• Sekretess: förhindrande av obehörigt avslöjande av information Integritet: förhindrande av obehörig eller oavsiktlig förändring av information Tillgänglighet: förhindrande av obehörigt undanhållande av information Spårbarhet: att vissa eller alla aktiviteter i ett system ska kunna härledas till en användare Oavvislighet: omöjliggörande av förnekande av att data skickats eller mottagits Då Internet idag är lättillgängligt för så många, har datasäkerhet blivit ett problem för konsumenten. (wikipedia.org)
 • Tre fjärdedelar (75 procent) av de tillfrågade menar att GDPR har haft en gynnsam påverkan på kundernas förtroende, och 73 procent hävdar att förordningen har förbättrat deras datasäkerhet. (aktuellsakerhet.se)
 • För slutanvändaren har datasäkerhet kommit att handla om att skydda sin egen dator eller sitt lokala nätverk från intrång. (wikipedia.org)
 • Artiklar om datasäkerhet och IT-säkerhet: Se alltid till att du har de senaste uppdateringarna och datavirus skydd på din dator. (xn--itskerhet-x2a.com)
 • 7 februari 2020 - ESET, världsledande inom datasäkerhet, erhöll guld- och bronsplaceringar i AV-Comparatives Summary Report 2019. (lianapress.se)
 • Men datasäkerhet innebär också att man skyddar datorsystem mot andra risker, som till exempel förlust av data på grund av en hårddiskkrasch. (wikipedia.org)
 • Med datasäkerhet avser man skäligt skydd av olika data, system, tjänster och datakommunikation. (helsinki.fi)
 • Vi tar datasäkerhet på största allvar och ser till att din data är skyddad. (urkund.com)
 • Detta beror sannolikt på att leverantörer till molntjänster har större resurser att investera i datasäkerhet, back-up-hantering och underhåll av systemen, jämfört med vad mindre och medelstora företag har råd med om de väljer att lagra data lokalt på sina egna servrar. (palettesoftware.se)
 • Ansvarar för att ha kunskap om och följa policy, riktlinjer och rutiner för datasäkerhet inom Humana. (humana.se)
 • Genom att se till att du har en ändamålsenlig datasäkerhet på datorn och telefonen samt genom att vara uppmärksam när du sköter ärenden över nätet kan du bidra till att hålla dina personliga uppgifter hemliga. (nordea.fi)
 • Inriktningens mål är att ge en bred orientering om datasäkerhet, samt en fördjupning inom något eller ett par områden med avseende på tekniska aspekter av datasäkerhet. (kth.se)
 • PaletteOnline erbjuder hög datasäkerhet, löpande uppgradering och underhåll samt god prestanda. (palettesoftware.se)
 • Chefer på alla nivåer har ett ansvar att informera sina medarbetare om policyn för datasäkerhet och dess tillämpningar. (humana.se)
 • Därför tar vi datasäkerhet och att följa dataskyddslagstiftningen på stort allvar. (seat24.se)
 • Fokus för reglerna för tjänster är att uppnå datasäkerhet för alla användare. (helsinki.fi)
 • Kunden och Veritas svarar båda för sina egna datasystem och för att systemens datasäkerhet är ändamålsenligt ordnad. (veritas.fi)
 • Verksamheterna har investerat mycket och ser nu fördelar i form av ökat kundförtroende och förbättrad datasäkerhet. (aktuellsakerhet.se)