• Tyvärr är det av ekonomiska, praktiska, säkerhetsmässiga och etiska skäl inte lätt att studera vilda djur. (lakartidningen.se)
 • Djur, vilda 0 frågor Djur som lever fritt. (lookformedical.com)
 • Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker. (lookformedical.com)
 • De benämndes bear-skinned och var kända för att cirkla runt djurflockarna för att skydda dem mot vilda djur och tjuvar. (tornskogens.com)
 • Samvetet att de vilda djuret lider någon sekund känns mycket bättre än de framavlade djuren för mat. (daylife.se)
 • Naturvårdsverkets förslag att tillåta viss pilbågsjakt på vilda djur i Sverige har mött svidande kritik. (djurskyddet.se)
 • Hundar är i första hand djur som behöver artspecifika aktiviteter, ditt sällskap och ditt omhändertagande för att kunna växa upp till en välfungerande och trevlig familjemedlem. (arkenzoo.se)
 • Till exempel hundar som är framavlade för att valla får mår dåligt av att inte få utlopp för sina kunskaper och det kan leda till oönskat beteende då de försöker valla allt möjligt från cyklister till dina gäster. (kjerland.se)
 • Dessa djur bör vara invallade sedan tidigare så att de i sin tur är vana vid hundar, för att de inte ska skrämma valpen vilket kan göra att den inte kommer att vilja valla. (flat.nu)
 • När ingen förklarat från början att jaktprov i grund och botten handlar om avelsutvärdering och är extremt viktiga hjälpmedel för att få fram bra, friska och sunda hundar som är väl fungerande för den uppgift de är framavlade för. (jaktlust.com)
 • När ingen förklarat att tävlingar som Räv-SM inte handlar om att "tillfredsställa blodtörstiga jägares lust att jaga oskyldiga djur", utan att tävlingar av detta slag är viktiga verktyg för att motivera människor att fortsätta det viktiga arbetet med sina hundar. (jaktlust.com)
 • För de hundar som är framavlade för jakt är jaktträning en härlig syssla att göra tillsammans med sin ägare. (ystammens.se)
 • Drivande hundar spårar djur och driver bytet mot jägaren med hjälp av sitt skall. (ystammens.se)
 • Hundraserna är visserligen framavlade i syfte att slåss mot andra hundar, något som är förbjudet och ses som djurplågeri i Sverige. (blogg.se)
 • Den nya lagen om tillsyn över hundar och katter som ger polisen rätt att omhänderta, utreda och eventuellt avliva ett djur som bedöms som alltför farligt brister i rättssäkerhet. (blogg.se)
 • Några svenska hjälporganisationer är till exempel Hundar Utan Hem, Hundstallet, Hundhjälpen och Hundrondellen, som alla strävar efter att ge övergivna djur nya och kärleksfulla hem. (goldkings.se)
 • Vi hade en dröm om att bo nära natur, djur, ha höns, hundar och odla egen sallad. (gillakarlshamn.se)
 • De tvekar inte, inte ens med hundar, djur, eller människor som är större än dem. (myanimals.com)
 • Hundarna var framavlade för olika specialiteter i sitt arbete med djuren. (tornskogens.com)
 • Mitt samvete att ett vilt djur har de bättre än de tex uppfödda grisarna i små bås, eller de sönderavlade grisarna och djuren för massproduktion. (daylife.se)
 • För hur kan Guds ord och bön välsigna ett kött som kommer från ett djur som inte har fått ära Gud under sitt liv på det sätt Gud skapade det djuret, och som vi inte behandlat med tacksägelse från det att vi sådde fröet i jorden som föder djuren och oss? (helapingsten.com)
 • För mig kan inte djur jämställas med människor, så som en del djuraktivister gör, inte heller anser jag att det är prncipiellt fel med jakt eller slakt för att vi ska äta djuren. (zaramis.se)
 • Detta är något helt annat än att bara sträva efter att behandla djuren bra medan vi exploaterar dem eller innan vi dödar dem för att äta upp dem (det som djur skydds rörelsen strävar efter). (befria.nu)
 • Till skillnad från människan är fiskar växelvarma djur, vilket innebär att deras kroppstemperatur följer med svängningar i vattentemperaturen. (zoopet.com)
 • Man ser ju att det är skillnad på människor och djur. (studylib.net)
 • Till skillnad från Eutheria (djur med moderkaka) har pungdjuren en ofullständig moderkaka. (lookformedical.com)
 • Jättebra att du tar upp det, för det är kanske inte det första man tänker på när man skaffar hund, eller nåt annat djur. (fotografblixman.se)
 • Det vill säga, om alla levde som vi gör här i Sverige så skulle skogarna skövlas, vilddjuren helt få ge vika för tamdjur, vattnen och jordarna skulle förgiftas och artrikedomen av både växter, djur och insekter skulle hotas av invasiva framavlade arter, hård besprutning och förlust av naturliga habitat. (javligtgott.se)
