• En annan utmaning för forskarna är att lyckas utvinna dna som brutits ner under lång tid och även blandats med dna från exempelvis bakterier från provplatsen. (uu.se)
 • Forskarna har gjort DNA-analyser av skelett från bronsåldersgravar i Europa och Centralasien. (forskning.se)
 • Forskarna har analyserat miljö-DNA som inte kommer från en enskild organism utan från de spår som alla organismer lämnar efter sig i en miljö. (genteknik.se)
 • Förutom att flytta tillbaka tidslinjen för hur gammalt DNA som är möjligt att sekvensera så gjorde forskarna också en ny upptäckt. (genteknik.se)
 • Nu har forskarna tack vare DNA-studier börjat förstå hur människorna är släkt med varandra och hur de måste. (lu.se)
 • På Ancient DNA-laboratoriet vid Evolutionsbiologiskt centrum arbetar både forskargrupper och personal vid SciLifeLabs Ancient DNA-enhet, ett servicelab som hjälper forskare med analyser. (uu.se)
 • En grupp forskare har rekonstruerat delar av ett två miljoner år gammalt ekosystem ur DNA som isolerats ur sediment. (genteknik.se)
 • Prokaryota celler (bakterier och arkéer) förvarar istället sitt DNA i cytoplasman. (wikipedia.org)
 • Förmågan att göra sin arvsmassa flytande förklarar hur virus lyckas med manövern att skjuta in DNA i offrets celler. (lu.se)
 • Tack vare denna förvandling kan viruset smidigt överföra sitt DNA till offrets celler, som därmed blir infekterade. (lu.se)
 • Aldrig har så gammalt DNA isolerats och analyserats. (genteknik.se)
 • Problemet med "gammalt DNA" är att det bryts ner och sönderdelas över tid och till slut blir den långa DNA-sekvensen oläslig. (genteknik.se)
 • Den förra rekordhållaren är en 750 000 år gammal häst, och det äldsta DNA från vår egen art som sekvenserats är "bara" 15 000 år gammalt. (genteknik.se)
 • Senare gjorde polisen DNA-analys på de spår som våldtäktsmannen hade lämnat på brottsplatserna. (sverigesradio.se)
 • Polisen får nu en möjlighet att rutinmässigt ta salivprov för DNA-analys på alla personer som är skäligen misstänkta för ett brott där fängelse ingår i straffskalan. (gu.se)
 • Även personer som inte är skäligen misstänkta för brott får polisen ta DNA-prov på. (gu.se)
 • När DNA-profilerna används på ett förnuftigt sätt kan detta ge stora fördelar för polisen vid jakten på brottslingar såsom mördare och våldtäktsmän. (gu.se)
 • Polisen hittade dna i en använd kondom - men visste inte vems förrän en man greps för våldtäkt. (nwt.se)
 • Nu åtalas han också för att ha köpt sex i en campingstuga där polisen fann hans dna - i en använd kondom. (nwt.se)
 • Det visade sig att hans dna hittats i samband med att polisen rullade upp en sex-köpshärva ett år tidigare, kopplad till en campingstuga i Karlstads kommun. (nwt.se)
 • Men polisen säkrade också dna i använda kondomer i stugan. (nwt.se)
 • Efter åtta år fick polisen träff i DNA-registret. (dagensjuridik.se)
 • Det forntida DNA:t har också jämförts med moderna befolkningar. (helsinki.fi)
 • Du kan skapa stamtavlor som bygger med personer som har Y-DNA resp mtDNA, Dvs i princip män resp kvinnor. (dis.se)
 • Företaget slår ihop affärsverksamheten DNA Business, datasäkerhetsbolaget Forte Netservices samt TDC och TDC Hosting som företaget köpte upp i somras. (yle.fi)
 • Fossil som hittats infrusna i permafrost utgör i viss mån ett undantag eftersom kylan fördröjer nedbrytningen och DNA-bitarna går i vissa fall att pussla ihop till den ursprungliga sekvensen. (genteknik.se)
 • En kort summering av vilka funktioner som är bra att använda i din DNA-forskning. (dis.se)
 • Miljonstöd till historisk DNA forskning. (arkeologiforum.se)
 • 47 miljoner till DNA-forskning om haplogrupper på människor från historiska platser. (arkeologiforum.se)
 • Översättningen från nukleotider i DNA till aminosyror i proteiner sker enligt den genetiska koden. (wikipedia.org)
 • Detta är grunden för DNA-molekylens funktion som bärare av den genetiska informationen. (wikipedia.org)
 • De delar av DNA-molekylen som ansvarar för tillverkningen av dessa komponenter kallas gener. (wikipedia.org)
 • Varje nukleotid kan sägas bestå av tre delar: en molekyl av sockerarten deoxiribos, en fosfatgrupp och en av de fyra kvävebaserna adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och tymin (T). Kvävebasernas ordningsföljd i DNA-molekylen bestämmer uppbyggnaden av kroppens alla proteiner. (wikipedia.org)
 • Att andvända DNA som ett hjälpmedel för att spåra individer som är misstänkta för ett brott är ett av de största avancemangen för att tackla brott sedan fingeravtryckens intågande. (gu.se)
 • DNA från 101 individer har analyserats. (forskning.se)
 • Det runda glasunderlägget Nupo circle från danska LIND DNA är ett klassiskt underlägg tillverkat i återvunnet läder och naturgummi. (svenssons.se)
 • Det är inte ovanligt att förfäders snedsteg gett upphov till okända släktingar, säger Johanna Lindh, som själv, efter att ha dna-testat sig, hittade ny släkt i Norge efter ett utomäktenskapligt barn. (kollega.se)
