigera DNA-skador. (naturligtvis.me)
 • Här visar han att DNA inte är så stabilt som man tidigare trott och beskriver en mekanism för hur cellen reparerar skador på arvsmassan. (ki.se)
 • I den aktuella studien upptäckte forskarna att cancerceller använder ett protein kallat PFKFB3 för att laga DNA-skador som uppkommer vid strålbehandling. (medicinskaccess.se)
 • Det verkar som att nattarbete stör naturliga dygnsrytmer i cancerrelaterade gener, vilket gör cellerna mer sårbara för DNA-skador och att cellens DNA-reparatörer inte kommer i rätt tid. (blogspot.com)
 • Nattskiftsarbete kan kopplas till ökade DNA-skador och sämre DNA-reparationsmekanismer, vilket kan vara en förklaring till förhöjd cancerrisk. (blogspot.com)
 • Man såg också att det fanns fler DNA-skador hos de som jobbat på natten och att de var mer känsliga för strålning. (blogspot.com)
 • Daily Power Defense aktiverar även enzymer som reparerar DNA-relaterade skador. (klinikestetik.se)
 • Studierna gjordes i möss och är inte direkt överförbara till människan, men pekar på en konceptuellt ny strategi för att stimulera reparation efter skador i nervsystemet, säger Jonas Frisén , professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi på Karolinska Institutet, som lett studien. (ki.se)
 • Troligen är behandlingen mer effektiv på eftermiddagen, om det visar sig att cellernas DNA-reparation inte är lika effektiv då. (sverigesradio.se)
 • En bioaktiv peptid (acetyl hexapeptide-51 amide) skyddar cellerna och stärker den naturliga reparations- och förnyelseprocessen av skadat DNA samt skyddar mot UV-strålning och föroreningar, vilket bromsar cellernas åldrande. (kicks.se)
 • Stamcellextrakt från tomat är en innovativ, aktiv ingrediens som skyddar huden från miljöföroreningar, ökar cellernas vitalitet och lyster, bevarar kollagenet samt bidrar till skydd och DNA-reparation. (kicks.se)
 • Naturens rikaste källa av klorofyll (280 mg/10 g) - Mycket rik på RNA och DNA nukleinsyror som är nödvändiga för upprätthållande av cellernas hälsa. (bodystore.com)
 • Enligt forskare är ett protein inblandat i en nyupptäckt mekanism som återstartar avbruten DNA-kopiering i cellernas energiproducerande mitokondrier. (umu.se)
 • Stötta Cellernas egen process för reparation när det är nödvändigt. (mimass.se)
 • Silymarin: 100 mg/2 tabletter - Mjölktistelextrakt som påverkar cellernas fettomsättning & främjar hudens DNA-reparation. (sethandsally.com)
 • Tidigare studier har visat att ett protein, kallat Ku, binder in till trasiga ändar av DNA, agerar som skydd mot de system i cellen som förstör DNA, och bryggar DNA-ändarna. (chalmers.se)
 • Den tvärvetenskapliga och ansedda tidskiften Nature publicerade nyligen en japansk studie om hur björndjurs protein kan hjälpa mänskligt DNA att tåla strålning. (hkr.se)
 • GU] Forskare har upptäckt ett nytt protein som de anser har stor betydelse för möjligheten att reparera DNA. (healthwatch.se)
 • Finns i cellkärnor och består av protein och DNA. (studylibsv.com)
 • Tidigare har man visat att ett protein som kallas MfD haft en betydande roll i DNA-reparationen, men Björn Burmann ska nu undersöka två andra proteiners funktion. (sciencefacultymagazine.se)
 • Tomas Lindahl, Paul Modrich och Aziz Sancar är årets nobelpristagare i kemi för att de på en molekylär detaljnivå kartlagt hur celler lagar skadat DNA och felsäkrar den genetiska informationen. (prvbloggen.se)
 • Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om det humana genomets sammansättning, samt genetiska mekanismer för DNA-replikation, mutagenes, reparation och rekombination. (uu.se)
 • Unikt för Chlorella är CGF (Chlorella tillväxtfaktor) - vars inneboende genetiska egenskap gör det möjligt att hjälpa till vid reparation av skadad organ, vävnader, DNA och RNA. (bodystore.com)
 • Thomas Lindahl, Paul Modrich och Aziz Sancar har alla tre studerat hur celler reparerar DNA som skadats och därmed ser till att den genetiska informationen felsäkras. (hb.se)
 • Den DNA-nukleinsyra i varje cell har den genetiska instruktioner som krävs för reproduktion, underhåll och reparation. (halsanet.com)
