• WSP expandera nu verksamheten inom bilburen datainsamling vilket innebär att vi kommer att ha två mätbilar med GeoTracker-system i drift redan under september månad 2014. (bilskanning.se)
 • Läs mer om kampanjen Fantastiska idéer som WSP just nu lanserar: http://fantastiska-ideer.wspgroup.se/fangar-verkligheten-i-90-kmh/ Fantastiska idéer #11 handlar om mobil datainsamling och det känns väldigt roligt att tekniken nu får denna uppmärksamhet (bilden nedan är från Göteborg). (bilskanning.se)
 • Systemet kommer att vara stationerat hos WSP i Halmstad och vi kommer nu att kunna erbjuda mobil datainsamling med kortare ställtid och enklare ettablering i hela södra Sverige. (bilskanning.se)
 • Ett av föredragen kommer handla om mobil datainsamling i ANDA projektet. (bilskanning.se)
 • WSP har vunnit Trafikverkets upphandling av datainsamling av stomvägnätet i Sveriges samtliga sex regioner. (bilskanning.se)
 • Intelligent Dealer / Customer Communities - Skapa portaler med UGC och datainsamling bland Volvo-användarna. (mkse.com)
 • Eba lanserade den 27 juni 2019 en datainsamling om icke-modellerbara riskfaktorer och en färdplan om nya metoder för marknadsrisk och motpartskreditrisk. (finanssivalvonta.fi)
 • Datainsamling pågick tom juni 2012. (gu.se)
 • Jag berättade om vår datainsamling där barn och unga med cancererfarenhet har medverkat i intervjuer och fått svara på enkätfrågor om skola, livskvalitet, självständighet och kompisar. (barncancerfonden.se)
 • Våra verktyg inom automation, orkestrering, datainsamling och analys i kombination med en applikationsorienterad driftorganisation ger dig ökad produktionstakt och bättre slutresultat. (dgc.se)
 • Från planering till datainsamling, analys och förändringsarbete. (aqanalys.se)
 • Ta datainsamling och analys ett steg längre. (dell.com)
 • Eba lanserade den 27 juni 2019 en datainsamling om icke-modellerbara riskfaktorer och en färdplan om nya metoder för marknadsrisk och motpartskreditrisk. (finanssivalvonta.fi)
 • Jag förväntar mig att forskarna i framtiden kommer att fortsätta att utveckla metoder för datainsamling som strävar efter att skapa en bra användarupplevelse. (bitbybitbook.com)
 • visa förmåga att värdera styrkor och svagheter i metoder för datainsamling samt kunna värdera hur metoden kan användas i vården av den äldre personen. (ki.se)
 • Alla dessa bibliotek utnyttjar API:t för datainfogning för att skicka data till rapportfunktionen, som också kan användas för massöverföring eller fördröjd datainsamling. (adobe.com)
 • I samband med datainsamling, är det ofta en fördel att använda elektroniska ID-media såsom biometri för att hjälpa till med registreringen av data. (mark-info.se)
 • För tillfället görs samtliga bitar för hand, vi är därför intresserade i att få lite hjälp med att automatisera fotograferingen och bilens datainsamling (Bilens data finns tillgänglig på nätet) Vi vill bygga ett system som sammanställer fotografierna och bilens information så att det är redo att laddas upp på nätet. (exjobbstips.se)
 • Google drog pluggen på sin Street View Wi-Fi-datainsamling efter att det var tvungen att erkänna att dess bilar loggade mycket mer data än de flesta - inklusive Google - hade insett. (toyecomputers.com)
 • Den trygghet som kommer av vana, frekvent användning och kunskap kring datainsamling tycks alltså påverka hur positiv man är, oberoende av i vilket sammanhang data samlas in, säger Sara Leckner. (idgsverige.se)
 • WSP expandera nu verksamheten inom bilburen datainsamling vilket innebär att vi kommer att ha två mätbilar med GeoTracker-system i drift redan under september månad 2014. (bilskanning.se)
 • arbetsverktyg eller verktyg för datainsamling? (lakemedelsvarlden.se)
 • Men ska EES främst ska ses som ett arbetsverktyg eller verktyg för datainsamling? (lakemedelsvarlden.se)
 • Projektet, som finansieras av Vinnova och har som mål att skapa ett verktyg för att öka delaktigheten vid datainsamling, väcker stort intresse både bland användare och potentiella kunder. (funka.com)
 • När all datainsamling är genomförd är det enkelt direkt skapa PDF eller Excel rapporter som kan mejlas vidare. (premium.se)
 • ProMarks moduler ger översikt och enklare datainsamling med hjälp av biometri. (mark-info.se)
 • 2013, resultat Strategi för datainsamling till Nationella Kvalitetsregister framtagen. (docplayer.se)
 • BHVQ nära starta datainsamling. (bhvq.se)
 • Tusentals kunder runt om i världen använder TeleForm för sin datainsamling. (alcom.se)
 • Modell hur datainsamling kan ske med gemensamma tjänstekontrakt som är giltiga för alla kvalitetsregister. (docplayer.se)
 • Därför såg vi i varje kapitel som involverade interaktion med deltagarna, exempel på studier som tog ett deltagarcentrerat tillvägagångssätt för datainsamling. (bitbybitbook.com)
 • Vi har valt att satsa på en egen enhet för datainsamling. (aqanalys.se)
 • Våra AppMeasurement-bibliotek har en funktion för datainsamling när JavaScript-taggar inte är kompatibelt med enheten, programmet eller systemet som ska spåras. (adobe.com)
 • Intervjuorganisationen ingår i enheten för datainsamling, som utbildar intervjuare och står bakom genomförandet av undersökningarna i praktiken. (tilastokeskus.fi)
 • Med hjälp av METTLER TOLEDO:s programvara för datainsamling och visualisering, Collect+™, kan du få nya perspektiv på dina processer. (mt.com)
 • Företaget får därmed en effektiv datainsamling och säker id-hantering. (mark-info.se)
 • 2 PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. (docplayer.se)
 • Hur man ser på integritet, datainsamling och artificiellt skapat innehåll utifrån beteendemönster. (hb.se)
 • Det här är ett vanligt sätt som personlig integritet diskuteras och debatteras idag: Digital datainsamling i smyg. (thoresson.se)