• Detta kan ske på olika sätt, ofta genom att stimulera produktionen av sekundära budbärarmolekyler (till exempel cykliskt AMP, cAMP). (wikipedia.org)
 • Cykliskt adenosinmonofosfat , adenosin-3',5'-vätefosfat , Cykliskt AMP eller cAMP är en adeninbaserad , cyklisk nukleotid som deltar i bildandet av DNA och RNA , genom att fungera som sekundär budbärare åt flera signalsubstanser och hormoner och dessas receptorer , inuti cellerna. (wikipedia.org)
 • Dopamin D2-receptorer binds vid G-proteinet Gi alfasubenhet (Gi-protein), varpå det hämmar bildningen av cykliskt AMP genom att hämma adenylatcyklasets enzym. (wikipedia.org)
 • Den hämmar enzym, som bryter ner cykliskt AMP. (wikipedia.org)
 • Phentemine375 använder en kombination av cykliskt AMP boosters enzym som 1,3-Dimethypentylamine Hydrochloride, 1,3,7-Trimethylxanthine och en sympatomimetisk amin, LongJack Tongkate ALI, Capsaicin-1.12, L-karnitin för att få jobbet gjort. (total-quality.org)
 • kanalproteiner, receptorer - Perifera proteiner mest på insidan, hydrofila ex. (docplayer.se)
 • Dopaminreceptorer är en grupp G-proteinkopplade receptorer som binder dopamin till cellytan på målcellerna, och därmed möjliggör verkningen av signalsubstansen. (wikipedia.org)
 • Aktivering av enzymkopplade receptorer leder till autofosforylering av tyrosin på receptorn och därefter en serie av fosforyleringar d) amplifiering (förstärkning) innebär att tusentals receptorer tillsammans åstadkommer ett starkt cellsvar. (docplayer.se)
 • 12 Små hydrofoba Diffunderar över membran intracellulära receptorer steroidhormoner tyroidhormoner (sköldkörtelhormoner) vit. (slideplayer.se)
 • Transmembrana receptorer kan indelas ytterligare i två typer, jonotropiska och metabotropiska, som i sin tur kan indelas vidare efter vilken ligand de binder. (wikipedia.org)
 • 3. Plasmamembranet uttrycker på sin yta många olika typer av receptorer involverade i cellulär kommunikation. (docplayer.se)
 • Ökningen av cykliska AMP:s leder till en ökning av glukosproduktionen. (wikipedia.org)
 • Höjning av intracellulärt fritt kalcium kan också ske via jonkanalkopplade och enzymkopplade (ex tyrosinkinaskopplade) receptorer c) aktivering av enzymkopplade receptorer, t ex insulinreceptorn, leder till autofosforylering av alanin på receptorn och därefter en höjning av cykliskt AMP och aktivering av campberoende kinaser Falskt. (docplayer.se)
 • Den primära skillnaden mellan dessa två huvudtyper ligger i att transmembrana receptorer endast binder vattenlösliga ligander, medan en hormonreceptor oftast binder fettlösliga steroidhormoner. (wikipedia.org)
 • a) integriner är hetreodimera receptorer som består av α- och β subenheter och binder cellen till extracellulärt matrix. (docplayer.se)