• Den svenska polisen har sedan dna-samarbetet började fått hjälp med 206 personer som lämnat sitt dna på brottsplatser i Sverige. (nyteknik.se)
 • Den finska polisen har med hjälp av Sverige lyckats knyta över 20 namn till dna-spår som misstänks tillhöra kringresande brottslingar. (nyteknik.se)
 • Dna från Natacha Kampusch kidnappare skickas till Sverige. (metro.se)
 • Nu ska Interpol jämföra hans DNA mot ouppklarade brott i Sverige. (metro.se)
 • Han var med och startade den första institutionen för klinisk DNA-sekvensering i Sverige 2013. (akademibokhandeln.se)
 • Har du en lenke til informasjonen om Skanke og DNA i Sverige? (genealogi.no)
 • En anledning kan vara populära tv-program som Allt för Sverige, medan en annan mer påträngande anledning är all reklam för släktforskningssidor med dna-test som syns ganska precis överallt. (idg.se)
 • Nu redovisar norska Rovdata resultaten från 2017 och 2018 års DNA-analyser av järv i Sverige, Norge och Finland. (naturvardsverket.se)
 • Sedan 2014 sker inventeringarna i Sverige och Norge med gemensamma metoder och en allt viktigare del i inventeringsarbetet är DNA-analyser av spillning och hår från järvar. (naturvardsverket.se)
 • I en ny rapport från Rovdata vid Norsk Institutt för Naturforskning redovisas nu resultaten från DNA-analyser av järv i Sverige, Norge och Finland de senaste två åren. (naturvardsverket.se)
 • Under inventeringssäsongen 2018 identifierades totalt 709 järvindivider i Sverige, Norge och Finland med hjälp av DNA. (naturvardsverket.se)
 • I Norge har järvinventering med hjälp av DNA pågått sedan 2008 och i Sverige sedan 2002, men i mindre omfattning än i Norge. (naturvardsverket.se)
 • från museet om DNA-streckkodning av den svenska floran och faunan. (nrm.se)
 • Hur som helst har jag aldrig funderat på att göra ett DNA-test för att följa årsringarna på mitt släktträd eller "utforska min haplogrupp" som Svenska sällskapet för genetisk genealogi tycker att jag borde göra (oklart varför). (gp.se)
 • Det är ljuvt att få läsa på svenska om dna-vetenskapens vardagsnära aspekter. (fof.se)
 • För att få svar på dessa frågor har vi testat fyra av de tjänster som är störst bland svenska användare: Family Tree DNA (FTDNA), Ancestry, 23andme och Myheritage. (idg.se)
 • En genetisk kartläggning av tusen svenska individer avslöjar nya dna-sekvenser som är både uråldriga och välspridda - och bör ingå i referensgenomet. (forskning.se)
 • DNA-sekvensering är också mycket viktigt för att identifiera ärftliga sjukdomar och, i förlängningen, hur man skall bota dem. (wikipedia.org)
 • Hittills används DNA-tester huvudsakligen för sjukdomar som styrs av en enda gen och där nedärvningen är såkallad autosomal recessiv. (skk.se)
 • Vad är egentligen ett DNA-test, för vilka sjukdomar kan man testa och vad säger provsvaret? (skk.se)
 • För vilka sjukdomar är DNA-tester värdefulla? (skk.se)
 • DNA-tester är särskilt värdefulla för sjukdomar som är svåra att diagnosticera, som debuterar sent i livet (kanske först efter att hunden gått i avel) eller som är allvarliga och innebär ett stort lidande för hunden. (skk.se)
 • Fungerar DNA-tester för alla typer av sjukdomar, eller bara vissa? (skk.se)
 • De allra flesta DNA-tester som erbjuds idag är för sjukdomar med en så kallad enkel recessiv nedärvning. (skk.se)
 • Ja, det börjar komma en del DNA-tester även för sjukdomar som påverkas av flera gener och kanske också miljöfaktorer, där man identifierat någon eller ett fåtal genvarianter som ger en ökad risk för att drabbas av sjukdom. (skk.se)
 • De flesta sjukdomar man kan DNA-testa för följer en så kallad autosomal recessiv nedärvning. (skk.se)
