• Han berättar att inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom har kopplats till en ökad risk för tarmcancer hos vuxna men också att det har saknats studier som klargör hur cancerrisken påverkas av ett insjuknande tidigt i livet och om cancerrisken har förändrats över tid. (blodkollen.se)
 • På avdelning 20 vårdar vi sår/blödning i mag-tarmkanalen, kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och Ulcerös kolit, leversjukdomar samt KOL och astma. (capio.se)
 • This entry was posted on lördag, 3 december, 2016 at 18:21 and is filed under Crohns . (crohns.nu)
 • Det kan ibland vara svårt att skilja mellan Crohns sjukdom och ulcerös kolit . (1177.se)
 • Järnbrist och kronisk inflammation (funktionell järnbrist) är de dominerande orsakerna till blodbrist vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom. (doktorn.com)
 • Genom att ta del av underökningen om Crohns sjukdom och ulcerös kolit får patienten även kunskap om behandling samt vad de själva kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen. (netdoktorpro.se)
 • Personer som lider av svåra tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit har stora förändringar i bakteriefloran, visar ny forskning från Örebro universitet. (battre-halsa.se)
 • Att välja rätt kost och diet när man har crohns sjukdom, eller ulcerös kolit för den delen kan vara extremt viktigt. (crohns-sjukdom.se)
 • Crohns sjukdom visar mer ihållande symptom än Ulcerös Kolit med ökade magsmärtor och diarré , särskilt vid måltider. (inflammatorisktarm.nu)
 • Faktum är att upp till 20 % av personer med Crohns sjukdom har en förstagradssläkting (kusin eller närmare) med antingen Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. (inflammatorisktarm.nu)
 • Det kan ofta ta längre tid från de första symtomen visas till dess att man får en diagnos vid Crohns sjukdom än vid ulcerös kolit. (inflammatorisktarm.nu)
 • I den nya studien har forskare undet två år följt 137 örebroare med antingen Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, som var tredje månad fick lämna in avföringsprover vars mikrobiom sedan analyserats. (crohnssjukdom.se)
 • Från Netdoktors sida: "Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett samlingsnamn för sjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom. (kostdoktorn.se)
 • Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom kan indelas i två huvudgrupper - makroskopiska inflammationer dit ulcerös kolit, Crohns sjukdom och oklassificerad kolit ("IBD-U") hör, samt mikroskopisk kolit, dit kollagen kolit och lymfocytär kolit hör. (tillotts.se)
 • För att ställa diagnos av Crohns sjukdom/ulcerös kolit görs en sammanvägning av kliniska och objektiva fynd. (tillotts.se)
 • Behandlingen av inflammatorisk tarmsjukdom beror av vilken sjukdomstyp patienten har, Crohns sjukdom eller ulcerös kolit samt svårighetsgrad och utbredning. (tillotts.se)
 • För mer information kring behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom hänvisar vi till Svensk Gastroenterologisk Förenings, SGFs hemsida eller European Crohns and Colitis Organisation, ECCO. (tillotts.se)
 • IBD innefattar fr.a. diagnoserna med makroskopiska koliter (Crohns sjukdom och Ulcerös kolit) och mikroskopiska koliter (inkluderar kollagen - resp. (praktiskmedicin.se)
 • Vid misstanke om kolit eller ileal sjukdom genomförs endoskopi med biopsering. (rjl.se)
 • De två i särklass vanligaste formerna är Crohns sjukdom och ulcerös kolit. (wikipedia.org)
 • Ulcerös kolit är en inflammatorisk sjukdom i tarmen. (apoteket.se)
 • Utifrån populationsbaserade studier utvecklar cirka 20 % av patienterna med Crohns sjukdom kronisk kontinuerlig sjukdomsaktivitet, för ulcerös kolit är siffran betydligt lägre. (internetmedicin.se)