 • Det finns tre typer av RNA-molekyler som används för att utföra genetiska instruktionerna som finns inuti DNA-molekyler-Mina (mRNA), reran (rRNA) och tonfisk (tRNA) molekyler. (halsanet.com)
 • Forskarna använde en genomsökande associeringsstudie för att jämföra gemensamma DNA-mutationer i den genetiska koden för nästan 1 500 Wilms tumörpatienter med varianter i 3 850 friska individer i Storbritannien och USA. (medical-diag.com)
 • Vi har visat, in vitro, är det fortfarande möjligt att reparera de andra strängbrott i DNA, som är" dolda "i nukleosomen. (akunadaga.com)
 • Strålningen orsakar onormalt många brott på cellers DNA-strängar och kroppens immunförsvar får därmed svårt att hinna reparera skadorna. (fria.nu)
 • Det innebär att vi börjar titta på ett enklare system, i detta fall bakterier, med syfte att i förlängningen få bättre förståelse för hur mänskliga celler reparerar sitt DNA. (chalmers.se)
 • I projektet studeras bland annat hur celler reparerar strålskadat DNA och vilka signalvägar som påverkar DNA-reparation och celldöd. (ki.se)
 • Aziz Sancar är en av årets Nobelpristagare efter att ha avslöjat hur våra celler reparerar skadat DNA. (sverigesradio.se)
 • Skydd och reparation av DNA är en fundamental komponent i alla celler och en central aspekt i många av de sjukdomar mänskligheten drabbas av, såsom cancer, men även åldrande, säger Ingemar Jönsson i Nature. (hkr.se)
 • Utformad för att bidra till skydd och reparation av DNA. (nimue.se)
 • Biotopix PHOTO Protect® är en fullspektrums skyddskräm med anti-aging egenskaper som ger ett fullgott skydd under dagsljus, effektivt skydd mot UVA / UVB, starkt skydd mot infrarött ljus och synligt ljus och men också en riktad cellulär reparation av DNA. (mimass.se)
 • Som ett skydd mot detta har celler utvecklat ett maskineri som kan laga DNA. (sciencefacultymagazine.se)
 • Solskyddsfaktorn främjar även DNA-skydd och reparation, återställer fuktbalansen, minimerar inflammation och stärker hudbarriären. (klinikestetik.se)
 • Om DNA-molekylen lagas felaktigt kan cellen potentiellt även förlora eller få förändrad genetisk information, det vill säga den information som styr cellens alla funktioner. (chalmers.se)
 • Schweizisk Apple Stamcellsi stärker cellens motståndskraft mot stress, hjälper till att skydda hudens egna DNA och dramatiskt minska rynkor och fina linjer. (cowparfymeri.se)
 • En del av hans forskning rör cellens reparationsmekanismer och så kallad transkriptionskopplad reparation. (sciencefacultymagazine.se)
 • Alla dessa processer är baserade på den ursprungliga informationen som fanns inne i cellens DNA-molekyler. (halsanet.com)
 • Dessa speciella enzymer fäster direkt på DNA-molekylerna och reparerar oxidationsskador i huden som orsakats av UV-strålning. (klinikestetik.se)
 • DNA-polymeras δ (delta) är ett DNA-polymeras, ett enzym som deltar vid replikation av DNA i celler. (wikipedia.org)
 • DNA-polymeras δ katalyserar syntesen av leading strand (kontinuerlig replikation), och tillsammans med DNA-polymeras α syntesen av lagging strand (diskontinuerlig replikation). (wikipedia.org)
 • Vidare behandlas generella cellulära strukturer och processer som DNA, replikation, transkription, translation och DNA-reparation. (allastudier.se)
 • Enzymerna är involverade i de flesta processer som metabolism och DNA-reparation och replikation. (grongava.se)
 • att kunna diskutera grunderna för DNA-replikation, reparation, re-arrangering och genexpression. (ki.se)
 • Kursen kommer att behandla DNA-replikation, reparation och re-arrangering, samt genexpression med fokus på transkription av gen till mRNA i både prokaryota och eukaryota system. (ki.se)
 • DNA replikation, reparation och genetisk rekombination. (lth.se)
 • Endonukleas, är en typ av enzymer, som har som funktion att klyva polydiesterbindningen i en DNA-sträng, en polynukloidkedja. (wikipedia.org)
 • Ungefär likadant repareras trasiga DNA i våra celler av enzymer enligt årets svenske Nobelpristagare i kemi. (bildrullen.se)
