• Våra produkter som bland annat inkluderar pacemakers, implanterbara defibrillatorer, insulinpumpar, kontinuerlig glukosmätning, hjärtklaffar, neurostimulatorer samt ballongkatetrar, stentar för vidgning av kranskärl och minimalt invasiva kirurgiska produkter. (medtronic.com)
  • Biotronik erbjuder marknaden ett komplett produktsortiment omfattande pacemakers, implanterbara defibrillatorer (ICD), elektrofysiologi (EP) och interventionell kardiologi (VI). (limedic.se)
  • Antalet patienter som förses med pacemakersystem, implanterbara defibrillatorer (ICD) och sk ILR (implanterbara loop recorders) ökar hela tiden vid våra sjukhus. (pacemaker-info.se)