 • Hur fungerar dna mot stölder? (fof.se)
 • Märk-DNA går inte att tvätta bort och fungerar även utomhus. (sverigesradio.se)
 • Rikard Erlandsson som skrivit boken 'DNA - kunskapens källa' förklarar hur DNA-analyser fungerar, vad de kan berätta och hur de används inom släktforskning och kriminalteknik samt vad de berättar om människans historia. (akademibokhandeln.se)
 • Vi har valt att begränsa jämförelsen till hur dna-testerna fungerar, hur enkla hemsidorna är att använda och navigera, vad vi faktiskt får ut av dna-matchningar, vilka extratjänster som erbjuds och vad som kostar extra. (idg.se)
 • Så fungerar DNA-märkningen! (stoldskyddsforeningen.se)
 • I projektet är du välkommen om ditt Y-DNA-test eller mtDNA-test visar att din fäderne- eller mödernelinje härstammar från en av de tidiga männen eller kvinnorna i Buresläkten. (familytreedna.com)
 • Vad visar DNA-testet? (skk.se)
 • Vi kommer att lägga upp ett antal filmer som visar hur du ska samla miljöprover och hur analyser av DNA kan gå till. (nrm.se)
 • I en ny studie , som presenterades nyligen på en säkerhetskonferens, visar de hur dna kan användas för att sprida ett datorvirus. (fof.se)
 • Dessutom märker man sitt hus och godset man aplicerat vätskan på med en märke som visar att den är dna-märkt. (svt.se)
 • En oberoende utvärdering som Malmö högskola har gjort visar att inbrotten i ett försöksområde i Stockholm minskade med hela 50 procent sedan DNA-märkning infördes där. (svt.se)
 • Forskare vid Karolinska Institutet visar i en ny studie i Cell Metabolism att när friska men inaktiva män och kvinnor börjar röra på sig så förändras deras DNA - efter bara några minuters aktivitet. (ki.se)
 • Den aktuella studien i Cell Metabolism visar att DNA i skelettmuskulaturen från personer som precis har rört sig intensivt en kort stund har färre metylgrupper fastlänkade på ett antal kända DNA-sekvenser än innan den fysiska aktiviteten påbörjades. (ki.se)
 • Ny studie visar att DNA:t hos individer begravda i Levänluhta i Storkyro har stora likheter med DNA:t hos dagens samer. (helsinki.fi)
 • Den aktuella studien visar att astmatiker har en lägre grad av DNA-metylering i vissa immunförsvarsceller jämfört med friska kontrollpersoner, framför allt i så kallade eosinofila celler som är centrala för den astmatiska inflammationen. (forskning.se)
 • Förra året fyrdubblades antalet DNA-träffar mellan spår och personer. (metro.se)
 • Utredningsregistret DNA-profiler från skäligen misstänkta personer. (metro.se)
 • DNA-registret Här registreras DNA-profiler från personer som dömts till annan påföljd än böter, som fängelse eller rättspsykiatrisk vård. (metro.se)
 • Detta projekt syftar till att samla alla personer som kan uppvisa DNA-verifierade släktlinjer tillbaka till de tidiga medlemmarna av släkten. (familytreedna.com)
 • Men Johan Ahlner uppger att man ska fortsätta att utveckla den, eftersom man i framtiden kan komma att behöva använda sig av mitokondrie-dna-analyser, exempelvis när det gäller att identifiera döda, okända personer. (nyteknik.se)
 • I praktiken blir således SKL:s elimineringsdatabas ett fjärde DNA-register som kan användas av polisen för att identifiera personer i brottsutredningar, helt utan stöd i lagen. (datainspektionen.se)
 • Varför dina läkare reagerat på provet beror på att personer som behandlats men t ex Enbrel har utvecklat DNA antikroppar. (netdoktor.se)
 • Det är oerhört spännande att DNA från nu levande personer kan användas för att berätta om släktskap mellan personer som levde på medeltiden! (genealogi.no)
 • Har du fått en X-match i din DNA-test så är denna antavla bra för den innehåller bara de personer som stämmer för en X-match. (dis.se)
