• Visual pathway impairment by pituitary adenomas: quantitative diagnostics by diffusion tensor imaging. (gu.se)
 • Anomalous diffusion occurs in many physical and biological phenomena, when the growth of the mean squared displacement (MSD) with time has an exponent different from one. (gu.se)
 • Furthermore, the RNNs can handle more complex tasks where there are no standard approaches, such as determining the anomalous diffusion exponent from a trajectory sampled at irregular times, and estimating the switching time and anomalous diffusion exponents of an intermittent system that switches between different kinds of anomalous diffusion. (gu.se)
 • A priori error estimates are derived for the streamline diffusion (SD) finite element methods for the Fermi pencil-beam equation. (gu.se)
 • Denna reaktion följs av diffusion, som är en snabbare process. (bodycote.com)
 • We show that recurrent neural networks (RNNs) can efficiently characterize anomalous diffusion by determining the exponent from a single short trajectory, outperforming the standard estimation based on the MSD when the available data points are limited, as is often the case in experiments. (gu.se)
 • Och det är här vi kan använda oss av "kognitiv defusion" som i korthet går ut på att i stunden försöka se tankar för just vad de är, en subjektiv tolkning av verkligheten och inte sanningar. (myralf.se)
 • 4-20mA 0-5V 0,5-4,5V liten tryckgivare Beskrivning: BP158-serien DIN43650 Diffusion Silicon Pressure Transmitter är speciellt för luftkompressor. (bjhtdz-sensor.com)
 • Edwin Jagger 3pc Diffusion Ivory Shaving Set Mach3 är ett exklusivt rakset i tre delar för klassisk våtrakning. (shaver.se)
 • Animationer är ett värdefullt verktyg för att förklara vetenskapliga principer som diffusion och osmos för studenter. (scienceaq.com)
 • En värdefull aktivitet att slutföra före andra labaktiviteter är att få eleverna att titta på videor som McGraw Hills osmos- och diffusions animationer (se referenser). (scienceaq.com)
 • Dessa videoklipp innehåller också en kort lista över datorkorrigerade multipelvalsfrågor för att säkerställa att de grundläggande principerna för diffusion och osmos har förstått. (scienceaq.com)
 • Förklara för studenter att diffusion och osmos inte bara förekommer i stora mängder vätska med en enkel aktivitet som visar doftdiffusion. (scienceaq.com)
 • Diffusion System, ledande företag inom hår tillbehör, presenterar nyheten i Extensions : direkt från catwalken i Hollywood, fjäderlätt trådar är mycket original. (kerastase.org)
 • Med diffusion menas en process där innovationen kommuniceras via vissa kanaler över tid mellan individer eller andra adoptionsenheter i ett socialt system. (wikipedia.org)
 • Begreppsapparaten runt diffusionsteorier inom innovation formulerades första gången av Everett Rogers (1962) i boken Diffusion of Innovations . (wikipedia.org)
 • Han är mest känd för sin bok Diffusion of Innovations[1], vars femte upplaga utkom 2003. (wikipedia.org)
 • Föregångare till teorin om diffusion of innovations är Gabriel Tarde och Georg Simmel. (wikipedia.org)
 • Diffusion of Innovations. (wikipedia.org)
 • Fluorescenskorrelationsspektroskopi (FCS) är en kraftfull teknik för att studera diffusion av molekyler inom biologiska membran med hög spatial och temporal upplösning. (jove.com)
 • Många immunceller funktioner är beroende av molekylär diffusion och interaktioner inom membran. (jove.com)
 • Fluorescenskorrelationsspektroskopi (FCS) är en teknik som är i stånd att kvantifiera molekylär diffusion priser inom biologiska membran. (jove.com)
 • Andra metoder för att mäta molekylär diffusion priser inom membran innefattar fluometoder rescence återhämtning efter fotoblekning (FRAP), enda partikel spårning (SPT), flertal hål FCS och bildkorrelations. (jove.com)
 • Partihandel Diffusion Silicon Tryckgivare med hög kvalitet som lågt pris / billigt, ett av de Diffusion Silicon Tryckgivare ledande varumärkena från Kina, Baoji Hengtong Electronics Co., Ltd. (bjhtdz-sensor.com)
 • Contagious collectivities: On the spatial diffusion of Swedish trade unions, 1890-1940. (liu.se)
 • Fænomener som diffusion samt langkædede molekylers, fx polymerers, konformation beskrives ofte ved brownske bevægelser. (denstoredanske.dk)
 • Vi är specialiserade Diffusion Silicon Tryckgivare tillverkare och leverantörer / fabrik från Kina. (bjhtdz-sensor.com)
 • piezoresistiv tryckgivare Beskrivning: BP93420I Diffusion Silicon Press Sensor Använd HT19-serie piezoresistiv kiseloljefylld sensor som mätkomponent. (bjhtdz-sensor.com)
 • Diffusion (av latinets diffusio, av diffundere, "utbreda") är den spontana spridningsprocess som äger rum när något, oftast gaser eller vätskor, med en egenskap skilt från omgivningen sprids, blandas och jämnas ut. (wikipedia.org)
 • I diffusion sprids materia på ett sätt som gör att den uppnår lika koncentration i hela miljön, från en högre koncentration till en lägre koncentration. (scienceaq.com)
 • diffusion , spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler. (ne.se)
 • Sammanfattningsvis är en grundläggande protokollet för FCS mätningar tillhandahålls, det kan följas av immunologer med en förståelse för konfokalmikroskopi men med någon annan tidigare erfarenhet av metoder för att mäta dynamiska parametrar, såsom molekylär diffusion priser. (jove.com)
 • FCS är lämplig för att studera diffusion av proteiner som uttrycks på nivåer som är typiska för de flesta endogena proteiner. (jove.com)
 • Med hjälp av Sound Diffusion Processor med EXTRA BASS ™, full räckvidd i ljud och passiv radiator, levererar denna Sony SRS-XB13 ett kraftfullt surroundljud, djup bas och klara toner. (euronics.se)
 • Implement a one-dimensional drift-diffusion simulator to obtain the potential and carrier distributions in a pn-diode. (chalmers.se)
 • By implementing your own simulating code in Matlab, you will learn the fundamental structures (physical models and numerical techniques) for macroscopic (drift-diffusion) as well as microscopic (Monte Carlo) simulation of semiconductor devices and materials. (chalmers.se)