• Dietylhexylftalat (DEHP) stod tidigare för över hälften av de ftalater som användes i Sverige och är också den som undersökts mest noggrant. (ki.se)
  • Enligt ett pressmeddelande från Lindex innehåller tröjorna ämnena DEHP (dietylhexylftalat), DINP (diisononylftalat) och DIDP (diisodecylftalat). (testfakta.se)
  • Tre ftalater, dietylhexylftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP) och bensylbutylftalat (BBP), klassas av EU som hälsofarliga och skadliga för reproduktionsförmågan. (allergia.se)
  • Det man ska vara särskilt uppmärksam på är DEHP, dietylhexylftalat. (intiminformation.se)
  • Det gäller till exempel BBP (Bensylbutylftalat), DBP (Dibutylftalat), DIBP (Diisobutylftalat) och DEHP (Dietylhexylftalat). (blogspot.se)