 • Hittills har det varit svårt att utröna vilka faktorer i vår omgivning som är av kausal betydelse, med reservation för rökning vilket ökar risken för Crohns sjukdom men skyddar mot ulcerös kolit. (internetmedicin.se)
 • Det är bakgrunden till tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit, och till överkänslighet som celiaki (glutenintolerans). (vetenskaphalsa.se)
 • Vid Crohns sjukdom kan inflammationen drabba hela magtarmkanalen men är vanligast där tunntarmen mynnar ut i tjocktarmen, medan ulcerös kolit enbart angriper tjocktarmen. (vetenskaphalsa.se)
 • Vanliga symptom vid Crohns sjukdom är magsmärtor och diarré medan diarré med blod och slem är kardinalsymptomet vid ulcerös kolit. (vetenskaphalsa.se)
 • Andra sjukdomar som kan behandlas med infliximab är bland annat Crohns sjukdom, ulcerös kolit samt psoriasis. (wikipedia.org)
 • De vanligaste kroniska inflammatoriska tarmsjukdomarna är ulcerös kolit och Crohns sjukdom. (sbu.se)
 • I Sverige har mer än 61 000 människor en inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, som ulcerös kolit eller Crohns sjukdom. (oru.se)
 • Jonas Halfvarsons forskningsområde är inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, som innefattar Crohns sjukdom och ulcerös kolit. (oru.se)
 • Baserat på forskningsarbete har Saniona valt att inledningsvis fokusera SAN903 på behandling av Crohns sjukdom och kolit. (di.se)
 • I studien, som publiceras i Science, undersöker forskarna om bakterier från munnen kan orsaka inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom. (svt.se)
 • Mary Jo Wick arbetar vid institutionen för biomedicin och studerar de kroniska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. (gu.se)
 • Trots att personer med ulcerös kolit oftare har blod i avföringen visar min forskning att blodbrist är vanligare vid Crohns sjukdom. (regionorebrolan.se)
 • Inflammatorisk tarmsjukdom utgörs av ulcerös kolit och Crohns sjukdom. (regionorebrolan.se)
 • Huvudsakligen behandlas både ulcerös kolit och Crohns sjukdom medicinskt, dock är det vanligt att patienter behöver opereras vid till exempel bristande svar på mediciner, biverkningar eller till följd av komplikationer. (regionorebrolan.se)
 • Crohns sjukdom är en typ av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som kan drabba alla delar av mag- och tarmkanalen från mun till anus. (wikipedia.org)
 • Inflammatorisk tarmsjukdom orsakade 35 000 dödsfall år 2010 och de med Crohns sjukdom har en något lägre förväntad livslängd. (wikipedia.org)
 • Crohns sjukdom är en så kallad inflammatorisk tarmsjukdom. (1177.se)
 • Crohns sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom där behandlingen går ut på att reducera den inflammatoriska aktiviteten. (lakemedelsvarlden.se)
 • Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som tidigare även kallades Morbus Crohn. (ilco.nu)
 • Många som insjuknar i Crohns sjukdom har någon släkting med inflammatorisk tarmsjukdom. (ilco.nu)
 • Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar cirka 500 personer årligen i Sverige. (fsdata.se)
 • Crohns sjukdom (CS) är en svårdiagnosticerad tarmsjukdom som kan medföra risk för näringsbrist, smärtsamma åkommor och allmänt nedsatt livskvalité för patienten. (mau.se)
 • De som lider av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom Crohns sjukdom , kommer alltid att leta efter sätt att lindra symtomen. (hempertise.com)
 • Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som är autoimmun, dvs kroppens eget immunförsvar orsakar en inflammation i tarmslemhinnan. (jagharibd.se)
