• LAN-party SAN MAN PAN WAN WLAN VLAN DMZ Wikimedia Commons har media som rör Lokalt datornät. (wikipedia.org)
 • Wikimedia Commons har media som rör Lokalt datornät . (wikipedia.org)
 • LAN , förkortning för engelska local area network , lokalt datornät. (ne.se)
 • Brandvägg Hinder mot oönskad kommunikation mellan olika datornät eller datorer, främst mot intrång i dator eller lokalt datornät. (compricer.se)
 • Hindrar intrång i datorn eller ett lokalt datornät. (c4energifibernat.se)
 • Om din organisation är ansluten till eduroam och din dator, surfplatta eller mobil är konfigurerad för inloggning till eduroam kan du ansluta till internet med SMHIs datornät. (smhi.se)
 • Det finns olika datornät, allt från det lilla nätverket i hemmet med några få kopplade enheter (som din dator, skrivare och router), till globala företagsnät på tusentals enheter till världens största datornät - internet. (netopia.se)
 • Internet är ett datornät för utbyte av information mellan olika datorer. (netopia.se)
 • Det fanns andra datornät före internet, som ARPANET. (netopia.se)
 • Universiteten var tydliga föregångare när det gällde att bygga upp större datornät (typ BITNET, EARN, SUNET och efterhand Internet). (lu.se)
 • Internet expanderade sedan snabbt som övergripande nätverk av datornät. (janmilld.se)
 • I mitten av 1990-talet hade alltså internet privatiserats, dess tekniskt öppna arkitektur möjliggjorde nätverkssamarbete mellan alla datornät i världen, webben kunde arbeta med adekvat programvara och ett antal användarvänliga webbläsare fanns tillgängliga för allmänheten. (janmilld.se)
 • för att skolan skulle kunna koppla sitt datornät mot Internet. (teknisboras.se)
 • N etikett är en blandning av internet och etikett, vilket kortfattat betyder regler/riktlinjer/rekommendationer för hur du beter dig via ett datornät (främst internet). (egenlya.com)
 • BBS-lagen eller " Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor " som den också kallas, antogs 1998, och avser reglera vem som ansvarar för innehållet och vad deras skyldighet är för allmänna forum, bloggar, chattar och liknande på internet eller andra datornät som exempelvis dåtidens BBS:er som inte förmodereras (= inlägg kontrolleras och ändras innan det släpps fram) och inte har en ansvarig utgivare med utgivningsbevis. (intre.se)
 • Trots att i princip alla andra språkvårdande organ och grupper har rekommenderat litet i sedan många år tillbaka har Språkrådet stått emot och vidhållit att internet är ett visst datornät bland andra datornät. (blogspot.com)
 • Med tiden har Wi-Fi blivit en populär allmänspråklig term för trådlösa lokala datornät med hög kapacitet, även kallade WLAN ( wireless local area network ). (kathryn.se)
 • Datornät har kapacitetsbegränsningar - de kan hantera endast så mycket trafik, så många anslutningar, samtidigt. (innerself.com)
 • Ibland används generella anslutningar som IPSec eller TLS för att koppla samman datornät på distans. (advenica.com)
 • Här skedde också en snabb utveckling från terminalväxelnät (Upnod) till mer generella datornät av Ethernet-typ. (lu.se)
 • Läs mer och se filmen 1985 väljer Nordiska ministerrådet att satsa på Nordunet ett datornät som knyter samman de nordiska forsknings- och utbildningsnäten. (miledumat.com)
 • BITNET, tidigt internationellt datornät för forskningskommunikation, verksamt 1981-96. (ne.se)
 • 9 Kontakta UpUnet-S - Uppsala universitets datornät för studenter http://uadm.uu.se/iti/student/UpUnet-S Problem med inloggningen? (slideplayer.se)
 • Forskningen vid datorteknik rör utvecklingen av nya och bättre datorsystem, till exempel datornät, parallelldatorer och inbyggda system. (uu.se)
 • Snabbt datornät hemma för studenter och anställda på KTH. (kth.se)
 • Om du behöver snabbt datornät hemma kan det finnas flera möjligheter att få detta, men de flesta beror på om din fastighetsägare tecknat avtal med någon bredbandsleverantör. (kth.se)
 • Då har SUNET inget annat att göra än att följa sitt eget direktiv, nämligen att "utveckla vårt unika datornät och våra till detta länkade tjänster för att motsvara behoven hos våra kunder" och fixa en ledning från KI i Stockholm till Hongkong. (sunet.se)
 • Wi-F i lanserades som ett handelsnamn av branschorganisationen Wi-Fi Alliance för att beskriva en teknik för trådlösa datornät baserade på en viss standard. (kathryn.se)
 • E-post eller Epost Elektronisk post, meddelande som skickas mellan datoranvändare i datornät. (compricer.se)
 • Störning från el-, tele- och datornät kan förekomma. (vgregion.se)