 • Zink har även antioxidanta egenskaper då det skyddar cellerna från skadliga fria radikaler samt stöder diverse enzymer som är viktiga för DNA-syntes och celldelning. (goforlife.se)
 • Förutom på kromosom 2 hittade laget en variant nära genen DDX1, som är involverad i reparation av skadat DNA. (medical-diag.com)
 • När vi fastar går cellerna in i ett tillstånd av reparation och upprustning. (yvetteblogg.se)
 • Med en unik kombination av metoder har forskare vid Chalmers undersökt en mekanism för reparation av DNA-brott hos bakterier, som skulle kunna öka förståelsen även för reparation av DNA-brott i mänskliga celler. (chalmers.se)
 • DNA-reparationerna upptäcktes i bakterier redan för 50 år sedan, men mycket i processen är fortfarande okänt. (wallenberg.org)
 • Dessutom är det användbart att förstå hur just bakterier lagar sitt DNA. (wallenberg.org)
 • De övriga kodas av cellkärnans DNA (nDNA), som är mer utsatt för mutationer än mDNA. (socialstyrelsen.se)
 • Mutationer, polymorfier, DNA reparation och kontroll av genexpression hos eukaryota celler. (liu.se)
 • Dessutom hittade forskarna tre andra DNA-mutationer som sannolikt kommer att associeras med Wilms-tumör som de för närvarande studerar vidare. (medical-diag.com)
 • Detta inkluderar transkriptionsreglering, homolog rekombination för DNA-reparation, sökkinetik för CRISPR/Cas9, translationsprocessen samt bakteriecellcykeln. (varbi.com)
 • Belyaev har tidigare visat att lågfrekventa fält som de från kraftledningar förhindrar reparation av DNA-skada på samma sätt som de modulerade mikrovågorna från GSM och 3G. (vaken.se)
 • Med hjälp av DNA-teknik har hon för första gången visat hur komplex bakteriesammansättningen är i ledningsnätets biofilmer. (svensktvatten.se)
 • Tolv forskargrupper deltog i studierna och trots skilda undersökningsmetoder kom forskarna fram till att elektromagnetisk strålning motsvarande ett SAR-värde på 1,3 watt per kilo kroppsvävnad orsakade brott på DNA. (fria.nu)
 • Eftersom vanliga, friska celler inte är beroende av PFKFB3 för fungerande DNA reparation, hoppas forskarna att kombinationsbehandling med strålning eller cellgifter kommer att vara väl tolererad. (medicinskaccess.se)
 • Enligt forskarna har DNA-regionerna där dessa variationer har funnits innefattade gener som är kända för att vara associerade i andra sjukdomar och cancer. (medical-diag.com)
 • Ett team av forskare, som leds av Vasilij M. Studitsky, professor i Lomonosov Moscow State University har upptäckt en ny mekanism för DNA-reparation. (akunadaga.com)
 • Den komplexa sammansättningen av vår arvsmassa baserad histoner av nukleosomer och tillåter DNA-molekylen för att passa in i en mikroskopisk cellkärna, men proteiner som hanterar "reparation" av DNA-skadade områden har ingen möjlighet att få tillgång till strängen DNA. (akunadaga.com)
 • Det gällde särskilt gener som kodade för proteiner ansvariga för DNA-reparation. (blogspot.com)
 • att kunna förklara hur man kan applicera rekombinant DNA teknologi för genetisk modifiering av celler och framställning av transgena djur. (ki.se)
 • DNA Health är till för dig som söker en genetisk grund för vägen till en bättre hälsa. (nmkliniken.se)
 • DNA nukleinsyra i en cell lagrar genetisk information och återger dubbla DNA-molekyler för celldelning. (halsanet.com)
 • DNA-spiralen struktur består av två sammanflätade trådar som innehåller genetisk information. (halsanet.com)
 • Forskare vid Umeå universitet har kunnat visa att mitokondrier saknar mekanismer för reparation av RNA-byggstenar som byggs in vid kopiering av mitokondriens DNA. (umu.se)
 • De tre forskare som gjorde de första upptäckterna inom DNA-reparation fick Nobelpriset i kemi 2015, och Björn Burmann vill nu gå djupare och undersöka hur proteinerna fungerar och hur de kommunicerar med varandra. (sciencefacultymagazine.se)
 • Vi såg att stamcellerna inte var låsta till att bilda ärrvävnad och vi förstod hur vi skulle kunna knuffa dem i en annan riktning så att de också bildar celler som bidrar till reparation av skadan, säger studiens försteförfattare Enric Llorens-Bobadilla , forskare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi på Karolinska Institutet. (ki.se)
