• Tymin er én av de fire nitrogen basene som inngår i nukleotidene som bygger opp DNA ( adenin (A), tymin (T), cytosin (C) og guanin (G)). I RNA er tymin erstattet av nitrogenbasen uracil (U). (wikipedia.org)
 • De består av de fyra baserna Adenin (A) bundet till Tymin (T), och Cytosin (C) bundet till Guanin (G). (nrm.se)
 • Kvävebasen adenin (A) binder till tymin (T) och guanin (G) till cytosin (C). (genteknik.se)
 • Antikroppar består av tjugo olika aminosyror vilka sätts ihop utifrån den mall av baser - nukleotiderna adenin, cytosin, guanin och tymin - som finns i generna. (forskning.se)
 • Guanin, Adenin, Cytosin och Tymin = GACT, utgör basen för DNA-molekylen som bygger upp allt liv på jorden. (instantbook.se)
 • Varje nukleotid kan sägas bestå av tre delar: en molekyl av sockerarten deoxiribos , en fosfatgrupp och en av de fyra kvävebaserna adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och tymin (T). Kvävebasernas ordningsföljd i DNA-molekylen bestämmer uppbyggnaden av kroppens alla proteiner . (wikipedia.org)
 • Denna modell löser mycket elegant de problem man hade med att förklara att antalet adenin (A) var lika stort som antalet tymin (T), och att antalet cytosin (C) lika stort som antalet guanin (G). Modellen förklarade också hur kopiering av DNA skulle kunna vara möjlig. (ehinger.nu)
 • Kvävebaserna i DNA är adenin (A), tymin (T), guanin (G) och cytosin (C). I RNA är tymin utbytt mot uracil (U). Sockret i DNA är deoxyribos och i RNA ribos. (genteknik.se)
 • Adenin, guanin og cytosin er felles for begge nukleinsyrer, dvs. (energymedresearch.com)
 • Personer uden Huntingtons sygdom har mellem 6 og 35 gentagelser ( repeats ) af DNA-sekvenser med baserne CAG ( cytosin-adenin-guanin ) på genet, hvorimod bærere af sygdommen har mindst 36 gentagelser. (videnscenterfordemens.dk)
 • Baserna parar alltid på ett visst sätt: adenin (A) med tymin (T) och cytosin (C) med guanin (G) - det är sant romantiskt. (interestrip.com)
 • Stegpinnarna är kemiska föreningar av kvävebaserna adenin, tymin, guanin och cytosin. (birchard.biz)
 • Adenin endast par med tymin och cytosin bara par med guanin. (scienceaq.com)
 • Uracil matchar adenin, guaninmatcher till cytosin, cytosinmatcher till guanin och tyrosinmatcher till adenin. (scienceaq.com)
 • Illustration av enkelsträngat RNA och dubbelsträngat DNA, samt kvävebaserna: adenin (A), cytosin (C), guanin (G), tymin (T) och uracil (U). (wikipedia.org)
 • adenin (A), cytosin (C) och guanin (G). För endast RNA finns dessutom kvävbasen uracil (U) och för endast DNA finns tymin (T). DNA består av cytosin, uracil och tymin som utgör pyrimidingruppen som består av en enkelringad struktur av sex stycken kolatomer. (wikipedia.org)
 • Vätebindningarna basparar alltid adenin till tymin och cytosin till guanin, denna sammanlänkning av specifika kvävebaser kallas för komplementär basparning [ 3 ] . (wikipedia.org)
 • Varje mening i detta språk består av ett fyrabokstävers alfabet som utgörs av de hittills enda kända kvävebaserna i DNA: adenin (A), tymin (T), cytosin (C), och guanin (G). Varje kvävebas kan kombineras till ett nästan oändligt stort antal, på samma sätt kan man anta [ 3 ] att antalet möjliga genkombinationer uppnår nästan det oändliga också. (wikipedia.org)
 • De kvävebaserade baserna - beroende på vilken struktur de har - är uppdelade i puriner , av vilka adenin och guanin är en del, och i pyrimidiner , av vilka cytosin och tymin är en del. (energymedresearch.com)
 • Paul Modrich utforskade reparation av missparade baser - då de baser som sitter mitt emot varandra i DNA inte är i enlighet med "Watson-Crick-regeln": adenin emot tymin, och cytosin mot guanin. (sciencefacultymagazine.se)
 • Vilken bindning är starkast, adenin - tymin eller guanin - cytosin, och varför, sälja tamik recept. (apotekvarer-pa-nettet.life)
