• Cyanos kan förekomma i fingrarna, även under naglarna, liksom andra extremiteter (kallas perifer cyanos), eller i läppar och tunga (central cyanos). (wikipedia.org)
 • Central cyanos beror ofta på cirkulations- eller andningsstödsproblem som leder till sämre syresättning av blodet i lungorna eller större syreutvinning på grund av långsammare blodcirkulation i hudens blodkärl. (wikipedia.org)
 • Cyanos som orsakas av en långsammare cirkulation genom att perifera blodkärl resulterar i en blåaktig nyans och då endast på svala delar av kroppen (fingertoppar, näsa, öron). (wikipedia.org)
 • Fastän denna typ av cyanos kan orsakas av minskad hjärtminutvolym (t.ex. (wikipedia.org)
 • En annan typ av cyanos resultat av en förgiftning, antingen genom nitrater i förorenad mat eller vatten eller genom vissa kemikalier och läkemedel. (wikipedia.org)
 • Spridningen av färg som ger en blå nyans åt vener och cyanos liknar den process som gör himlen verkar blå: Vissa färger bryts och absorberas mer än andra. (wikipedia.org)
 • Cyanos uppträder för att vävnaderna som normalt skulle fyllas med ljust syresatt blod istället är fyllda med ett mörkare, syrefattigt blod. (wikipedia.org)
 • Kikningar, kräkningar och cyanos kan förekomma i samband med hosta. (netdoktorpro.se)
 • Hos spädbarn kan kikhosta ha en annan bild med andningspåverkan, apnéer och cyanos-attacker utan hosta eller kikningar. (rikshandboken-bhv.se)
 • Cyanos är en blåaktig eller purpurfärgad missfärgning av huden och slemhinnorna beroende på syrebrist i blodet. (wikipedia.org)
 • Cyanos ger en blåfärgning av huden och slemhinnorna på grund av närvaron av deoxygenerat hemoglobin i blodkärl nära hudytan. (wikipedia.org)
 • Ibland mörkfärgas huden (cyanos, ses lättast på huvudet, vilket har givit sjukdomen dess engelska namn (blackhead). (sva.se)
 • Aortisk hypoplasi hos nyfödda kan åtföljas av symtom som blanchering av huden med utvecklingen av cyanos i vissa delar av den. (ponsmedicaldiagnostics.com)
 • Det kan bland annat leda till andnöd, cyanos (en blåaktig missfärgning på huden som orsakas av syrebrist i blodet), huvudvärk, hjärtklappning, illamående, yrsel och förvirring. (vardagspuls.se)
 • En blåaktig nyans i huden (cyanos). (stegforhalsa.se)
 • De flesta får symtom direkt efter födseln i form av skummigt sekret kring näsa och mun, hostattacker, andningsbesvär och blåaktig missfärgning på grund av syrebrist (cyanos). (socialstyrelsen.se)
 • Patienten uppvisar ofta kliniska tecken förenliga med hjärtsvikt: cyanos, rassel på lungorna, halsvenstas och perifera ödem. (business-internet.info)
 • Föreligger underbensödem, vilo- eller samtalsdyspné, cyanos eller andra tecken på kardiell sjukdom? (rjl.se)
 • Vid födseln behöver drabbade spädbarn inte visa tecken på cyanos, men senare kan plötsliga skrämmande episoder utvecklas med blåaktig hud vid gråt eller amning. (sjukdomarna.se)
 • Cyanos som orsakas av en långsammare cirkulation genom att perifera blodkärl resulterar i en blåaktig nyans och då endast på svala delar av kroppen (fingertoppar, näsa, öron). (wikipedia.org)
 • Han var djupt medvetslös (komatös) och led av syrebrist (cyanos) när han ankom till sjukhuset. (newsvoice.se)
 • Cyanos uppträder för att vävnaderna som normalt skulle fyllas med ljust syresatt blod istället är fyllda med ett mörkare, syrefattigt blod. (wikipedia.org)
 • Och urladdning av blod genom den öppna arteriella kanalen från höger till vänster orsakar benens cyanos i frånvaro av cyanos i händerna. (ponsmedicaldiagnostics.com)
 • Cyanos av de nedre extremiteterna i den fullständiga frånvaron av den på de övre förklaras av utmatning av blod från höger till vänster, vilket sker genom den öppna arteriella kanalen. (ponsmedicaldiagnostics.com)
 • D dligheten i astma och sjukv rdsbehovet p grund av sv r astma rapporteras ka i m nga l nder, d ribland Tyskland, Danmark och USA. (dykarna.nu)
 • Om dykarens andningskapacitet redan r reducerad p grund av astma kan det eventuellt bli sv rt att tillgodose andningsbehovet vid den st rre anstr ngningen som kat djup inneb r. (dykarna.nu)
 • Barnets hud och läppar har en blåaktig ton, så kallad cyanos. (1177.se)
 • Cyanos är en blåaktig färgning av hud, slemhinnor och naglar till följd av en brist på syresatt hemoglobin i blodet. (wikipedia.org)
 • När det händer uppstår cyanos och din kropp kan i vissa fall ha för låga syrenivåer för att kunna kompensera för detta tillstånd. (heartfailurematters.org)
 • Akut cyanos kan vara ett resultat av kvävning, och är en av de säkraste tecknen på att andningen blockeras. (wikipedia.org)
 • Den elementära principen bakom cyanos är att syrefattigt hemoglobin är mer benäget att ge en optisk blåaktig missfärgning och även producera vasokonstriktion som gör det hela mer uppenbart. (wikipedia.org)
 • Bestämning av methemoglobinkoncentration är indicerad vid cyanos som inte kan förklaras av hjärt- eller lungsjukdom. (karolinska.se)