• Med hjälp av elektroder stimulerades de djupa delarna av hjärnans belöningssystem och deltagarnas mående utvärderades varje månad enligt standardskalan, Montgomery-Asberg Depression Rating Scale. (depression.se)
 • Den första mottagna bilaterala djupa hjärnstimuleringen med elektroder som stimulerar den subtalmala kärnan (n = 60). (medical-diag.com)
 • Nästa mottog bilateral djup hjärnstimulering med elektroder som stimulerar globus pallidus (n = 61). (medical-diag.com)
 • Emellertid innebär djup hjärnstimulering att elektroder ligger djupt in i hjärnan, och det är naturligtvis inte något som tas lätt - varken patient eller doktor. (allways-healthy.com)
 • Djup hjärnstimuleringsbehandling kan förbättra rörelseförmåga och livskvalitet för patienter med avancerad Parkinsons sjukdom (PD) över andra medicinska terapier, men det kan också ha högre risk för allvarliga biverkningar, enligt en artikel som släpptes den 6 januari 2008 i JAMA . (medical-diag.com)
 • Parkinsons sjukdom är en degenerativ sjukdom som påverkar motoriska förmågor och djup hjärnstimulering är ett kirurgiskt ingrepp som ofta används när PD-komplikationer inte kan hanteras med mediciner. (medical-diag.com)
 • Forskningen handlar både om beskrivning av olika kommunikations- och sväljningsproblem men också om att dokumentera effekterna av olika typer av medicinsk behandling (t ex djup hjärnstimulering vid Parkinsons sjukdom eller essentiell tremor eller av kirurgi vid hjärntumörer). (gu.se)
 • Vid seminariet diskuterades flera nya neurovetenskapliga tekniker som transplantation av stamceller, elektronisk hjärnstimulering och avbildningstekniker. (smer.se)
 • Också när det gäller så skilda ämnen som stamceller, djup hjärnstimulering, transplantationer och läkemedelsbehandling vid ADHD dyker argumenten kring det (o)naturliga upp. (smer.se)
 • Personer som lider av djup depression kan behandlas effektivt genom att stimulera de djupa delarna av hjärnans belöningssystem, visar en ny studie från Freiburgs universitet i Tyskland. (depression.se)
 • Försiktighet bör emellertid utövas, Mot överbelastning eller underskattning av riskerna med djup hjärnstimulering för patienter med PD. (medical-diag.com)
 • Vi demonstrerade för första gången i en storskalig studie att djup hjärnstimulering är ett alternativ för djupt deprimerade personer som inte svarar på traditionella behandlingsmetoder, säger Professor Thomas Schläpfer vid Freiburgs universitet. (depression.se)
 • I början av 1990-talet blev djup hjärnstimulering ett annat alternativ. (halsatips.com)
 • Med hjälp av djup hjärnstimulering är det möjligt att elektriskt stimulera djupliggande kärnor och strukturer i hjärnan, bland annat nervfibrerna. (battre-halsa.se)
 • Patienterna i den djupa hjärnstimuleringsgruppen genomgick också signifikant förbättring i sammanfattande livskvalitetsmått samt i sju av åtta PD-specifika livskvaliteter, jämfört med patienter i den bästa medicinska terapiprocessen. (medical-diag.com)
 • Den kliniska signifikansen av biverkningarna och mindre neurokognitiva förändringar observerade hos patienter i den djupa hjärnstimuleringsgruppen och, ännu viktigare, om patienter som genomgår djup hjärnstimuleringsvisning Förbättringar i motorfunktionen och livskvaliteten som övervägande biverkningar kvarstår att undersökas. (medical-diag.com)
 • Den 24 oktober arrangerades Smers etikdag med namnet 'Gå på djupet i hjärnan' vid Rosenbads konferenscenter. (smer.se)
 • Men icke-invasiv hjärnstimulering, som namnet antyder, kräver inte direkt åtkomst till hjärnan. (allways-healthy.com)
 • En ny studie visar att icke-invasiv hjärnstimulering, aktiverad vid sömn, förbättrar minnesprestanda nästa dag. (allways-healthy.com)