 • Anders Götherström har analyserat DNA från kvarlevor på vendel och vikingatida gravfält i norra Mälardalen. (expertsvar.se)
 • Över det senaste årtiondet har DNA varit ett hjälpmedel för att sätta fast tusentals brottslingar. (gu.se)
 • Virus kan omvandla sitt DNA från fast till flytande form. (lu.se)
 • Forskningsresultaten visar att även dessa virus har förmåga att omvandla sitt DNA från fast till flytande form. (lu.se)
 • Ett lätt oljefritt, reparerande och effektivt serum med DNA-reparerande enzymer: Serumet verkar lugnande och reparerande - perfekt vid acneärr eller eksem. (dermarome.se)
 • Vid misstanke om BKV-associerad sjukdom i njurar och urinvägar baseras diagnostiken på att virusinfektionens förlopp följs via kvantifiering av mängden BKV DNA i plasma/serum över tid. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Påvisning/kvantifiering av BKV DNA med PCR kan utföras i plasma eller serum. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Detta innebär också att jämförelse av mängden BKV DNA i prov tagna över tid bör göras i liknande provmaterial, det vill säga mängden BKV DNA i plasma kan inte jämföras med mängden av BKV DNA i serum. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vissa mineraler, till exempel kvarts, har nämligen en yt-laddning som visat sig skydda DNA från de enzymer och reaktiva syreföreningar som annars sönderdelar det över tid. (genteknik.se)
 • Bredgårdsmannens skelett är välbevarat och bra att göra ett DNA-test på. (ut.se)
 • En lyxig och smidig ansiktscreme med kraftfulla DNA-reparerande enzymer och fjärilsbuskextrakt som ger brett skydd mot miljöeffekter och UV-stress. (dermarome.se)
 • Följ med in i Uppsala universitets Ancient DNA-laboratorium, som sätter ljus på forntida kvarlevor. (uu.se)
 • Det är de nya teknikerna som gör det möjligt att analysera många tusen DNA-varianter samtidigt i prover från ett stort antal patienter. (vetenskaphalsa.se)
 • Den teknik som används för DNA-sekvensering utvecklas i ett snabbt tempo, och allt fler användningsområden uppstår som ett resultat av detta. (kth.se)
 • DNA-teknik används också för att fastställa en persons koppling till en brottsplats. (lu.se)
 • Genetisk variation eller genetisk mångfald är variation på dna-nivå, och den utgör grunden för en arts långsiktiga överlevnad och för hela ekosystemets motståndskraft. (havet.nu)
 • Plantering av syntetiskt DNA, biometrisk utpressning av makthavare och genetisk hybridkrigföring. (lu.se)
 • Jag utför inte dna-tester utan tolkar de resultat som man får från släktforskarsajter. (kollega.se)
 • Nya resultat från DNA-analyser som görs på skeletten från Vasa visar hur personerna som var ombord såg ut. (vasamuseet.se)
 • Förhistoriskt DNA visar på familjens betydelse under Vendel- och Vikingatid. (expertsvar.se)
 • Det är det första dna-vaccin som godkänts för människor, något som beskrivs i en nyhetsartikel i tidskriften Nature . (fof.se)
 • Ett sådant läkemedel påverkar de fysikaliska egenskaperna hos virusets DNA, vilket gör att läkemedlet kan motstå virusets mutationer, säger Alex Evilevitch. (lu.se)
 • Enligt Botha förklarar boken "Microcompetition with Foreign DNA and the Origin of Chronic Disease" , skriven av Dr Hanan Polansky, hur främmande DNA-fragment och latenta virus kan orsaka många allvarliga sjukdomar. (newsvoice.se)
 • Den första januari i år utökades polisens befogenheter att ta DNA-prov samt att lagra dem. (gu.se)
 • Att ta DNA-prov på en individ mot dennes vilja är ett kroppsligt ingrepp och går inte bara emot Regeringsformen utan även Europakonventionens rätt att slippa påtvingade kroppsliga ingrepp. (gu.se)
 • Att DNA-prov är ett ingrepp i den privata sfären är uppenbart, men ingreppet måste med dagens lagstiftning ses som ett legitimt ingrepp. (gu.se)
 • Tagande av DNA-prov från våra medborgare är en nödvändighet för att motverka den ökande brottsligheten samt ett viktigt ändamål för att uppbringa en mer rättssäker stat. (gu.se)
 • Men i samband med våldtäktsutredningen togs ett dna-prov på honom. (nwt.se)
 • Dessa kan imitera en verklig persons DNA och planteras ut på en brottsplats, för att binda en person till ett brott trots att denne är oskyldig. (lu.se)
 • Deras starkaste bevis är alltså en DNA-analys på den gripne 23-åringen. (sverigesradio.se)
 • En av våra doktorander jobbar med en ny DNA-metod där man tittar på spillning för att avgöra vad vargarna ätit. (jaktjournalen.se)
 • Säg att någon dansk medborgare eller någon som vistas i Danmark har varit i Sverige och begått ett brott och lämnat en dna-träff. (svt.se)
 • För tillfället arbetar 1 800 människor på DNA. (yle.fi)
 • Det nya dna-vaccinet fungerar på liknande vis, med skillnaden att vaccinet i stället för m-rna består av en cirkelformad sträng dna, en plasmid. (fof.se)
 • Trycket fungerar som en utlösande kraft som gör att viruset överhuvudtaget kan skjuta iväg sitt DNA in i en cell hos det drabbade värddjuret. (lu.se)