 • Försök pågår också i Sverige med särskilt framavlade vakthundar. (n.nu)
 • I dag är de flesta kor i Sverige framavlade hybrider som befruktas genom insemination. (minnenasjournal.nu)
 • Djurskyddet Sverige vill att alla djur ska ges möjlighet att utföra sina naturliga beteenden och att djurens livskvalitet ska förbättras. (djurskyddet.se)
 • I vårt jobb med mycket större djur och mycket, eller många människor i alla åldrar måste en hund fungera till hundra procent. (giantconnection.se)
 • Självklart älskade jag denna min hund, men det var inte i närheten av vad jag haft tidigare, det fanns inget inre lugn, det fanns ingen av och på knapp, den var alltid på, överpå, jag vill säga att kombinationen gav en överstressad, taggad hund som trodde trots min erfarenhet av stora djur att allt måste vara över 100% jämt. (giantconnection.se)
 • Ett mord kan bara begås av en människa för att det krävs uppsåt och en hund är ett djur och kan varken ha uppsåt eller straffas juridiskt/straffrättsligt. (dognews.se)
 • Pudeln skall vara harmoniskt och proportionerligt byggd, med lätt och fjädrande gång, en hund helt utan framavlade extrema drag. (wikipedia.org)
 • År 1937 upprättades en slaktlag som bland annat innebar att djur inte fick avlivas utan föregående bedövning. (wikipedia.org)
 • Olika raser är framavlade för att göra olika saker, vilket styr deras beteende. (arkenzoo.se)
 • Många raser är också framavlade ur äldre, ibland utdöda raser och det ska också ges tillkänna i artiklarna här på sajten. (paradistollarn.se)
 • Många av dessa raser var tvungen att tvungen att gå djur som var större än de själva till mötes och därför var det tvunget att vara tapper och djärv. (myanimals.com)
 • Djurrättsalliansen arbetar och kämpar för ett samhälle fritt från djurförtryck och det innebär att vi är emot allt dödande och alla former av utnyttjande av djur. (djurrattsalliansen.se)
 • Detta betyder att all uppfödning av djur för att tillverka livsmedel, alla djurförsök, all jakt och allt utnyttjande av djur för underhållning i till exempel cirkus är moraliskt fel . (befria.nu)
 • De olika raserna är framavlade för olika typer av jakt. (ystammens.se)
 • Halsbanden är billiga och kan därför med fördel användas men endast de djur som har halsband är skyddade. (n.nu)
 • Uppfödare avlar endast på friska djur, håller dem i en miljö som är bra för dem och utfodrar dem med näringsrik mat - vilket är det viktigaste för att få ha friska möss! (ifokus.se)
 • Tröjan kommer att produceras i endast 120 exemplar och görs av ull från Jämtlandsfår framavlade på Torsta. (mynewsdesk.com)
 • N gra djur hade s lts som livdjur, n gra djur var rets rekrytering och tv lamm hemslaktades, s slaktresultatet var inte resultatet av att jag beh ll sm vuxna djur hemma. (alternativ.nu)
 • Det är trevliga djur som både kan vara till nytta och nöje. (honsraser.se)
 • De är ju trevliga djur som framgår av föregående länk. (wordpress.com)
 • Dessa ursprungsgetter var inte speciellt framavlade av människor för att bli mindre utan var istället resultatet av evolutionär utveckling. (alternativ.nu)
 • Vi har varit i kontakt med genbanksansvariga, stått i kö och rest land och rike runt för att hämta djur. (minnenasjournal.nu)
 • Normalt förekommer den hos köttätande djur runt om i världen, och i Europa är det främst i Medelhavsländerna den förekommer. (kjerland.se)
 • Slakten av ekologiska djur sker på samma slakterier och går till på samma sätt som annan slakt. (djurrattsalliansen.se)
 • Metoden kan vara bra för att styra vilka djur som dödas om angrepp sker. (n.nu)
 • Domesticerade djur är resultat av en kulturell process. (konsten.net)
 • Inte heller slaktkycklingarna och de problem som den framavlade snabbväxten resulterat i debatterades djupare. (djurskyddet.se)
 • För att förhindra att detta blir ett vanligt problem, bör djur med denna åkomma inte användas inom avel. (zellamirs.se)
 • Att djur lider beror på att de återfötts med dålig karma. (studylib.net)
 • Helena Röcklingsberg, universitetslektor i djuretik, höll ett etiskt resonemang om hur samhället behandlar djur - som individer eller som medel - och om skillnaden mellan hur människor behandlar husdjur och djur i produktionen. (djurskyddet.se)
 • Höns är ganska lättskötta som husdjur, men precis som alla andra djur behöver de daglig tillsyn, samt mat och vatten. (honsraser.se)
