• Forskningen, som presenteras i Nature Immunology, visar att dengue-antikroppar känner igen och kan binda till zika, eftersom de båda smittämnena är så lika. (dagensmedicin.se)
 • Genom den höga korsreaktiviteten är det svårt att med ett enstaka serologiskt snabbtest, eller enstaka serologiskt test över huvud taget, kunna utesluta och/eller verifiera dengue-, zika- eller andra flavivirusinfektioner (till exempel gula febern och West Nile virus) utan att ha möjlighet att utföra relevanta samtida kompletterande eller uppföljande analyser, så som PCR, neutralisationstest eller kvantitativa tester. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Liksom zika- och chikungunyavirus har dengue fått en ökad utbredning, vilken starkt kopplas till närvaron av stickmyggan Aedaes aegypt som kan sprida de tre virusen. (lakemedelsvarlden.se)
 • När Europa nu svarar på det växande globala hotet från Zika-viruset bistår Umeåforskarna, som är ledande experter på Dengue och andra myggburna virus, med värdefulla expertråd. (mynewsdesk.com)
 • Dengue- och Zika-virusen bärs av vissa gemensamma myggsorter och delar en mängd gemensamma drag när det gäller virusinfektionernas uttryck. (mynewsdesk.com)
 • Vad forskarvärlden idag vet om Dengue kommer därför vara av stor vikt i arbetet med att förstå och förhindra spridningen av Zika. (mynewsdesk.com)
 • En del insektsburna sjukdomar liksom zika och dengue ökar istället. (feber.se)
 • Argentinere i kø for å få vaksiner mot blant annet gulfeber, zika og dengue, etter at WHO gikk ut med nye råd. (startsiden.no)
 • Myggburna sjukdomar så som Zika, Chikunganya och Dengue utgör en viss risk. (erv.se)
 • Under den kallare vinterperioden i Brasilien (juni - september) är myggpopulationen nedsatt, vilket sänker risken för att smittas av myggburna sjukdomar såsom zika viruset, dengue och chikungunya. (erv.se)
 • Liksom zika- och chikungunyavirus har dengue blivit allt vanligare under senare år. (vardfokus.se)
 • Myggor som är infekterade med Wolbachia kan inte överföra vissa farliga sjukdomar orsakade av virus med RNA som arvsubstans: dengue-feber, zika , chikungunya, West Nile-feber och gula febern. (fof.se)
 • Zika och dengue - när kommer det hit? (pensioneradefarmacevter.se)
 • Dengue- och Zika-feber. (blogg.se)
 • Aedes aegypti är en mygga som överför både dengue och Zika-virussjukdom. (knowabouttheworld.com)
 • Att medvetet infektera myggpopulationen med bakterien kan förhindra flera sjukdomar hos människor, inklusive dengue och Zika-virussjukdom. (knowabouttheworld.com)
 • Det kan också överföra chikungunya, dengue (uttalad dengee) och Zika-virussjukdom. (knowabouttheworld.com)
 • Aedes albopictus överför också virus till människor, inklusive dengue- och Zika-virus, men i mindre utsträckning än dess släkting. (knowabouttheworld.com)
 • Även chikungunya och dengue förekommer. (swedenabroad.com)
 • Dengue förekommer endemiskt i Karibien liksom chikungunya och sprids av samma myggor under skymning, gryning och i skugga dagtid. (swedenabroad.se)
 • Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där dengue-, chikungunya- och zikavirus sprids skydda sig från myggbett. (swedenabroad.se)
 • Dengue, chikungunya och chagas sjukdom utgör också en viss risk i Brasilien. (erv.se)
 • Chikungunya, dengue på. (lesko.net.pl)
 • Chikungunya förekommer i samma områden som ger dengue , och båda har likartade symtom, även om dengue kan ha ett svårare förlopp vid re-infektioner. (akutasjukdomar.se)
 • Utslaget vid chikungunya är ofta mer generellt (jämfört med dengue). (akutasjukdomar.se)
 • Det kan vara svårt eller omöjligt att kliniskt skilja dengue och chikungunya åt. (akutasjukdomar.se)
 • Man kan dessutom bli infekterad av dengue och chikungunya samtidigt. (akutasjukdomar.se)
 • Chikungunya ger oftare lymfopeni, medan dengue ger en tydligare trombocytopeni. (akutasjukdomar.se)
