• Forskolin uppnår dessa effekter genom att öka mängden cAMP (Cykliskt adenosinmonofosfat, adenosin-3′,5′-vätefosfat, Cykliskt AMP) i din kropp. (xn--fettfrbrnningstabletter-27b06b.com)
 • Coleus forskohlii stimulerar produktionen av en molekyl som kallas cykliskt AMP (cAMP). (clamdrain.info)
 • Studier har avslöjat forskolin har förmågan att öka den naturliga produktionen av cAMP, eller cykliskt AMP. (slimeasydiet.com)
 • Cykliskt adenosinmonofosfat , adenosin-3',5'-vätefosfat , Cykliskt AMP eller cAMP är en adeninbaserad , cyklisk nukleotid som deltar i bildandet av DNA och RNA , genom att fungera som sekundär budbärare åt flera signalsubstanser och hormoner och dessas receptorer , inuti cellerna. (wikipedia.org)
 • Dessutom har totalt 39 klinisk fas I farmakologiska studier har lämnats in utvärdera säkerhet / tolerabilitet, farmakodynamik och farmakokinetik sildenafil.Översikt av modul IV av dokumentationen: toxikologisk-farmakologiska aspekterna Farmakodynamik Sildenafil är en selektiv hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) specifik PDE5 i corpus cavernosum, och således hämmar nedbrytningen av cGMP utan att påverka cykliskt AMP (cAMP). (ask.nu)
 • Triacetin och indigokarmin aluminiumlack specificeras USP och Ph.Översikt av modul IV av dokumentationen: toxikologisk-farmakologiska aspekterna Farmakodynamik Sildenafil är en selektiv hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) specifik PDE5 i corpus cavernosum, och således hämmar nedbrytningen av cGMP utan att påverka cykliskt AMP (cAMP). (odsk.no)
 • En av Kandels upptäckter demonstrerade hur den molekylära byggstenen cAMP (cykliskt adenosinmonofosfat) spelar en central roll i bildandet av minnen. (upgrit.se)
 • Den hämmar enzym, som bryter ner cykliskt AMP. (wikipedia.org)
 • Phentemine375 använder en kombination av cykliskt AMP boosters enzym som 1,3-Dimethypentylamine Hydrochloride, 1,3,7-Trimethylxanthine och en sympatomimetisk amin, LongJack Tongkate ALI, Capsaicin-1.12, L-karnitin för att få jobbet gjort. (total-quality.org)
 • I vår kropp hjälper cykliskt AMP våra celler som talar med varandra. (clamdrain.info)
 • Genen är en mall för tillverkningen av (kodar för) proteinet SRCAP, som tillsammans med andra proteiner aktiverar CBP, (cykliskt AMP-bindande protein, CREBBP). (socialstyrelsen.se)
 • Efter att ha forskat på aminer, cykliskt AMP och hur man mäter det, adenosin, koffein och en del annat så kom, i mitten av sextiotalet, en vändpunkt i John Dalys karriär. (lakemedelsvarlden.se)
 • Forskare vid Uppsala universitet har upptäckt hur molekylen cykliskt AMP styr Epac2A-protein till rätt platser i cellen för att upprätthålla normala halter av insulin, en funktion som är försämrad hos patienter med typ 2-diabetes. (uu.se)