 • Som litet barn förstördes hennes immunsystem och hon fick en kronisk tarmsjukdom, Crohns sjukdom. (malmoopera.se)
 • Crohns sjukdom är ett kroniskt inflammationstillstånd som går i perioder, så kallade skov, ger magsmärtor och diarré samt viktminskning, avlöst av perioder med få eller inga symtom. (netdoktor.se)
 • Det finns flera symtom som kan vara tecken på att du har Crohns sjukdom. (pion.se)
 • Akuta Crohns sjukdom där det finns en uppblossande (återfall) av symtom. (medikament.se)
 • Det är också indicerat speciellt för att minska tecken och symtom på Crohns sjukdom och inducera och bibehålla klinisk remission hos pediatriska patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom som har haft ett otillräckligt svar på konventionell behandling. (kleska.com)
 • Trots att stress inte är en orsak till Crohns sjukdom, kan det vara en utlösare för att symtom dyker upp eller blir värre. (ysn-jp.com)
 • Fynden kan innebära ett nytt mål för läkemedel när nya behandlingar mot Crohns sjukdom utvecklas och testas, men även för andra sjukdomar där ärrbildning förekommer. (battre-halsa.se)
 • U/C och Crohns är båda infalmatoriska sjukdomar med okänd orsak. (sophielagercrantz.se)
 • Autoimmuna sjukdomar som lupus och Crohns sjukdom kan orsaka ömma röda fläckar i munnen. (expressen.se)
 • Kroniska sjukdomar, till exempel allergi och Crohns sjukdom. (su.se)
 • Fördelar med vaccinationer är att vi får ett skydd mot sjukdom, allvarliga komplikationer och död samt minimerar risken för smittspridning till grupper i samhället som är extra sårbara för vissa smittsamma sjukdomar. (newsvoice.se)
 • Spondylartropati betyder egentligen en grupp sjukdomar, men kan också användas som en separat diagnos om det inte är möjligt att fastställa en specifik sjukdom. (reumaliitto.fi)
 • Kosten kan vara en del av den medicinska behandlingen vid Crohns sjukdom. (doktorn.com)
 • Behandlingen av Crohns sjukdom kan vara mediciner, operation eller en kombination. (pion.se)
 • Att välja en effektiv behandling för Crohns sjukdom beror på den del av mag-tarmkanalen som påverkas, svårighetsgraden av symtomen och patientens individuella behov och tolerans för behandlingen. (kleska.com)
 • Rätt till grundersättning för adalimumab, infliximab och ustekinumab beviljas därtill för behandlingen av svår och aktiv Crohns sjukdom. (kela.fi)
 • Symtomen skiljer sig mycket beroende på vilken del och, hur stor del, av tarmen som är drabbad samt hur aggressiv sjukdom man har. (netdoktor.se)
 • Crohns sjukdom kan leda till sprickor i tarmens vägg, att slemhinnan i tarmen blir svullen och tarmväggen kan bli förtjockad, men den smittar inte. (mimersbrunn.se)
 • Eftersom Crohns sjukdom sitter i tarmen är kosten viktig. (mimersbrunn.se)
 • Resultaten ger värdefull insikt i vilka mekanismer som orsakar Crohns sjukdom och inger hopp om att kunna utveckla nya framtida läkemedel för att förhindra uppkomst av inflammation i tarmen. (ki.se)
 • Idag uppskattas minst en procent av den svenska befolkningen lida av någon form av kronisk inflammatorisk sjukdom i tarmen, och under de senaste 10 åren har Crohns sjukdom ökat särskilt kraftigt hos barn och ungdomar. (crohnssjukdom.se)
 • Jag bloggar om mitt liv med Crohns sjukdom, som är en kronisk inflammation i tarmen. (blogg.se)
 • Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan drabba hela mag- och tarmkanalen, ända från munnen till ändtarmsöppningen. (mimersbrunn.se)
 • Lili Boulanger var sanslöst begåvad men led av Crohns, en kronisk inflammatorisk sjukdom. (konserthuset.se)
 • Psykiska faktorer har inte konstaterats orsaka sjukdom, men symtomen ökar vid stress. (crohnjacolitis.fi)