 • Den sker i samarbete med tyska forskare som gör de färdiga DNA-byggstenarna. (ki.se)
 • DNA-molekyler kan gå av - det sker hela tiden i alla sorters celler - och det är en av de värsta DNA-skadorna som en cell kan råka ut för. (chalmers.se)
 • Om en DNA-profil i spårregistret överensstämmer med en DNA-profil i elimineringsdatabasen sker en utredning. (datainspektionen.se)
 • NYHET Tillverkningen av byggstenarna för våra cellers arvsmassa, DNA, sker utanför cellkärnan i den så kallade cytoplasman. (umu.se)
 • Robotarna är försedda med dna som binder sig till nucleolin, och först när bindningen sker friger roboten sin last av trombin. (illvet.se)
 • En annan tanke är att hoppa över detta steg och istället direkt tillföra den byggsten i DNA som enzymet står bakom. (ki.se)
 • Dessutom är DNA-streckkodning ibland den enda möjligheten att övervaka vissa organismer eller aktiviteter, t.ex. (wikipedia.org)
 • DNA-brott och felaktig reparation av dessa kan i mänskliga celler ha förödande konsekvenser för cellen − men också hela människan − då brotten kan ligga bakom vissa sjukdomsförlopp, till exempel cancer. (chalmers.se)
 • Vi har använt den som en extra analysmetod i vissa släktskapsutredningar, men då har vi samtidigt haft tillgång till kärn-dna och då är risken för kontamination nästan obefintlig, säger Andreas Tillmar. (nyteknik.se)
 • Databasen innehåller även DNA-profiler från poliser, servicetekniker, hantverkare och personal hos vissa leverantörer av produkter som används vid DNA-profilering. (datainspektionen.se)
 • Trots vissa fördelar för polisen tycks det finnas ett ganska svagt stöd för att införa ett allmänt dna-register. (svt.se)
 • Man har hittat vissa föremål som vi misstänker kan ha DNA på sig, säger polisens presstalesperson Christine Bergkvist Björklund. (olandsbladet.se)
 • Där har man hittat vissa föremål som vi misstänker kan ha DNA på sig. (olandsbladet.se)
 • Barn med astma har epigenetiska DNA-förändringar i vissa celler i immunförsvaret. (forskning.se)
 • Så här gick dna-attacken till: Forskarna beställde först en bit konstgjort dna, bestående av en speciell sekvens av de genetiska byggstenarna a, t, c och g. (fof.se)
 • När det kommer till mammut-dna har forskarna nått 85 procent, vilket är en mycket hög siffra. (nyteknik.se)
 • Det var frustrerande för DNA-forskarna att vi först inte ens kunde upprepa våra egna resultat, berättar Sajantila om de första proven i laboratoriet. (helsinki.fi)
 • Forskarna har kartlagt komodovaranens dna och löst den enastående dödsmaskinens gåta. (illvet.se)
 • Roboten har skapats med en speciell teknik som formar dna-strängar till den struktur som valts ut av -forskarna. (illvet.se)
 • Där ruvar vårt DNA på hemligheter som forskarna först på senare tid börjat nysta upp. (popularhistoria.se)
 • Utvecklingen inom DNA-sekvenseringsteknik har varit enorm de senaste åren och dagens instrument är både mycket snabbare och mindre än tidigare. (kth.se)
 • Huvudprojektet för Anna Karlsson under de senaste åren handlar om de enzymer som deltar i att bilda DNA i mitokondrierna. (ki.se)
 • Nu kan du följa den senaste DNA-forskningen på facebook! (mynewsdesk.com)
 • Vi vill göra det så enkelt som möjligt att ta del av den senaste forskningen kring DNA. (mynewsdesk.com)
 • På lördag presenteras resultaten av den stora DNA-undersökning av Bureättens äldsta led, som jag och min släktforskarkollega Ronny Norberg arbetat med under det senaste året. (genealogi.no)
 • Ta hjälp av den senaste tekniken och skydda sakerna på ett enkelt och effektivt med hjälp av SSF DNA-märkning. (stoldskyddsforeningen.se)
