• Järnet lämnar endosomen och hamnar i cellens cytosol, apo-transferringet släpps tillbaka in i blodbanan. (biomedicinskanalytiker.org)
  • Det förekommer också i mycket stora bolag att inom bolaget har upprättats en särskild revisionsavdelning, som var med och klargjorde dessa intrikata reaktioner i cellens cytosol. (bssz.se)
  • Prokaryoten saknar cellkärna (och således kärnmembran ) och har sitt DNA i form av en långsmal tråd i cellens cytosol (denna region kallas nukleoid ). (wikipedia.org)
  • Cytoplasman finns innanför cellens cellmembran och består av cellens cytosol och organellerna i cellen. (wikipedia.org)