• Använd Imprint™ 4 Preliminary VPS avtrycksmaterial med Pentamix™ automatisk blandningsmaskin till alla alginatindikationer, slipp den tidskrävande arbetsprocessen med alginat och få ett dimensionsstabilt avtryck. (3msverige.se)
  • Passar till alla sorters dentala avtryck. (plandent.com)