• En rykande revolver med finger- avtryck och dna från den åtalade kan ha plan- terats på brottsplatsen. (fritanke.se)
 • Om lämnade in din ansökan i vår e-tjänst, måste du styrka din identitet, ge dina fingeravtryck och visa upp de dokument i original som du bifogat till din ansökan. (migri.fi)
 • Därför kan polisen använda sig av fingeravtryck för att identifiera människor, även enäggstvillingar. (tvillingsajten.se)
 • Som exempel kan nämnas att det inför sommar-OS i Tokyo 2020 har dragits igång en satsning på att besökare ska kunna identifiera sig och betala med hjälp av fingeravtryck. (voister.se)
 • Utredningen ska bland annat ta ställning till i vilken utsträckning polisen ska få använda ansiktsbilder eller fingeravtryck från brottsutredningar för att söka i passregistret, körkortsregistret eller Migrationsverkets register i syfte att identifiera brottsmisstänkta. (nyteknik.se)
 • Polisen har haft önskemål om att få samla in dna-prov och biometriska underlag från alla personer som är skäligen misstänkt för ett brott med fängelse i straffskalan. (nyteknik.se)
 • Polisen kan då undersöka hårstråets DNA. (sverigesradio.se)
 • Sedan kan de jämföra det med någon brottslings DNA-prov som har sparats hos polisen. (sverigesradio.se)
 • Regeringen tror att det skulle bli lättare för polisen att ta fast brottslingar om polisen fick ta DNA-prov från fler brottslingar. (sverigesradio.se)
 • Idag är det bara tillåtet för polisen att ta DNA-prov från brottslingar som dömts till fängelse i minst två år. (sverigesradio.se)
 • Men nu vill regeringen att polisen ska få ta DNA-prov på alla som har gjort brott som man kan dömas till fängelse för. (sverigesradio.se)
 • Polisen hittade inte några fingeravtryck eller dna på vapnet. (skd.se)
 • Det ska noteras att polisen redan idag rätt att utföra biometriska kontroller, det vill säga ansiktsigenkänning, fingeravtrycks-avläsning, DNA-kontroller och liknande identifikationsmetoder, vid gränskontroller på svenska flygplatser. (feber.se)
 • Mannen säger sig inte minnas händelsen - men polisen har funnit dna-spår som binder honom till platsen. (stromstadstidning.se)
 • Vidare kan en domstol besluta att polisen ska få tillgång till en viss persons prov, för att kunna göra ett genetiskt fingeravtryck. (henrikbranden.se)
 • I Storbritannien sparar man exempelvis DNA-profiler från alla som haffats av polisen, oavsett hur litet brott man misstänkts för. (henrikbranden.se)
 • Polisen fick underrättelser om en tänkbar misstänkt, vars DNA man ville jämföra med ett spår från en keps, som hittats längs mördarens flyktväg. (fridholm.net)
 • Alf Svensson, som uppenbarligen förstod att det fanns en poäng i detta argument, startade en liten kampanj för att polisen istället skulle skapa ett allmänt DNA-register över hela befolkningen. (fridholm.net)
 • Genetiska fingeravtryck (även kallat DNA-profil och DNA-fingeravtryck) kan användas för att identifiera individer i brottsutredningar och faderskapstest samt för att diagnostisera ärftliga sjukdomar. (wikipedia.org)
 • Vid identifiering av genetiska fingeravtryck används inte hela genomet utan bara repetitiva DNA-fragment (VNTR), varav korta fragment s.k. mikrosatelliter (STR) används i störst utsträckning. (wikipedia.org)
 • Få saker har varit så användbara för kriminaltekniker som ditt genetiska fingeravtryck - DNA lämnar spår överallt. (svtplay.se)
 • Dels undersöker de åtta variabla områden av de vanliga kromosomerna för att hitta de DNA-fingeravtryck som kan visa från vilka personer generna kommer. (illvet.se)
 • Han förklarar att insamlande av dna från levande personer regleras juridiskt i exempelvis hälso- och sjukvårdslagen. (vardfokus.se)
 • Man gjorde DNA-sekvensering av hela arvsmassan för dessa 300 personer. (umu.se)
 • Syftet är att fler brottsmisstänkta ska kunna identifieras med hjälp av till exempel dna, fingeravtryck eller ansiktsbilder. (nyteknik.se)
 • Inom det kriminaltekniska området, forensik, används naturvetenskapliga metoder för att koppla spår, till exempel DNA eller oljespill, till brott. (oru.se)
 • Vissa saker gör oss människor väldigt unika, som till exempel dna eller fingeravtryck. (casinokollen.com)
 • Ett genetiskt fingeravtryck är lika unikt som ett konventionellt fingeravtryck, men är under brottsutredningar oftast lättare att påträffa. (wikipedia.org)