 • I en studie i New England Journal of Medicine har forskare undersökt effekten av att sätta in behandling med djup hjärnstimulering i ett relativt tidigt skede av sjukdomen, då patienten har begränsade motoriska komplikationer. (lakartidningen.se)
 • I en placebokontrollerad och dubbelblind studie från University of Kent, såg forskarna att hjärnstimulering (transkraniell likströmsstimulering, tDCS) av primära motoriska barken är ett effektivt sätt att förbättra uthålligheten på. (runnersworld.se)
 • I slutsatsen skriver forskarna att denna studie visar att hjärnstimulering av primära motoriska barken förbättrar uthålligheten och minskar den upplevda ansträngningen. (runnersworld.se)
 • Vi på neurokirurgiska enheten vid Tammerfors universitetssjuks besitter globalt viktigt och unikt kunnande inom djup hjärnstimulering, eller DBS-behandling (Deep Brain Stimulation). (valinnanvapaus.fi)
 • Den första behandlingen av en depressionspatient med djup hjärnstimulering med el gav mycket lovande resultat. (valinnanvapaus.fi)
 • Personer som lider av djup depression kan behandlas effektivt genom att stimulera de djupa delarna av hjärnans belöningssystem, visar en ny studie från Freiburgs universitet i Tyskland. (depression.se)
 • Djup hjärnstimulering är en behandlingsmetod som kan lindra rörelsesvårigheterna vid Parkinson, men har ingen påverkan på sväljningsfunktionen. (neurologiisverige.se)
 • Som första svenska sjukhus har Akademiska introducerat djup hjärnstimulering (DBS) som behandling vid svår epilepsi. (akademiska.se)
 • Vår förhoppning är att magnetstimulering ska ha effekt på motivationsbrist och apati, vanliga symtom vid schizofreni som det idag inte finns någon behandling för, säger Robert Bodén, överläkare på mottagningen för hjärnstimulering vid Akademiska sjukhuset. (akademiska.se)
 • Vi demonstrerade för första gången i en storskalig studie att djup hjärnstimulering är ett alternativ för djupt deprimerade personer som inte svarar på traditionella behandlingsmetoder, säger Professor Thomas Schläpfer vid Freiburgs universitet. (depression.se)
 • NYHET Vetenskapsrådet har beslutat att stödja två projekt vid Umeå universitet inom fältet hjärnavbildning och djup hjärnstimulering. (umu.se)
 • Enligt en ny avhandling vid Umeå universitet kan det så kallade bakre subthalama området i hjärnan, vara ett säkert mål för djup hjärnstimulering för personer som har svåra rörelsestörningar. (battre-halsa.se)
 • Även om djup hjärnstimulering är den viktigaste innovationen för behandling av avancerad PD sedan upptäckten av levodopa [läkemedel som används för att behandla PD], är många frågor fortfarande obesvarade. (medical-diag.com)
 • Men om symtomen blir svårstyrda med tablettbehandling och det tillkommer problem med överrörlighet (som är den vanligaste biverkningen på lång sikt) kan det bli aktuellt med en mer avancerad behandling som: djup hjärnstimulering (DBS), pumpbehandling med levodopa-karbidopa-gel eller pumpbehandling med apomorfin. (netdoktor.se)
 • Ytterligare analyser avsåg: ketogen kost jämfört med ingen ketogen kost, vagusnervstimulering (VNS) jämfört med ingen VNS, samt djup hjärnstimulering (DBS) jämfört med ingen DBS. (sbu.se)
 • I vissa fall där man inte når ett bra behandlingsresultat med tillgänglig läkemedelsbehandling kan det bli aktuellt att komplettera med djup hjärnstimulering. (lyfepond.se)
 • En ny studie visar att icke-invasiv hjärnstimulering, aktiverad vid sömn, förbättrar minnesprestanda nästa dag. (allways-healthy.com)
 • Läkare måste fortsätta att väga de potentiella kortsiktiga och långsiktiga riskerna med fördelarna med djup hjärnstimulering hos varje patient ", skriver de. (medical-diag.com)