 • De flesta patienter avta steroider gradvis eftersom avbryta drogerna plötsligt kan orsaka uppkomsten av Crohns sjukdom symptom. (kleska.com)
 • Immunosuppressiva - Dessa farmaceutiska medel blockerar aktiviteten hos immunsystemet, vilket kan orsaka symptom på Crohns sjukdom. (kleska.com)
 • Wakefield presenterar en teori om att mässlingvirus kan orsaka tarmåkomman Crohns sjukdom. (illvet.se)
 • Crohns sjukdom är en sjukdom som orsakar inflammation i mag-tarmkanalen, oftast i tunntarmen och första delen av tjocktarmen. (1177.se)
 • Lider man av denna sjukdom har man oftast retningar i slutet av tunntarmen och den första delen av tjocktarmen, ovanligt är det att man får den i munnen, svalget, magsäcken eller tolvfingertarmen, men det förekommer. (mimersbrunn.se)
 • Ibland är det svårt att vid förekomst enbart i tjocktarmen skilja mellan Crohns sjukdom och ulcerös tjocktarmsinflammation. (crohnjacolitis.fi)
 • För ca en tredjedel av personer med Crohns sjukdom är endast tjocktarmen påverkad, för en tredjedel är endast tunntarmen påverkad och för en tredjedel är både tunn- och tjocktarmen påverkad. (inflammatorisktarm.nu)
 • Vid denna sjukdom är slemhinnan i tjocktarmen inflammerad. (dokteronline.com)
 • Vid Crohns sjukdom kan dock förutom tjocktarmen, även tunntarmen bli inflammerad. (dokteronline.com)
 • Drygt 25 000 personer i Sverige beräknas ha Crohns sjukdom och drygt 500 personer insjuknar varje år. (ki.se)
 • Man räknar med att ca 20-25 000 personer i Sverige har Crohns sjukdom och ca 500 nyinsjuknar varje år. (ilco.nu)
 • Ytterligare en styrka med studien är att vi kunna länka data från nationella register med patologi-data i både Sverige och Danmark för att bättre kunna kartlägga insjuknande i Crohns sjukdom. (ki.se)
 • Ett stort antal patienter i Sverige med svår reumatisk sjukdom ges nu möjlighet till en ny, effektiv och skonsam behandling. (mynewsdesk.com)
 • Sedan början av 1990-talet känner man till drygt fyrtiotalet personer med kronisk granulomatös sjukdom i Sverige. (socialstyrelsen.se)
 • Det skulle innebära att det föds ungefär ett barn med kronisk granulomatös sjukdom i Sverige varje år. (socialstyrelsen.se)
 • Lång framskriden sjukdom kan ge blod i avföringen. (fsdata.se)
 • Andra tillstånd som ger liknande symptom kan vara: irritable bowel syndrome (IBS) och Behçets sjukdom. (wikipedia.org)
 • Och det hela kompliceras av att alla symptom vid Crohns sjukdom inte är specifika utan också förekommer vid andra magsjukdomar. (medicheck.se)
 • För att lindra symtomen av Crohns sjukdom kan du få antibiotika - detta påverkar dock inte själva grundsjukdomen. (pion.se)
 • Dessutom är det en skillnad på vilken kost som lindrar symtomen av crohns sjukdom. (crohns-sjukdom.se)
 • Fynden kan vara till hjälp för att utveckla behandling av ärrbildning hos personer med Crohns sjukdom. (battre-halsa.se)
 • Jag är född -64 fick diagnosen Crohns sjukdom -95. (netdoktor.se)
 • För att enklare kunna ställa diagnosen Crohns sjukdom kan du använda dig av checklistan nedan. (netdoktorpro.se)
 • Efter att ha ställt diagnosen Crohns sjukdom kan du ta hjälp av ett aktivitetsindex för att bedöma sjukdomens svårighetsgrad. (netdoktorpro.se)
 • Kan man på något sätt själv förebygga och undvika diagnosen Crohns sjukdom? (medicheck.se)
 • Syftet är att med hjälp av monoklonala antikroppar mot CD68 granska den histopatologiska inflammationsbilden av Crohns sjukdom i munhålan hos 17 patienter som anknutits till den patologanatomiska diagnosen epiteloidcellig granulomatos (ECG). (mau.se)
 • Om du har fått diagnosen Crohns sjukdom ger vi dig tre tips för att hantera den, men låt oss först prata lite om detta tillstånd. (ysn-jp.com)
 • Har sedan några år tillbaka fått diagnosen crohns. (kurera.se)
