• Cytarabin och daunorubicin är cancermediciner som stör tillväxten och spridningen av cancerceller i kroppen. (medikament.se)
 • Cytarabin och daunorubicin liposomal är en kombination läkemedel som används till vuxna för att behandla akut myeloisk leukemi som nyligen diagnostiserats. (medikament.se)
 • Cytarabin och daunorubicin liposomal kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide. (medikament.se)
 • cytarabin och daunorubicin kan göra det lättare för dig att blöda. (medikament.se)
 • Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot cytarabin eller daunorubicin (DepoCyt, Cerubidine, DaunoXome och andra). (medikament.se)
 • Cytarabin och daunorubicin liposomal kan skada fostret. (medikament.se)
 • Fortsätt använda preventivmedel i minst 6 månader efter sista dosen av cytarabin och daunorubicin liposomal. (medikament.se)
 • Det är inte känt om cytarabin och daunorubicin liposomal går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn. (medikament.se)
 • Den liposomala kombination av cytarabin och daunorubicin ges inte i samma doser, eller på samma schema som andra former av cytarabin eller daunorubicin. (medikament.se)
 • Före varje behandling, behöver du blodprov för att se till att du inte har villkor som skulle hindra dig från att på ett säkert sätt ta emot cytarabin och daunorubicin liposomal. (medikament.se)
 • Cytarabin och daunorubicin liposomalt injiceras i en ven genom en IV. (medikament.se)
 • Berätta för dina vårdgivare om du känner någon bränning, smärta eller svullnad runt IV nål när cytarabin och daunorubicin liposomal injiceras. (medikament.se)
 • Cytarabin och daunorubicin liposomal ges vanligen varannan dag upp till tre infusioner en 5-dagars behandlingscykel. (medikament.se)
 • Läkaren kommer att avgöra hur lång tid att behandla dig med cytarabin och daunorubicin. (medikament.se)
 • Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för cytarabin och daunorubicin liposomal injektion. (medikament.se)
 • Vad ska jag undvika samtidigt som han får cytarabin och daunorubicin liposomal? (medikament.se)
 • Vilka andra droger påverkar cytarabin och daunorubicin liposomal? (medikament.se)
 • Andra läkemedel kan interagera med cytarabin och daunorubicin liposomal, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel. (medikament.se)
 • Vyxeos (daunorubicin/cytarabin), avsett för behandling akut myeloisk leukemi. (lakemedelsverket.se)
 • Vid induktionsbehandling av sekundär AML är Vyxeos (liposomal beredning av daunorubicin och cytarabin) är ett intressant nytillskott i behandlingsarsenalen. (cancercentrum.se)
 • Data från kliniska studier med Vyxeos är dock relativt svaga, varför vår förstahandsrekommendation är fortfarande traditionell DA-kur (daunorubicin+cytarabin). (cancercentrum.se)
 • I flertalet fall rekommenderar vi en kombination av ett antra-cyklin (daunorubicin) och cytarabin, vilket ger en remissionsfrekvens på 60-85 % (beroende på bl.a. ålder). (cancercentrum.se)
 • Consolidation chemotherapy in acute myeloid leukemia (AML) aims at eradicating residual leukemic cells and mostly comprises high-dose cytarabine with or without the addition of anthracyclines, including daunorubicin. (gu.se)
 • We assessed aspects of ICD, as reflected by calreticulin expression, in primary human AML blasts and observed induction of surface calreticulin upon exposure to daunorubicin but not to cytarabine. (gu.se)