 • Individernas ursprung undersöktes med hjälp av den senaste tekniken inom forntida DNA, som man på rättsmedicinska avdelningen vid Helsingfors universitet hade blivit intresserade av också med tanke på brottsutredning och identifiering. (helsinki.fi)
 • AncestryDNA är ett DNA-test som använder sig av de senaste autosomala teknikerna och på så sätt revolutionerar hur du upptäcker din släkthistoria. (ancestry.se)
 • Den teknik som används för DNA-sekvensering utvecklas i ett snabbt tempo, och allt fler användningsområden uppstår som ett resultat av detta. (kth.se)
 • Naturvårdsverket bjuder in forskare att söka medel för projekt som rör A) utveckling av metoder och teknik för fältprovtagning, provbehandling och lagring av miljö-DNA-prover och B) skapande av DNA-streckkoder inom miljöövervakningsmässigt prioriterade organismgrupper för att identifiera arter. (naturvardsverket.se)
 • Det innefattar användning av den mest avancerade tekniken för DNA- och RNA-sekvensering tillsammans med teknik för högupplöst bildbehandling. (swerea.se)
 • Forskare från USA har tillsammans med kollegor från Sierra Leone lyckats DNA-sekvensera det västafrikanska ebolautbrottet tack vare en ny teknik. (lakartidningen.se)
 • SKK registrerar resultat från ett flertal DNA-tester. (skk.se)
 • Tusentals misstänkta män har lämnat dna-prov, men hittills utan resultat. (svt.se)
 • I en ny rapport presenterar Rovdata resultat från DNA-övervakningen av järv i Skandinavien. (de5stora.com)
 • Våra resultat tyder på att den minskade DNA-metyleringen hos astmatiker leder till ökad aktivering av immunförsvarscellerna, vilket spelar en central roll vid utveckling av astma, säger Erik Melén, docent vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet. (forskning.se)
 • DNA-testet ger svar på om hunden är fri från sjukdomsanlaget (normal), anlagsbärare eller genetiskt affekterad. (skk.se)
 • Under den här rubriken har vi samlat vanliga frågor och svar om DNA-tester. (skk.se)
 • Som en följd av detta lämnades felaktiga dna-svar ut till regissörens systerdotter Veronica Ralston, som hade gett RMV i uppdrag att granska släktskapet med morbrodern. (nyteknik.se)
 • Här kan du läsa svar på allmänna frågor som rör DNA-tester. (skk.se)
 • För att få svar på frågan behövdes en undersökning som inte utgick från DNA-resultaten. (helsinki.fi)
 • Efter att polisen börjat samköra sitt dna-register med Finland och Holland har nu den första personen fått en fällande dom, skriver Sveriges Radio. (nyteknik.se)
 • Två av tre svenskar är emot att polisen får tillgång till ett allmänt dna-register för alla svenskar för att lösa brott. (svt.se)
 • Du registrerar själv din DNA-märkning i den internationella databasen och dina märkta ägodelar blir då spårbara för SSF och Polisen under obegränsad tid, utan årsavgifter. (stoldskyddsforeningen.se)
 • Under år 2017 kan du prenumerera på utskick om DNA-skolan från Naturhistoriska riksmuseet. (nrm.se)
 • En annan metod för sekvensering av kortare DNA-segment kallas för pyrosekvensering och baseras på reaktioner där inbindandet av nukleotider till en komplementär dna-sträng ger upphov till en ljusreaktion. (wikipedia.org)
 • DNA-streckkodning är en taxonomisk metod som använder en utvald genetisk markör i organismens DNA för att identifiera den som tillhör en särskild art. (wikipedia.org)
 • Vi har i vår grupp utvecklat en metod där vi sträcker ut DNA-molekylerna i nanokalanaler, tunna glasrör, utan att binda fast dem i ändarna. (chalmers.se)
 • Syftet är att ta reda på om insamling av DNA från järvar kan vara en alternativ metod för beräkning av järvpopulationen. (naturvardsverket.se)