 • Ska påbörja behandling med Humira om 2v, Har fått diagnosen Krohns Sjukdom och har provat 3 mediciner som ej fungerat utan Kortison, kan detta bli min räddning? (dinamediciner.se)
 • Diagnosen var klar: Crohns sjukdom. (ludmilla.se)
 • Antibiotika - Dessa mediciner används ibland i Crohns sjukdom även om forskarna inte har identifierat en bakterie som orsakar Crohns. (kleska.com)
 • När du kommer till en läkare som har aningar om att du lider av Crohns sjukdom får d en remiss till en så kallad gastroenterolog som är specialiserad på tarmarna. (pion.se)
 • Lider du av väldigt svåra besvär på grund av Crohns sjukdom kan det också bli aktuellt med en operation. (pion.se)
 • Vem lider av Crohns sjukdom vet hur hemskt magkramperna kan vara. (hempertise.com)
 • Och det är precis vad patientens Crohns sjukdom om Crohns sjukdom lider av. (hempertise.com)
 • Crohns sjukdom påverkar livskvaliteten hos dem som lider av den. (ysn-jp.com)
 • Fynden presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature Genetics och bygger på en genetisk kartläggning av över 22 000 patienter med Crohns sjukdom och drygt 29 000 kontrollpersoner från Europa, Nordamerika, Nya Zeeland och Australien. (ki.se)
 • Totalt deltog mer än 700 patienter med Crohns sjukdom i de två studierna, där de randomiserades till ett års peroral behandling med antingen placebo eller 4 gram omega-3-fettsyror per dag [1]. (janusinfo.se)
 • Vi har följt upp mer än 47 000 patienter med Crohns sjukdom och över 460 000 matchade kontroller från normalbefolkningen , berättar studiens huvudförfattare Med Dr Ola Olén. (ki.se)
 • Författarna påpekar i sin studie att även patienter med Crohns sjukdom som vanligtvis screenas för tjocktarmscancer i syfte att förhindra sådan cancer, trots detta löpte en ökad risk för tjocktarmscancer. (ki.se)
 • För att kunna beräkna korrekta risker för tjocktarmscancer hos patienter med Crohns sjukdom är det viktigt att man har data på många patienter. (ki.se)
 • En tredjedel av patienter med Crohns sjukdom har anemi, vilket kan försämra livskvaliteten avsevärt. (magotarm.se)
 • Europeiska kommissionen utökar nu indikationen för TNF-hämmaren REMICADE (infliximab) för patienter med Crohns sjukdom. (mynewsdesk.com)
 • Patienter med Crohns sjukdom verkar ha större risk att drabbas. (regionorebrolan.se)
 • Både anti-TNF och integrin-hämmare är aktuella behandlingar vid Crohns sjukdom i det akuta skedet, samt även som underhållsbehandling med/utan tillägg av immunomodulerare som azatioprin. (tillotts.se)
 • Barn som har Crohns sjukdom kan drabbas av förseningar i både tillväxt och sexuell utveckling. (inflammatorisktarm.nu)
 • Men jag måste erkänna att vi ännu inte har några tydliga bevis på varför fler barn drabbas av Crohns idag, men vi är på god väg att ta reda på det. (crohnssjukdom.se)
 • Crohns sjukdom uppkommer på grund av att kroppens immunförsvar angriper bakterier i tarmens insida. (medicheck.se)
 • Så snart hon kunde anmälde hon sig till att vara med och tävla i Prix de Rome, men var tvungen att avbryta sin medverkan på grund av sjukdom. (wikipedia.org)
 • Det här är den hittills största genetiska studien inom de inflammatoriska tarmsjukdomarna, dit Crohns sjukdom räknas. (ki.se)
 • Ileus förekommer relativt vanligen, och de med Crohns har en förhöjd risk för tjocktarmscancer. (wikipedia.org)
 • Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa. (forsakringskassan.se)
 • Du kan få Crohns sjukdom i hela mag-tarmkanalen. (1177.se)
 • Vid Crohns sjukdom kan hela mag-tarmkanalen, från munhåla till anus, vara afficierad. (internetmedicin.se)