 • I delstaten Rakhine har vi efter översvämningarna kompletterat vår akutinsats med övervakning av smittsamma sjukdomar, särskilt dengue, och är redo att svara på ett utbrott om det behövs. (lakareutangranser.se)
 • Enligt ECLAC bor två av tre invånare Centralamerika i kåkstäder eller slumområden under ohälsosamma förhållanden, där klimatförändringen riskerar att öka förekomsten av sjukdomar relaterade till fattigdom, såsom malaria och dengue. (latinamerika.nu)
 • Dengue är en virusinfektion som sprids via myggor. (vif.se)
 • Matematisk modellering av klimatförändringar, dengue och myggor. (umu.se)
 • Vid svåra utbrott av dengue används ibland besprutning som metod för att ta död på myggor som bär viruset, som här i Colombo, Sri Lanka, under ett utbrott där 2017. (corren.se)
 • Under de kommande dagarna kommer Läkare Utan Gränser donera 13 000 myggnät för att förhindra eventuella utbrott av denguefeber där, liksom 600 snabba diagnostiska tester som kan upptäcka dengue inom 20 minuter. (lakareutangranser.se)
 • Många globalt viktiga infektioner ingår som gula febern, dengue, japansk encefalit och West Nile fever. (internetmedicin.se)
 • Är detta ett tecken på att bli färre fall av dengue i år? (vagabond.se)
 • I augusti kom rapporter om att antalet misstänkta fall av dengue i regionen hade ökat med 235 procent jämfört med föregående år. (lakareutangranser.se)
 • Vårt team har utbildat sjukvårdspersonal på vårdcentraler runt om i staden San Pedro Sula för att kunna upptäcka fall av dengue tidigt och snabbt hänvisa sjuka till sjukhus. (lakareutangranser.se)
 • Vid symtom som hög feber och allmänpåverkan bör lokal sjukvård uppsökas med tanke på att dengue i enstaka fall kan utvecklas till allvarlig sjukdom. (swedenabroad.se)
 • Dengue-feber är vanligt förekommande, och antalet fall har ökat. (swedenabroad.com)
 • Från Kambodja, som tidigare i våras registrerade 1 000 fall av dengue per vecka, rapporteras nu uppemot 5 000 i veckan och Singapore har haft sin mest smittotäta vecka någonsin. (corren.se)
 • Mellan 50 till 100 miljoner förväntade fall av dengue varje år kommer att ytterligare öka utbredningen av världens snabbast spridande sjukdom. (forskning.se)
 • Än har dock inget fall av hemorragisk dengue noterats bland svenska resenärer. (blogspot.com)
 • Mosquito-borne diseases like dengue fever is no exception. (icld.se)
 • This is one of three sub-projects within the framework of a well-established collaboration between Västerbotten County Council and Yogyakarta City Government addressing the development of a more sustainable, transparent and democratic health system, using dengue fever as a model. (icld.se)
 • Examples of such diseases include dengue fever, HIV and meningitis. (nal-vonminden.com)
 • Hospitals nationwide are being ordered to set up emergency facilities to deal with the worrying rise in cases of dengue fever since the start of 2019. (thaisnack.se)
 • Dengue fever can be fatal in some cases but is usually associated with high fever, aching muscles and joints, headache and nausea. (thaisnack.se)
 • From January 1-March 5 this year there were 9,044 cases and seven deaths associated with Dengue fever. (thaisnack.se)
 • According to the Bureau of Epidemiology, 18,000 people were infected with the dengue fever virus from January 1 to May 1 this year, and 27 of them, including 12 children, had died. (thaisnack.se)
 • Bangkok (The Nation) - THE LATEST dengue fever outbreak in Thailand is "the worst in five years" with more than 22,000 patients - 30 of whom have died - reported so far, Disease Control Department director-general Dr Suwanchai Wattanayingcharoenchai said yesterday. (thaisnack.se)
 • CTN News - The healthcare sector is required to report the number of new Dengue Fever infections to contain the outbreak immediately. (thaisnack.se)
 • Dengue fever. (ki.se)
