• Cytarabin och daunorubicin är cancermediciner som stör tillväxten och spridningen av cancerceller i kroppen. (medikament.se)
 • Cytarabin och daunorubicin liposomal är en kombination läkemedel som används till vuxna för att behandla akut myeloisk leukemi som nyligen diagnostiserats. (medikament.se)
 • Cytarabin och daunorubicin liposomal kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide. (medikament.se)
 • cytarabin och daunorubicin kan göra det lättare för dig att blöda. (medikament.se)
 • Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot cytarabin eller daunorubicin (DepoCyt, Cerubidine, DaunoXome och andra). (medikament.se)
 • Cytarabin och daunorubicin liposomal kan skada fostret. (medikament.se)
 • Fortsätt använda preventivmedel i minst 6 månader efter sista dosen av cytarabin och daunorubicin liposomal. (medikament.se)
 • Det är inte känt om cytarabin och daunorubicin liposomal går över i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn. (medikament.se)
 • Den liposomala kombination av cytarabin och daunorubicin ges inte i samma doser, eller på samma schema som andra former av cytarabin eller daunorubicin. (medikament.se)
 • Före varje behandling, behöver du blodprov för att se till att du inte har villkor som skulle hindra dig från att på ett säkert sätt ta emot cytarabin och daunorubicin liposomal. (medikament.se)
 • Cytarabin och daunorubicin liposomalt injiceras i en ven genom en IV. (medikament.se)
 • Berätta för dina vårdgivare om du känner någon bränning, smärta eller svullnad runt IV nål när cytarabin och daunorubicin liposomal injiceras. (medikament.se)
 • Cytarabin och daunorubicin liposomal ges vanligen varannan dag upp till tre infusioner en 5-dagars behandlingscykel. (medikament.se)
 • Läkaren kommer att avgöra hur lång tid att behandla dig med cytarabin och daunorubicin. (medikament.se)
 • Ring din läkare för instruktioner om du missar ett möte för cytarabin och daunorubicin liposomal injektion. (medikament.se)
 • Vad ska jag undvika samtidigt som han får cytarabin och daunorubicin liposomal? (medikament.se)
 • Vilka andra droger påverkar cytarabin och daunorubicin liposomal? (medikament.se)
 • Andra läkemedel kan interagera med cytarabin och daunorubicin liposomal, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel. (medikament.se)
 • Vyxeos (daunorubicin/cytarabin), avsett för behandling akut myeloisk leukemi. (lakemedelsverket.se)
 • Vid induktionsbehandling av sekundär AML är Vyxeos (liposomal beredning av daunorubicin och cytarabin) är ett intressant nytillskott i behandlingsarsenalen. (cancercentrum.se)
 • Data från kliniska studier med Vyxeos är dock relativt svaga, varför vår förstahandsrekommendation är fortfarande traditionell DA-kur (daunorubicin+cytarabin). (cancercentrum.se)
 • Idarubicin (C26H27NO9) är ett cytostatikum som tillsammans med cytarabin sätts in som första behandling av akut myeloisk leukemi (blodcancer). (wikipedia.org)
 • En nyligen publicerad svensk retrospektiv registerstudie visar ytterligare förbättring av överlevnad genom tillägg av högdos metotrexat och cytarabin(56). (cancercentrum.se)
 • Högdos metotrexat/cytarabin bidrar sannolikt både till ett lägre antal CNS-recidiv och till ett lägre antal recidiv totalt. (cancercentrum.se)
 • För att behandla AML använder man ofta läkemedlet cytarabin. (barncancerfonden.se)
 • Ett av de vanligaste läkemedlen för att behandla AML är cytarabin (ara-C), ett cellgift som stör cellernas tillväxt. (ki.se)
 • Gemzar innehåller gemcitabin som är en antimetabolit besläktad med cytarabin och har sedan några år varit registrerad i Sverige för indikationen avancerad, intaflam receptfritt recept . (sverige-apotek.life)
 • Som et alternativ kan det gis 2-4 kurer med kombinasjoner av cellegifter (amsakrin, etopsid, mitoxantron og cytarabin), avpasset etter effekt/bivirkninger som ses av behandlingen. (kreftlex.no)
 • I AML-möss kunde vi även visa på en signifikant förlängd genomsnittlig överlevnad när cytarabin kombinerades med en RNR-hämmare, säger Nikolas Herold, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet. (ki.se)
 • Formellt finns det inget hinder att använda behandlingen på barn redan nu då läkemedlen är godkända och redan används på barn (cytarabin som cancerbehandling och hydroxyurea som behandling för sicklecellsanemi). (barncancerfonden.se)
 • Alternativt kan man tillfälligt ge hydroxyurea (2-3 g/dag) alternativt cytarabin 1 g/dag tills diagnosen är klar och därefter starta själva induktionsbehandlingen. (cancercentrum.se)
 • Många patienter svarar dock inte på behandlingen på grund av att de har höga halter av enzymet SAMHD1 i kroppen, vilket bryter ned det aktiva ämnet i cytarabin, ara-CTP. (ki.se)
 • Att hämma detta enzyms effekter på cytarabin är därför en lovande strategi för att förbättra behandlingen av AML. (ki.se)
 • Experimentet ledde till identifiering av tre olika substanser, som alla minskade SAMHD1:s förmåga att bryta ner cytarabin. (barncancerfonden.se)
 • I den här studien-ledd av Sean Rudd vid institutionen för onkologi-patologi och Nikolas Herold vid institutionen för kvinnors och barns hälsa -har forskarna testat hur fler än 33 000 olika substanser påverkar aktiviteten av SAMHD1 mot ara-CTP i leukemiceller som tillförts cytarabin. (ki.se)