 • Crohns sjukdom kan drabba hela magtarmkanalen, från munhåla till anus och inflammationen sitter i hela tarmväggen. (tillotts.se)
 • Har haft Crohns i 43 år nu, cirka en meter tarm bortopererad, min kropp har mycket svårt att ta upp nån näring, ingen energi. (kurera.se)
 • Hos cirka 20 % av patienterna utvecklas även så kallad perianal sjukdom med fistlar och/eller abscesser - tillstånd som kräver särskilda terapeutiska överväganden. (internetmedicin.se)
 • Ankyloserande spondylit är en inflammatorisk sjukdom i ryggraden. (apoteket.se)
 • Psoriasisartrit är en inflammatorisk sjukdom i lederna, vanligtvis i förening med psoriasis. (apoteket.se)
 • Trots att Crohns sjukdom är en immunsjukdom verkar den inte vara en autoimmun sjukdom (i och med att immunsystemet inte riktas mot kroppen självt). (wikipedia.org)
 • En ny behandling mot Crohns sjukdoms verkar vara mycket effektiv. (crohnssjukdom.se)
 • När du har motat tillbaka Crohns sjukdom kan du få medicin som minskar risken att du får ett återfall. (pion.se)
 • Anledningen till att många som har crohns sjukdom blir bättre med kost som innehåller lite kolhydrater är att ett högt socker - och därmed kolhydratintag ökar risken för sår i tarmväggarna. (crohns-sjukdom.se)
 • I ett svenskt-danskt samarbete publicerar nu forskare från Karolinska Institutet, Örebro Universitet och Århus universitet, Danmark, den största studien hittills om risken för tjocktarmscancer vid Crohns sjukdom. (ki.se)
 • Basbehandling för Crohns sjukdom baseras på Infliximab. (wikipedia.org)
 • Fyra bioläkemedel är godkända för behandling av Crohns sjukdom: infliximab, adalimumab, natalizumab och certolizumab. (kleska.com)
 • Infliximab (Remicade) är föreskriven för vuxna med måttlig till svår fall av Crohns som inte har svarat bra på konventionell behandling, eller som har fistlar. (kleska.com)
 • Vid måttlig-svår sjukdom som inte svarar på tiopuriner trots optimering enligt ovan eller vid intolerans mot tiopuriner övervägs behandling med anti-TNF (infliximab, adalimumab, golimumab). (rjl.se)
 • Vid intolerans/kontraindikation mot eller bristande effekt av anti-TNF vid måttlig-svår sjukdom trots optimering enligt ovan, övervägs behandling med integrinhämmare (vedolizumab). (rjl.se)
 • Den åtgärd som har bäst bevisad effekt vid etablerad Crohns sjukdom är rökstopp. (medicheck.se)
 • Denna studier bevisa smärtlindrande och antiinflammatoriska effekt för Crohns sjukdom patienter. (hempertise.com)
 • Vid svårare sjukdom eller utebliven effekt av 5-ASA kan steroidkur läggas till som lokal och/eller peroral behandling. (rjl.se)
 • I flera observationsstudier har överlevnaden varit längre för de män med lymfkörtel- eller fjärrmetastaser (särskilt vid begränsad, "oligometastatisk" sjukdom) som har genomgått radikal prostatektomi eller fulldos strålbehandling [ 156-162 ], men dessa positiva resultat skulle kunna bero på selektion och inte på lokalbehandlingens effekt. (cancercentrum.se)
 • Fistlar är också karaktäristiskt för Crohns sjukdom. (ilco.nu)
 • Crohns sjukdom kan även medföra fistlar, stenoser och abscesser. (tillotts.se)
 • Studien avser att besvara hur Crohns sjukdom yttras histopatologiskt i orala biopsier och dess eventuella betydelse för fastställning av diagnos. (mau.se)
 • När det gäller Crohns sjukdom saknas randomiserade studier. (sbu.se)
 • Vid kronisk granulomatös sjukdom saknas enzymet NADPH-oxidas, som har som funktion att bilda vätesuperoxid. (socialstyrelsen.se)
 • Crohns sjukdom kan angripa hela magtarmkanalen, från munhålan till analkanalen. (netdoktorpro.se)
 • Crohns sjukdom är en kronisk (livslång) inflammatorisk sjukdom som kan uppstå var som helst i magtarmkanalen från munnen till ändtarmen. (inflammatorisktarm.nu)