 • Sedan 2015 sprids, förutom dengue- och chikungunyavirus, även zikavirus endemiskt i området, av samma myggart som i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits. (swedenabroad.se)
 • Än så länge är dengue ovanligt i Europa, eftersom myggorna inte trivs i vårt klimat. (corren.se)
 • Fler än 2,5 miljarder människor riskerar att drabbas av dengue. (umu.se)
 • Ett fåtal drabbas av hemorragisk dengue vilket är ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd. (vardfokus.se)
 • Det kluriga med dengue är att personer som en gång varit smittade och sedan återinfekteras kan drabbas av ett mycket svårare sjukdomstillstånd, kallat hemorragisk dengue. (blogspot.com)
 • Dengue är en myggburen sjukdom och det är viktigt att skydda sig mot myggbett på sådana resor, säger han. (lakemedelsvarlden.se)
 • Dengue är en lurig sjukdom. (fokus.se)
 • Kan även bero på att jag precis snackat dengue- och zikavirus med en bordsgranne. (blogg.se)
 • Då provtagning för dengue i regel sker i viremisk fas ger tillägg med PCR för påvisning av virus i regel gott underlag för att fastställa diagnosen (3). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Zikaviruset är ett flavivirus och tillhör samma familj av virus som exempelvis hepatit C, TBE, dengue- och west nile-feber. (doktorn.com)
 • The Thaiger urges people to pass this story on in the hope we can reduce people's exposure to the Dengue virus carrying mosquito. (thaisnack.se)
 • Vi har också donerat läkemedel och medicinska förnödenheter till sjukhuset för behandling av vuxna som drabbats av dengue, säger Dr Neira. (lakareutangranser.se)
 • Symtomen på dengue-feber är influensaliknande, med ont i kroppen, huvudvärk och mycket hög feber. (swedenabroad.com)
 • Dengue är en allvarlig, influensaliknande infektionssjukdom som under de senaste årtiondena blivit ett stort internationellt folkhälsoproblem. (umu.se)
 • eller enbart dengue, är en influensaliknande febersjukdom. (vardfokus.se)
 • Anslaget till projektet "Innovative tools and strategies for surveillance and control of dengue" kan ses ett genombrott för profileringen mot forskning om klimatförändringar och hälsa vid det Umeåbaserade Center for Global Health Research (UCGHR). (umu.se)
 • Oron för komplicerad och allvarlig dengue gör att man önskar snabbare svar på laboratoriediagnostik för vägledning avseende uppföljning och ställningstagande till vätskebehandling för att minska risken för komplikationer. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Risken att dö i dengue är ganska liten, men man kan bli allvarligt sjuk i feber och få inre blödningar. (corren.se)
 • Avsikten är bland annat att utveckla modeller som belyser risken och motverkar att dengue får fäste i oinfekterade regioner med hänsyn till ett ökat globalt resande och till klimatförändringar. (umu.se)
 • Där har över 100 000 personer insjuknat i dengue hittills i år, jämfört med 57 000 under samma period förra året. (corren.se)
 • Ett exempel på detta är ett initiativ där man har studerat förekomsten av dengue-infektioner i förhållande till luftfuktigheten. (dagensmedicin.se)
 • Omgivningarna runt Ponta do Dengue är i huvudsak ett öppet busklandskap. (wikipedia.org)
 • I omgivningarna runt Dengue växer i huvudsak städsegrön lövskog. (wikipedia.org)
 • I utvecklingsländerna insjuknar vuxna också i tuberkulos och tropiska febersjukdomar som dengue. (finland.fi)
 • 2011-02-21] Den starka forskningsmiljön Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet har beviljats forskningsanslag från EU på 49 miljoner kronor till ett projekt för övervakning och kontroll av den ökande virussjukdomen dengue. (umu.se)
 • Man menar att det årliga insjuknar mellan 50 och 100 miljoner i dengue. (virologi.se)
 • Runt Ponta do Dengue är det glesbefolkat, med 17 invånare per kvadratkilometer. (wikipedia.org)
 • I omgivningarna runt Dengue växer huvudsakligen savannskog. (wikipedia.org)