 • Våra djur går utomhus i hagar och lever på ett för dem naturligt sätt. (gardsnara.se)
 • Många lever för sina djur och för många är det, det enda levande sällskap de har. (blogspot.com)
 • Ursäkta en knasig liknelse nu men om jag varit ett djur instängt i en bur som fick obegränsat av dessa matvaror så skulle jag troligen äta minst 500 gram kött/fisk/lever per måltid. (martinajohansson.se)
 • Jag tycker människor är viktigare än djur. (studylib.net)
 • Människor som inte tycker att man inte ska ägna sig åt plågsamma djurförsök, utrotning av djurarter och som inte tycker att man ska ägna sig åt hetsjakt av djur. (jaktlust.com)
 • 17 Okej, vissa människor överträffar inte vissa djur när det gäller intelligens och språkförmåga. (studylib.net)
 • Vi sökte kunskap, kom in på lantraser och förstod att dessa är bättre anpassade till den lokala omgivningen än vad dagens djur är. (minnenasjournal.nu)
 • Med andra ord strävar denna framavlade parasitras till att skapa en Talmudisk diktatur över världen. (blogspot.com)
 • Om nu betande djur är den enda lösningen svenska bönder har för att bevara biologisk mångfald och öppna landskap kanske vi skulle låta dem leva? (helalf.se)
 • Guldhamstern blir normalt 2-3 år och är ett nattaktivt djur. (wikipedia.org)
 • Men, vi bör behandla individer utifrån vad som är normalt för deras art, och därmed kan vi hävda att intelligens är moraliskt relevant för hur mycket respekt vi bör visa någon och ändå inte ge barn och förståndshandikappade samma låga moraliska status som djur. (studylib.net)
 • 25 Visar inte den etiska kontraktsteorin att djur saknar rättigheter? (studylib.net)
 • Ryggradslösa djur 0 frågor Djur som saknar ryggradspelare. (lookformedical.com)
 • Djurgrupper 0 frågor Djur indelade i ekologiska, morfologiska eller genetiska grupper. (lookformedical.com)
 • Ett annat exempel på sport som på ett naturligt sätt mäter hundens framavlade egenskaper är olika sorters tävlingar för draghundar. (herlitzius.se)
 • Tillskillnad från vita tigrar som är framavlade av människan så förekommer de vita lejonen på ett litet område som heter Timbavati i Syd Afrika. (fotosidan.se)
 • Dessa gamla hundtyper med självständiga personlighetsdrag och bra syn är framavlade för hetsjakt. (herlitzius.se)
 • Djur är egna individer som borde ha rätt till sina egna liv och att få finnas till för sin egen skull. (djurrattsalliansen.se)
 • Då vi inte slaktar djur som är yngre än 28 månader så består flocken av många olika individer och personligheter. (langbergetsgard.se)
 • Att omplacera ett djur handlar om att ge det bättre förhållanden än vad man själv kan tillgodose djuret. (ifokus.se)
 • Det är med hjälp från människor som de kan fortsätta omplacera behövande djur och ge dem den trygghet och kärlek de behöver. (goldkings.se)
 • Pollinering av insekter och andra djur skapar ett värde för människan på minst 235 miljarder dollar årligen. (forskning.se)
 • Arbetar mycket mot tjuvjakt samt illegalhandel av djur. (fotosidan.se)
 • Problemet med metoden är att det sällan är en enstaka individ som angriper djur i ett område, samt att det visat sig svårt att enas om vad en problemindivid är. (n.nu)
 • Att g ra anv nda en V rmlandsbagge p k ttrasf r, r vettigare, d f r man de trevligare skinnen och ullen samt drar nytta av k ttrasens framavlade b ttre slaktkropp. (alternativ.nu)
 • Inom alla industrier där djur utnyttjas för pengar, sätts djurens välmående sist. (supervegobloggen.se)
 • Inte för att du kan rädda alla grisar och hårt framavlade kycklingar i världen. (beinspirit.se)
 • Om ni inte har genbank, s avla lika g rna renrasigt p de djur som ger b st resultat: goda m drar med lamm som v xer bra, h ll koll p parasiter, och v lj noggrant bagge, s f r ni ett bra resultat oavsett vilken ras ni har. (alternativ.nu)
 • Hundarna är framavlade som sällskapshundar. (zellamirs.se)
 • Men fjällkor är ju framavlade i hundratals år för att tåla kyligt och dåligt väder så egentligt är det ju naturligt för dem att hellre söka skydd i skogen än i ett hus. (langbergetsgard.se)
 • I ett fall har möss som är framavlade för att alltid drabbas av diabetes fått en substans, kallad 2H10, som är en antikropp som blockerar effekten av VEGF-B. Det gjorde att mössen aldrig utvecklade insulinresistens och de fick inte diabetes. (ki.se)
 • Filmer där djur innehar huvudrollen, eller i alla fall spelar en betydande roll för handlingen, har alltid varit populära. (cutiepiepolly.se)