• Den aktiveras av ligandbindning till den extracellulära domänen som leder till dimerisering och aktivering av den intracellulära kinasdomänen. (wikipedia.org)