 • Tidigare beskrivna gener har haft samband med utveckling av födelsemärken, pigmentering och DNA reparation. (vetenskaphalsa.se)
 • Utbyte eller reparation av skadade gener. (studylibsv.com)
 • Gener som hanterar metylering - reparation och skapandet av nya celler och DNA. (nmkliniken.se)
 • Nedanstående gener testas i DNA Health. (nmkliniken.se)
 • Dessutom inehåller Ossential Brightalive DNA-reparerande och barriärstärkande ingredienser för att kunna passa alla hudtyper. (victoriakliniken.com)
 • Aziz Sancar får nobelpris för upptäckt av DNA-reparationer. (sverigesradio.se)
 • Kemipristagare Aziz Sancar och hans kollegor har studerat när under dygnet reparation av DNA är som mest effektiv hos möss, som är nattaktiva. (sverigesradio.se)
 • Mikrovågor från GSM och 3G orsakade DNA-kondensering, som är en typisk stressreaktion. (vaken.se)
 • Nu har hans forskargrupp publicerat en studie kopplad till projektet där man har undersökt det bakteriella DNA-reparationssystem som ansvarar för så kallad Non-Homologous End-Joining (NHEJ). (chalmers.se)
 • Projektet skulle slutligen visa att mobilstrålning är ofarligt, men till allas stora förvåning visade sig att det fanns ett samband mellan elektromagnetisk strålning och DNA-brott, säger Olle Johansson. (fria.nu)
 • Projektet öppnar nya möjligheter att studera bakteriernas inflytande på vattnets kvalitet, och även möjligheten att göra en snabb och effektiv DNA-analys som komplement till de traditionella odlingsanalyserna. (svensktvatten.se)
 • Men under sin postdoktid i USA upptäckte Tomas Lindahl att RNA, den molekylära kusinen till DNA, lätt bryts ned av värme. (ki.se)
 • DNA har hon inte arbetat med tidigare, men Tomas Lindahl lär pedagogiskt upp henne och berättar vad arbetet går ut på. (ki.se)
 • På ett par av de första artiklarna på vägen mot den nu prisade reparationsmekanismen av DNA, är hon och Tomas Lindahl de enda författarna. (ki.se)
 • DNA som skapas när en gen förs från en organism till en annan. (studylibsv.com)
 • Här presenteras de tre reparationsmetoderna, och det ges även en grundläggande genomgång av vad DNA är, och hur varje människas DNA-struktur skapas. (hb.se)
 • beskriva DNA molekylens struktur och funktion. (lth.se)
 • Men att PFKFB3 reglerar reparation av arvsmassan vid strålbehandling är en ny och väldigt spännande upptäckt, säger Nina Gustafsson, forskarassistent och teamledare i Translationell Medicin vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, som lett studien tillsammans med professor Thomas Helleday vid samma institution. (medicinskaccess.se)
 • DNA-molekyler kan gå av - det sker hela tiden i alla sorters celler - och det är en av de värsta DNA-skadorna som en cell kan råka ut för. (chalmers.se)
 • Detta sker till exempel vid reparation av DNA efter det att nukleotider skadats. (wikipedia.org)
 • i form av salivprov eller blodprov, för DNA-analys i samband med brottsutredning är en kroppsbesiktning, ett av de straffprocessuella tvångsmedel som regleras i 28 kap. (docplayer.se)
 • Fallet som undersöktes var missfärgat brunt kranvatten i vissa områden i Landskrona i samband med reparation av Bolmentunneln då reservvattentäkten Ringsjön användes i stället för Bolmen. (svensktvatten.se)
 • Mycket kan vi styra själva i och med våra livsstilsval, men åldrandet beror också på miljö och vår arvsmassa, DNA. (doktorn.com)
 • Genen har beteckningen POLG1 och är en mall för tillverkningen av (kodar för) proteinet DNA-polymeras gamma. (socialstyrelsen.se)
 • Proteinet PrimPol förhindrar att mitokondriernas DNA-kopiering skadas och ger förståelse för uppkomsten av ärftliga ämnesomsättningssjukdomar. (umu.se)
 • Gemensamt namn för de mindre molekyler som utgör tecknen i DNA-molekylen kvävebaserna är adenin, cytosin, guanin och tymin. (studylibsv.com)
 • Brott på DNA kan på lång sikt leda till cancersjukdomar, men också till allergier och astma. (fria.nu)
 • Crispr--teknik möjliggör reparation av sjuka dna-sekvenser. (pfizer.se)