• Vid deaminering bildas ammoniak som sedan neutraliseras av glutaminsyra för att bilda glutamin. (wikipedia.org)
  • Vid nedbrytningen av nukleotider sker en partiell deaminering av purinerna så att hypoxantin och xantin bildas. (sahlgrenska.se)
  • Deaminering bildar därav inte giftiga mängder ammoniak som vissa myter angående högt proteinintag antyder. (wikipedia.org)
  • Den plockar upp ammoniak i det centrala nervsystemet och för det till njurarna för deaminering. (naturligtvis.me)