 • Från detta görs ett genetiskt fingeravtryck, som lagras i ett register på ungefär samma sätt som vanliga fingeravtryck. (henrikbranden.se)
 • Ett genetiskt fingeravtryck är unikt, men det är också många likheter. (claphaminstitutet.se)
 • Men organisationen har en stor databas med fingeravtryck, bilder och DNA. (hbl.fi)
 • På samma sätt som varje människa har ett unikt fingeravtryck, har varje individ en unik sekvens, en kedja av DNA-element som tillsammans bildar arvsamman, genomet. (umu.se)
 • I framtiden kan DNA troligen också visa hur någon är och vilka sjukdomar en person kan få. (sverigesradio.se)
 • Vad är egentligen ett DNA-test, för vilka sjukdomar kan man testa och vad säger provsvaret? (skk.se)
 • För vilka sjukdomar är DNA-tester värdefulla? (skk.se)
 • DNA-tester är särskilt värdefulla för sjukdomar som är svåra att diagnosticera, som debuterar sent i livet (kanske först efter att hunden gått i avel) eller som är allvarliga och innebär ett stort lidande för hunden. (skk.se)
 • De allra flesta DNA-tester som erbjuds idag är för sjukdomar med en så kallad enkel recessiv nedärvning. (skk.se)
 • Ja, det börjar komma en del DNA-tester även för sjukdomar som påverkas av flera gener och kanske också miljöfaktorer, där man identifierat någon eller ett fåtal genvarianter som ger en ökad risk för att drabbas av sjukdom. (skk.se)
 • De flesta sjukdomar man kan DNA-testa för följer en så kallad autosomal recessiv nedärvning. (skk.se)
 • Från och med i sommar kan Sverige kopplas upp mot EU:s gemensamma register för DNA och fingeravtryck. (testfakta.se)
 • Anslutning" den anslutningspunkt eller den gränspunkt där det inomhusnät eller den teleterminal som kunden ansvarar för kopplas till DNA:s kommunikationsnät så att kunden får tillgång till kommunikationstjänsterna. (studylibsv.com)
 • Efter dna- och rättsmedicinska undersökningar samt analyser av fingeravtryck har beslutet tagits att lägga ned förundersökningen mot Golunov på grund av brist på bevis", skrev inrikesminister Vladimir Kolokoltsev i ett uttalande i samband med att journalisten släpptes. (corren.se)
 • Argumentet var att personen som anklagades ju naturligtvis skulle neka med argument som att tillgången till IP-adressen då skulle vara att anses som lika bindande bevis som fingeravtryck på ett handskrivet hotbrev eller vem som har ett telefonabonnemang om hoten hade framförts över telefon. (lindqvist.com)
 • Det stulna godset hittades dessutom hemma hos 50-åringens kumpan - med bådas fingeravtryck på. (stromstadstidning.se)
 • De delar av DNA-molekylen som ansvarar för tillverkningen av dessa komponenter kallas gener . (wikipedia.org)
 • I stället måste teknikerna förlita sig på mer tidskrävande metoder som dna-jämförelser och tandavtryck. (svd.se)
 • Kriminalteknik i praktiken är en grundläggande kurs för dig som vill lära dig mer om hur kriminaltekniska metoder som fingeravtryck, DNA-analys, blodspårsanalys med mera fungerar. (his.se)
 • För DNA-prov kan visa många fler saker om människor. (sverigesradio.se)
 • Till exempel kan ett DNA-prov visa vilka som en person är släkt med. (sverigesradio.se)
 • Det fanns inte någon teknisk bevisning (DNA eller fingeravtryck) som kunde knyta honom till vapnet. (aklagare.se)
 • Brottslingar som har gjort allvarliga brott måste lämna ett DNA-prov. (sverigesradio.se)
 • DNA från brottsplatser har blivit en viktig del i dessa olösta gåtor, och speciella laboratorier har nu börjat kunna lösa gamla brott på löpande band. (svtplay.se)
 • När den nya tekniken för DNA-sekvensering utvecklades, blev det möjligt att relativt enkelt sekvensera hela arvsmassan hos en människa. (umu.se)
 • Det är med så kallad DNA-sekvensering som arvsmassan kartläggs. (umu.se)
 • Det kan i framtiden bli lättare att samla in, registrera och använda dna-profiler, fingeravtryck och foton. (nyteknik.se)
 • En seriemördare från 1970-talet kan äntligen spåras med hjälp av DNA som lämnats kvar på platsen. (svtplay.se)
 • Det som återstår nu är en teknisk undersökning av föremålet, emballaget runt det och platsen där det anträffades för fingeravtryck- och dna-sökning, säger Hans Lippens till Göteborgs-Posten. (gu.se)
 • Prokaryota celler ( bakterier och arkéer ) förvarar istället sitt DNA i cytoplasman . (wikipedia.org)
