• Inkluderar grundforskning i träets fuktmekaniska egenskaper, i form av matematisk modellering, datorsimulering och laboratorieförsök. (hb.se)
 • kunna utföra matematisk modellering, datorsimulering och matematisk optimering i allmänhet och datorbaserad optimering i synnerhet. (mynetworkglobal.com)
 • CIM tillhandahåller utbildning och experthjälp i matematisk modellering och datorsimulering, se http://www.math.uu.se/cim . (varbi.com)
 • De flesta handlar om datorsimulering och dataanalys i biologi, kemi och fysik. (uu.se)
 • Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra praktiska moment, till exempel elektronikmontering, komponentmätningar, programmering samt datorsimulering av elektronikuppkopplingar. (skolverket.se)
 • Eleven utför enkla komponent- och kretsmätningar samt datorsimulering av elektronikuppkopplingar. (skolverket.se)
 • Ämnet programmering behandlar hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas samt programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering och praktisk datoriserad problemlösning. (skolverket.se)
 • I projektet ingår litteraturstudier, laboratorieförsök i form av standardiserad provningar med pasta och betong, videofilmning, numerisk modellering och datorsimulering samt försök på betongfabrik och jämförande simulering. (cbi.se)
 • Dessutom behandlas system för datorsimulering av maskiner och moduluppbyggda maskinsystem. (studera.nu)
 • Forskning datorsimulering för förbättring av rötprocesser, 161 tkr. (hb.se)
 • Datorsimulering och beräkningsmodeller används i läkemedelsutveckling, medicinsk forskning och för riskbedömning av kemikalier. (forskautandjurforsok.se)
 • Forskning gällande fukt- och energifrågor vid nybyggnation och renovering, innemiljö, datorsimulering och laboratorieförsök. (hb.se)
 • Min egen forskning inom detta område fokuserar på rumsluftdistribution och föroreningarnas rörelse i slutna utrymmen med särskild tonvikt på mätningar och datorsimulering för utformningen av system för luftdistribution och förutsäga inomhusmiljö som produceras av nya system. (hig.se)
 • Gruppen har bedrivit forskning inom områdena: inomhusluftkvalitet, inomhus termisk miljö, rumsluftrörelser, passiva och aktiva energisystem, datorsimulering av energiflöden i byggnader, och tillämpningen av Computational Fluid Dynamics (CFD) till den inbyggda miljön. (hig.se)
 • Boken tar upp både analog och digital elektronik, programmering av enklare mikrodatorsystem, elektronikmonteringsarbete, elektronikscheman och symboler, beräkning av elektriska storheter, komponent- och kretsmätningar, datorsimulering med mera. (liber.se)
 • Här kan du öva att svar på frågor om digital och analog elektronik, programmering av enklare mikrodatorsystem, elektronikmonteringsarbete, elektronikscheman och symboler, beräkning av elektriska storheter, komponent- och kretsmätningar, datorsimulering med mera. (byggtjanst.se)
 • Medan spelarna är verkliga, har du fortfarande slumptalsgeneratorn och en datorsimulering som ersätter den verkliga aktiviteten. (tn29.com)
 • Den teoretiska grenen innefattar datorsimulering och matematiska modeller. (wikipedia.org)
 • Beräkningsbiologi är ett område där matematiska metoder, i första hand datorsimulering, används för att försöka lösa komplexa biologiska problem. (bionicgate.com)
 • I grund och botten betyder begreppet virtual reality en datorsimulering av verkligheten. (idg.se)
 • Den första rapporten är en datorsimulering, en så kallad modellering, av ledningarna för dagvatten i delar av gamla Hyllinge och delar av Nyvång. (mynewsdesk.com)
 • Krigsspel med datorsimulering är ett utmärkt sätt att pröva den kunskap som inhämtats från militärteorin, men också för att pröva gällande doktriner och reglementen. (fhs.se)
 • Från de som tror att universum är en datorsimulering till de som hävdar att en politiskt korrekt elit öppnat Europas gränser för att hota den ariska rasen. (magasinetfilter.se)
 • Redan från det inledande skedet av en ny modells konstruktion används datorsimulering för att optimera karosstrukturen ur säkerhetssynpunkt och bygga in en avpassad säkerhetsutrustning. (hyundai.se)
 • Lever vi i en datorsimulering? (thoresson.se)
 • Vid Yale publicerade han 2003 artikeln med titeln: "Lever vi i en datorsimulering? (aftonbladet.se)
 • Siggy som är utklädd till fabrikens ankmaskot svamlar om förslavade arbetare som lever hela sitt liv under jord, om att det går att hitta spår av en datorsimulering. (ungscen.se)
 • Det finns redan många djurfria alternativ inom forskningen, bland annat celler, vävnader och prover från patienter och från frivilliga försökspersoner, liksom datorsimulering och beräkningsmodeller. (feministisktinitiativ.se)
 • Med stöd av internationella experter och tredimensionell datorsimulering är han nu beredd att förverkliga sitt projekt. (axess.se)