• Röntgensjuksköterskan arbetar i en verksamhet som är under ständig utveckling och arbetet varierar inom en rad olika områden, till exempel moderna bildgivande tekniker som datortomografi (Computer Tomography, CT) och magnetisk resonanstomografi (MRT). (allastudier.se)
 • Datortomografi, oftast förkortat DT alternativt CT (computed tomography), även skiktröntgen eller CAT-scan från computerized axial tomography scan, är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten (slätröntgen). (wikipedia.org)
 • Datortomografi, oftast förkortad CT (computed tomography) även kallad skiktröntgen, är en vidareutveckling av den vanliga digitala slätröntgentekniken. (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 • Datortomografi är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. (1177.se)
 • Datortomografi är en speciell röntgenundersökning som ger detaljerade bilder av undersökt kroppsdel som t ex buken. (sahlgrenska.se)
 • Datortomografi är en speciell röntgenundersökning som ger detaljerade bilder av den undersökta strukturen som t ex kroppens rörelseapparat. (sahlgrenska.se)
 • Datortomografi skapar detaljerade bilder av kroppens organ i tunna skivor eller skikt. (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 • Därutöver är ofta bilder från röntgen-, datortomografi- eller magnetkameraundersökning ofta till hjälp. (netdoktor.se)
 • Detta görs individuellt för varje patient med hjälp av datortomografi-bilder. (chalmers.se)
 • Datortomografi kallas även DT eller CT, och i folkmun även skiktröntgen. (aleris.se)
 • Vid datortomografi eller skiktröntgen som metoden också kallas i Sverige används också röntgen men i stället för en mer eller mindre fast uppställning av röntgenröret roterar den nu runt patienten som ligger på ett bord som sakta matas framåt genom apparaten. (resurfacingscan.be)
 • Den nuvarande medicinska och tekniska utvecklingen inom olika diagnostiska undersökningsmetoder såsom magnetresonanstomografi (MRT), datortomografi (DT) och nuklearmedicin inklusive positronsemissionstomografi (PET) ställer ökade krav på fördjupade teoretiska kunskaper och vetenskaplig kompetens hos de som utför dessa undersökningar. (uu.se)
 • Datortomografi (DT), Magnetresonanstomografi (MRT). (akademiska.se)
 • Kranskärlsröntgen med datortomografi (datortomografisk koronarangiografi, DTKA) är en snabb och icke-invasiv röntgenmetod som kan användas för att identifiera förträngningar, stenoser, i hjärtats kranskärl. (sbu.se)
 • Kranskärlsröntgen med datortomografi (DTKA, datortomografisk koronarangiografi) används bland annat för att hitta förträngningar i de blodkärl som försörjer hjärtat, förträngningar som kan ge kärlkramp och hjärtinfarkt. (sbu.se)
 • Inom medicinsk diagnostik används datortomografi för att avbilda patienten i tre dimensioner, istället för som vid slätröntgen erhålla en 2-dimensionell bild där täthetskillnaderna i projektionsriktningen har överlagrats och därmed inte kan särskiljas. (wikipedia.org)
 • Inom veterinärmedicinsk diagnostik används datortomografi för att avbilda djuret i tre dimensioner. (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 • En undersökning med magnetkamera (MR) används i regel inte då denna tar betydligt längre tid att genomföra än en datortomografi vilket skulle försena insättandet av behandlingen. (norrbotten.se)
 • Behövs ändå mer undersök och kan det göras med en Magnetkamera då föredras den över datortomografi så att vidare exponering för röntgen därmed undviks. (resurfacingscan.be)
 • Vi har tillgång till datortomografi och magnetkamera. (ltkalmar.se)
 • Vid datortomografi med skiktröntgen av hjärtat används röntgenstrålar och ett flytande färgämne för att skapa en tredimensionell bild av hjärtat och kärlen. (heartfailurematters.org)
 • Datortomografi ger läkare en bild av vad som försiggår på insidan av den mänskliga kroppen. (epochtimes.se)
 • Intrathorakal struma kan orsaka astmaliknande besvär och utreds med datortomografi utan kontrast med frågeställning: Trakeal kompression? (viss.nu)
 • Medan datortomografi är en viktig medicinsk undersökningsmetod, visar en studie att om den överanvänds även kan vara en fara för hälsan. (epochtimes.se)
 • I tidig fas kan man därför istället välja att göra mer avancerade bildundersökningar, till exempel datortomografi eller magnetkameraundersökning. (netdoktor.se)
 • Magnetkameran kan ibland vara bättre på att upptäcka vissa sjukdomar, till exempel tumörer, än slätröntgen eller datortomografi. (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 • - Utan datortomografi, skulle vi inte veta om shunten (som omdirigerar likvor i hjärnan) fungerar dåligt eller vad tumörerna gör. (epochtimes.se)
 • Genom att göra en datortomografi av svårt sjuka coronaopatienter har man lyckats se ett mönster. (nyheter24.se)
 • När en läkare genomför en datortomografi används ibland kontrastmedel som patienten antingen får dricka eller som förs in i kroppen via en spruta. (njurcancerforeningen.se)
 • Min avhandling handlar om att undersöka hur man kan förbättra bildkvaliteten vid datortomografi (skiktröntgen) då patienten har metallobjekt i kroppen. (oru.se)
 • Med hjälp av datortomografi kan man undersöka de flesta av kroppens organ. (aleris.se)
 • Datortomografi, även kallat skiktröntgen, DT eller CT, kan används för att undersöka de flesta av kroppens organ. (varden.se)
 • Följande dag fick pojken feber och kom tillbaka till sjukhuset där man genomförde en datortomografi. (aftonbladet.se)
 • datortomografi , DT , benämning på medicinska undersökningsmetoder som innebär datorstödd framställning av skiktbilder (se tomografi ). (ne.se)
 • I Sverige är omkring hälften av befolkningen överviktiga eller feta.Datortomografi är en frekvent använd modalitet inom radiologin som ger detaljrika bildermen till följd av en högre stråldos än konventionell bildtagning. (uppsatser.se)
 • Innovationen är ett resultat av 30 års forskning inom datortomografi för träindustriella tillämpningar vid SP och Luleå tekniska universitet i Skellefteå. (ltu.se)
 • Men en rapport i The New England Journal of Medicine varnar för att datortomografi också kan orsaka cancer och att datortomografi är onödigt i ett av tre fall. (epochtimes.se)
 • Brenners studie hävdar att strålning från datortomografi kommer att orsaka nära två procent av alla cancerfall de kommande årtiondena. (epochtimes.se)
 • De överlevande visade ökad cancerrisk efter att ha fått samma mängd strålning som ett flertal omgångar av datortomografi har. (epochtimes.se)
 • Via forskningsavtal med industrin har vi tillgång till den absolut senaste utrustningen inom datortomografi, men för att driva projekt med personal behövs pengar. (hjart-lungfonden.se)
 • Författarna håller med om att datortomografi är ett värdefullt medicinskt verktyg, men patienterna bör vara säkra på att det är berättigat och att strålningsnivåerna är anpassade efter vikt och längd. (epochtimes.se)
 • Datortomografi är ett tillförlitligt sätt att utesluta viktiga förträngningar i hjärtats kranskärl. (sbu.se)
 • Datortomografi (CBCT) är tandvårdens modernaste röntgenteknologi för diagnoser med 3-dimensionella röntgenbilder. (kungsbrotandlakarna.se)
 • Gastrografin är ett röntgenkontrastmedel som används vid röntgenundersökningar, inklusive datortomografi, av magtarmsystemet. (apoteket.se)