 • Det finns fyra typer av kemikalier som används i DNA: adenin, tymin, cytosin och guanin. (mmgec.com)
 • När varje färg representerar en kemisk komponent, para ihop färgerna enligt det sätt som en DNA-sträng använder varje förening: adenin alltid förknippade med tymin, och cytosin är alltid kopplat med guanin. (mmgec.com)
 • Där används inte ettor och nollor utan kvävebaserna (A)Adenin, (C) Cytosin, (G) Guanin och (T) Tymin. (friasidor.is)
 • adenin (A), tymin (T), cytosin (C) och guanin (G). Ett A i den ena strängen motsvaras alltid av ett T i den andra och ett C motsvaras alltid av ett G. Det två strängarna vrider sig runt varandra, därför talar man om DNA-spiral. (docplayer.se)
 • Instruktionen har formen av en lång unik kombination av endast fyra olika nukleotider: adenin, guanin, cytosin och thymin. (claphaminstitutet.se)
 • DNA er en type nukleinsyre med deoksyribose for sukker og adenin, og guanin, cytosin og tymin som nitrogenholdige baser. (scienceaq.com)
 • Gemensamt namn för de mindre molekyler som utgör tecknen i DNA-molekylen kvävebaserna är adenin, cytosin, guanin och tymin. (studylibsv.com)
 • Nukleinsyrornas baser kan bilda v tebindningar p s s tt att cytosin och guanin bildar ett par och adenin och tymin (urasil i RNA) bildar ett annat par. (solunetti.fi)
 • Det gamla DNAt har ju fyra olika baspar som kan kombineras - Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) och Tymin (T). (zoeland.se)
 • Strukturen er modellert til å representere de tvinner trådene består av sukkere og fosfatgrupper og de fire nitrogenholdige baser (adenin, tymin, guanin og cytosin). (gtgrafics.com)
 • Bland de baser som utgör den mänskliga arvsmassan, upprepningar av sekvenser som består av cytosin och adenin, såväl som sekvenser som består av tymin. (sverige-apotek.life)
 • De kände också till att DNA-molekylen innehöll fyra olika baser adenin, tymin, guanin och cytosin (förkortade A, T, G och C), men ingen kände till hur strukturen såg ut. (cancer.se)
 • Gener är uppbyggda av DNA som i sin tur byggs upp av nukleotider, adenin (A), cytosin (C), guanin (G) och tymin (T). Det är sekvensen, ordningsföljden av dessa som bestämmer den genetiska koden. (katt.nu)
 • Som du antagligen vet kan människans DNA representeras som en lång sträng över ett alfabet med storleken fyra (A, C, G, T), där varje bokstav representerar en viss nukleobas (adenin, cytosin, guanin och thymin). (kattis.com)
 • Kvävebaserna i DNA heter adenin (A), tymin (T), cytosin (C) och guanin (G). I RNA finns adenin, guanin, cytosin och uracil (U). När nukleotiderna länkas samman som i DNA och RNA kallas molekylen en nukleinsyra. (socionicasys.info)
 • Vad är det då man får resp, wild north spelautomat cytosin og thymin. (funbase.se)
 • DNA är uppbyggt av fyra baser, som är adenine (förkortat A), cytosin ( C ), guanin ( G ) och tymin ( T ). Dessa baser är koderna bakom allt vårt DNA och våra gener. (hdyo.org)
 • I DNA och RNA binder sig cytosin via tre vätebindningar till den komplementerande basen guanin. (wikipedia.org)
 • Cytidintrifosfat (CTP) er et nukleotid der består af pyrimidin -basen cytosin forbundet til ribose via en N- glykosidbinding , samt tre fosfatenheder bundet til riboseenhedens 5'-position via fosfatesterbindinger. (wikipedia.org)
 • Antikroppar består av tjugo olika aminosyror vilka sätts ihop utifrån den mall av baser - nukleotiderna adenin, cytosin, guanin och tymin - som finns i generna. (lth.se)
 • Purinerna är cytosin, tymin, och uracil. (ehinger.nu)
 • Vi kopplar ihop några fler kvävebaser (adenin, tymin, cytosin och guanin) i två parallella strängar. (ehinger.nu)
 • Varje nukleotid kan sägas bestå av tre delar: en molekyl av sockerarten deoxiribos , en fosfatgrupp och en av de fyra kvävebaserna adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och tymin (T). Kvävebasernas ordningsföljd i DNA-molekylen bestämmer uppbyggnaden av kroppens alla proteiner . (matfrisk.com)