 • Med alla de celler vi har i kroppen så sträcker sig en människas DNA åtminstone till månen och tillbaka. (claphaminstitutet.se)
 • Med ett DNA-test tittar man på ett specifikt ställe i arvsmassan för att se vilka genvarianter hunden har, just för den gen som testet är gjort för. (skk.se)
 • En gen i arvsmassan är en sekvens av nukleotider i en DNA-molekyl i någon av kromosomerna , som översätts till en motsvarande ordningsföljd av aminosyror i ett protein . (wikipedia.org)
 • Ett svenskt företag säljer smycken med döda personers dna och fingeravtryck till anhöriga. (vardfokus.se)
 • För varje grupp om tre nukleotider i DNA-molekylen läggs vid översättningen en enda aminosyra till i det protein som tar form. (wikipedia.org)
 • Men hur är det med avlidna, vilka regler gäller för insamlande av dna från dem? (vardfokus.se)
 • När vi tar på saker så tappar vi hela tiden dna i små mängder, vi kallar det för kontaktspår. (svt.se)
 • Det handlar om fingeravtryck och DNA och sådana saker, säger Jonas Trolle. (aftonbladet.se)
 • Bevisningen mot de åtalade består i detta fall i huvudsak av dna-spår och fingeravtryck samt information från hemlig telefonavlyssning och från beslagtagna telefoner. (aklagare.se)
 • Topsningstekniken, alltså dna-prov, har också utvecklats. (fokus.se)
 • Ett DNA-prov kan tas av till exempel spott, hår eller blod från en människa. (sverigesradio.se)
 • Har ni prov på Gulnara Karimovas handstil eller hennes dna? (fokus.se)
 • Idag är det i korthet så här: Från alla som döms till ett allvarligare straff än böter tas ett DNA-prov. (henrikbranden.se)
 • DNA-prov, fingeravtryck och tandidentifiering är de vanligaste metoderna som används. (rmv.se)
 • Kroppar med okänd identitet undersöks med hjälp av DNA-prov och tandstatus. (rmv.se)
 • JURIDISKA ÄRENDEN OCH REGLERING DNA:s allmänna leveransvillkor för företag och organisationer 1 (19) 15.6.2017 Konfidentiell 1 Definitioner och tillämpningsområde I detta avtal avses med: "Kund" ett företag eller en organisation, som ingår eller har ingått ett avtal om användning av en tjänst med DNA. (studylibsv.com)
 • Avtal" ett avtal som har ingåtts mellan kunden och DNA om en tjänst eller ett tjänstepaket. (studylibsv.com)
 • JURIDISKA ÄRENDEN OCH REGLERING DNA:s allmänna leveransvillkor för företag och organisationer 2 (19) 15.6.2017 Konfidentiell 2 Ingående av avtal 2.1 Avtalets ikraftträdande Avtal om en kommunikationstjänst ska ingås skriftligen. (studylibsv.com)
 • 2.2 Vägran att ingå avtal DNA har rätt att kontrollera kundens kredituppgifter. (studylibsv.com)
 • Med den nya tekniken sekvenseras i stället allt DNA. (uu.se)
 • Dna-test har blivit vanligare än fingeravtryck, och signalement kan vara vilseledande. (fokus.se)
 • Som väntat var dvd:n med tillhörande fodral kliniskt ren från alla fingeravtryck och antagligen gällde samma sak för eventuella DNA-spår, men det hade han inte fått något svar på än. (newsvoice.se)
 • På kostymen hittas ett hårstrå som man gör en DNA-analys på. (wikipedia.org)
 • Föremålen är skickade till Nationellt forensiskt center (NFC) på analys, för att säkra fingeravtryck och DNA med mera. (sydsvenskan.se)
 • I polisfilmer och deckare handlar det -nästan alltid om fingeravtryck eller dna när en kropp ska identifieras. (praktikertjanst.se)
 • Fråga om, huruvida förvarandet av en misstänkt förbrytares fingeravtryck och DNA material, för en obestämd tid, utgjorde en rättslös grund till att ingripa i hans privatliv. (tietosuoja.fi)
 • Blodtestet identifierar tumör-DNA i blodet och läkaren får tillbaka patientens genetiska profil med förslag på målriktad behandling. (doktorn.com)
 • I denna form som brukar kallas B består DNA-molekylen av två kedjor där nukleotidernas socker- och fosfatdelar är vända utåt och bildar två "ryggrader" som är ihoptvinnade till en dubbel spiral. (wikipedia.org)
 • I dag skulle det i princip vara möjligt att bestämma en människas hela DNA-sekvens från den intorkade droppe blod som sparats i registret. (fridholm.net)
 • Sedan teknikerna hade undersökt den beträffande fingeravtryck och knäckt den relativt enkla kod, som hittills hade hindrat Nyman från att titta på filmen, låg den, eller rättare sagt en kopia, nu alltså på hans skrivbord. (newsvoice.se)