 • Men på senare år har forskningen visat att mitokondriernas DNA har mycket större betydelse än man tidigare trodde. (ki.se)
 • Tidigare studier har visat att ett protein, kallat Ku, binder in till trasiga ändar av DNA, agerar som skydd mot de system i cellen som förstör DNA, och bryggar DNA-ändarna. (chalmers.se)
 • Det kan vara så att det spår av DNA antikroppar som dina prover visat, kan betyda en risk om du får TNF-hämmande läkemedel (Remicade, Enbrel eller Humira). (netdoktor.se)
 • En av pionjärerna som visat hur cellen lagar trasigt dna är svensken Tomas Lindahl. (dn.se)
 • Belyaev har tidigare visat att lågfrekventa fält som de från kraftledningar förhindrar reparation av DNA-skada på samma sätt som de modulerade mikrovågorna från GSM och 3G. (vaken.se)
 • Exempelvis är alla DNA-molekyler. (fof.se)
 • Syftet med databasen är att se om DNA-prover från brottsplatser har kontaminerats med DNA-spår från exempelvis brottsplatstekniker eller anställda på SKL. (datainspektionen.se)
 • De är alla falska byggstenar till DNA, säger Anna Karlsson, professor i klinisk virologi. (ki.se)
 • Jan Wahlström är professor i klinisk genetik och efterlyser en etisk analys av DNA-registren. (metro.se)
 • Många har en övertro på vad dna kan säga anser Erik Björck, överläkare i klinisk genetik på Karolinska sjukhuset. (svt.se)
 • En översikt över DNA-streckkodning och hur det går till i praktiken ges av forskare vid Naturhistoriska Riskmuseet , , Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och SweBOL http://swebol.org/ Metoden börjar testas i miljöövervakning, för att identifiera och övervaka organismer, alltifrån bakterier till älgar, enstaka individer till hela mångfalden, och deras aktivitet i naturen. (wikipedia.org)
 • Med en unik kombination av metoder har forskare vid Chalmers undersökt en mekanism för reparation av DNA-brott hos bakterier, som skulle kunna öka förståelsen även för reparation av DNA-brott i mänskliga celler. (chalmers.se)
 • Vid Evolutionsbiologiskt centrum, EBC, i Uppsala har forskare analyserat dna från ett 40-tal småbitar av rullar från bland annat Qumran vid Döda havet. (fof.se)
 • Det huvudsakliga målet för DNA-streckkodning är att identifiera ett okänt prov med hjälp av en redan existerande klassificering. (wikipedia.org)
 • Dessutom lagrar vi ditt DNA-testresultat och DNA-prov utan ditt namn eller någon annan information som kan identifiera vems prov det är. (ancestry.se)
 • Märkningen går till så att man köper en flaska med en vätska som innehåller en unik DNA-kod. (svt.se)
 • Varje flaska SmartDNA innehåller en unik DNA-kod, vilket gör det möjligt att spåra. (autoexperten.se)
 • Varje märkning har ett unikt DNA som går att spåra internationellt och är näst intill omöjlig att avlägsna då minsta partikel av blandningen innehåller en unik kod. (hamnen.se)
 • Förkortningen DNA står för deoxiribonukleinsyra. (skk.se)
 • DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus). (wikipedia.org)
 • Thomas GH Johansson från Kinds Forskarklubb berättar om hur man gör DNA-test och hur man kan utläsa resultatet och eventuellt hitta nya okända släktingar. (genealogi.se)
 • Tjänsten kombinerar avancerad DNA-forskning med världens största online-tjänst för släktforskning och kan på så sätt ge dig information om ditt genetiska ursprung och hjälpa dig hitta nya släktingar. (ancestry.se)
 • Alla polisbilar i Stockholms Län har utrustas med UV-lampor för att lättare hitta DNA-märkt stöldgods. (hamnen.se)
 • Tjuven får DNA:t på sig och samtidigt kan vi knyta det de har stulit till en specifik plats. (sverigesradio.se)
 • DNA-j mf relse ger m jlighet att klarl gga genetiska sl ktsamband mellan nu levande m nniskor, samtidigt som den ger ledtr dar till v r historia 10 000-tals r tillbaka i tiden. (bokus.com)
 • Nu har hans forskargrupp publicerat en studie kopplad till projektet där man har undersökt det bakteriella DNA-reparationssystem som ansvarar för så kallad Non-Homologous End-Joining (NHEJ). (chalmers.se)
 • SKL har byggt upp en så kallad elimineringsdatabas med DNA-prover. (datainspektionen.se)
 • Användandet av så kallad DNA-märkning av stöldbegärligt gods har ökat på många håll i landet. (svt.se)
 • Trafikverket ska nu märka kopparledningar med så kallad smart-DNA för att försöka stoppa kopparstölderna längs järnvägen. (sverigesradio.se)
 • DNA-sekvensen utgör den ärvda genetiska informationen i celler och bestämning är därför viktig både i grundläggande forskning kring organismer inom det fält av biologin som kallas systematisk biologi och i tillämpade områden såsom rättsmedicinska utredningar. (wikipedia.org)
 • DNA-Guide har just startat en facebook-sida som ger dig möjlighet att på enklast möjliga vis följa vad som händer med inom området för DNA-tester och DNA-forskning. (mynewsdesk.com)
 • Naturvårdsverket utlyser medel till forskning om DNA-metoder inom miljöövervakning. (naturvardsverket.se)
 • Levänluhta-projektet kräver absolut fortsatt forskning, inte bara för en utökning av DNA-resultaten, utan även för att förstå traditionen att begrava i vattnet. (helsinki.fi)
 • Vi arbeider for å styrke Naturhistorisk museums posisjon som et av verdens ledende sentre for utvikling av DNA-metabarcoding innen forskning, samt for å møte samfunnets behov for automatisert artsidentifikasjon av høy kvalitet. (uio.no)
 • Många av de metoder som används för analys av miljö-DNA har sitt ursprung i forskningen. (nrm.se)
 • Resultatet blev att alla nu levande människor som har sitt ursprung utanför Afrika bär på ungefär två procent neandertalar-DNA. (popularhistoria.se)
 • Vi erbjuder DNA-test och genetisk analys för att hjälpa användare att upptäcka, bevara och dela sin släkthistoria. (ancestry.com)
 • En DNA-analys görs av rester på skräpet. (nyheter24.se)
 • Vid beställning av DNA-Alfa-thalassemi utförs också alltid analys av B-Hemoglobinfraktioner. (karolinska.se)
 • Att kopiera och på så sätt mångfaldiga en DNA-sekvens med hjälp av PCR . (nrm.se)
 • Kortfattat använder man en kort sekvens av mitokondrie-DNA , en s.k. "barcode", som varierar mellan arter eller taxonomiska grupper. (nrm.se)
 • Sekvens av baspar som utgör en del av DNA:t. (nrm.se)
 • En gen i arvsmassan är en sekvens av nukleotider i en DNA-molekyl i någon av kromosomerna, som översätts till en motsvarande ordningsföljd av aminosyror i ett protein. (wikipedia.org)
 • Siden hver prikk representerer en bestemt DNA sekvens vil man dermed kunne identifisere DNA-sekvensmotiver som finnes i prøvematerialet. (forskning.no)
 • Det innebär att vi börjar titta på ett enklare system, i detta fall bakterier, med syfte att i förlängningen få bättre förståelse för hur mänskliga celler reparerar sitt DNA. (chalmers.se)
 • Prokaryota celler (bakterier och arkéer) förvarar istället sitt DNA i cytoplasman. (wikipedia.org)
 • Etter hvert er også hele DNA sekvensen (genomet) til viktige arter av planter, dyr, sopp og bakterier blitt kjent. (forskning.no)
 • Två expertpaneler frågas ut om DNA-analyser, DNA-register, biobanker och databaser med genetisk information. (v-a.se)
 • Det framgår av en ny studie som arkeologer vid Stockholms universitet genomfört, där dna från 35 individer analyserats. (fof.se)
 • Antalet individer som identifieras med DNA är ett minimiantal för hur stor hela populationen av järv är. (de5stora.com)
 • För några år sedan blev hela kartan över människans DNA klar. (svd.se)
 • Hur kan då färdigutvecklade celler reparera de skador som hela tiden uppkommer på DNA trots att de inte kan tillverka byggstenar? (umu.se)
 • Ägaren kan sedan spåras i ett register där denne registrerat sin unika DNA-kod. (svt.se)
 • De unika DNA- och mikropunktkoderna i din märksats ökar dina chanser att få tillbaka stulna ägodelar även om du har fallit offer för en internationell liga eller blivit av med din dator på semesterresan. (stoldskyddsforeningen.se)
 • Det gäller att DNA-brotten lagas så snabbt och effektivt som möjligt och alla celler har därför system för detta. (chalmers.se)
 • Rikard Erlandsson , doktor i medicinsk vetenskap, har sysslat med DNA i 30 år. (akademibokhandeln.se)
 • Strålningen orsakar onormalt många brott på cellers DNA-strängar och kroppens immunförsvar får därmed svårt att hinna reparera skadorna. (fria.nu)
 • Brott på DNA kan på lång sikt leda till cancersjukdomar, men också till allergier och astma. (fria.nu)
 • De delar av DNA-molekylen som ansvarar för tillverkningen av dessa komponenter kallas gener. (wikipedia.org)
 • Utlysningen består av två delar som syftar till att skapa förutsättningar för införande av dna-streckkodningsmetoder i miljöövervakningen. (naturvardsverket.se)
 • När ett barn skapas delar sig cellerna, och DNA kopieras så att det ska bli exakt likadant. (popularhistoria.se)
 • Observera att för att beställa ett DNA-test och för att använda tjänsterna från AncestryDNA måste du skapa ett Ancestry-konto och logga in. (ancestry.com)
 • Det är inte lätt att hålla reda på alla termer och uttryck som förekommer i samband med DNA-analyser och miljö-DNA. (nrm.se)
 • Har du frågor om DNA-analyser och miljö-DNA? (nrm.se)
 • Dna-analyser har ritat om arternas utvecklingsträd. (fof.se)
 • Därför är nyttan med generella DNA-analyser osäker. (svt.se)
 • Hur ska prover där dna inte extraherats bäst förvaras för att inte försvåra senare DNA-analyser? (naturvardsverket.se)
 • På senare år har allt bättre DNA-analyser gett arkeologer och historiker nya, viktiga insikter. (popularhistoria.se)
 • Välkommen till en populär- och tvärvetenskaplig konferens om DNA-analyser, DNA-register och biobanker. (v-a.se)
 • Detta är grunden för DNA-molekylens funktion som bärare av den genetiska informationen. (wikipedia.org)
 • Vad är egentligen DNA? (skk.se)
 • Vad får vi egentligen ut av ett dna-test - och är de pålitliga? (idg.se)
 • DNA-testet avslöjar: Så ska Malou äta - egentligen! (tv4.se)
 • DNA från cellkärnan (med undantag för könskromosomerna) som utgör den absoluta huvuddelen av arvsmassan. (nrm.se)
 • Med ett DNA-test tittar man på ett specifikt ställe i arvsmassan för att se vilka genvarianter hunden har, just för den gen som testet är gjort för. (skk.se)
 • Lösning med renat DNA från ett prov. (nrm.se)
 • En man har åtalats för en fem år gammal våldtäkt sedan ett dna-prov gav träff. (bohuslaningen.se)
 • Preparering av prov för DNA-extraktion kan bero på vilka taxonomiska grupper som ska analyseras, eller vilka sekvenser som ska bestämmas. (naturvardsverket.se)
 • Kallas den fas under PCR då primern binder till DNA:t. (nrm.se)
 • Inom cellen arrangeras DNA i långa strukturer som kallas kromosomer. (wikipedia.org)
 • I denna form som brukar kallas B består DNA-molekylen av två kedjor där nukleotidernas socker- och fosfatdelar är vända utåt och bildar två "ryggrader" som är ihoptvinnade till en dubbel spiral. (wikipedia.org)
 • Konsten att göra en höna av en fjäder - DNA-streckkoder i praktiken. (wikipedia.org)
 • Rikard har publicerat ett tjugotal vetenskapliga artiklar och deponerat tusentals DNA-sekvenser i Genbank. (akademibokhandeln.se)