• Man behöver en metod för att skilja ut (selektera) den eller de celler som tagit upp plasmiden! (ehinger.nu)
  • Vävnadsprovet de tagit på mammografin visade tydligt att det är patogena celler, men så mycket mer ser man inte. (pernillap2.com)
  • CS2 tillförs under en längre tid av exogena faktorer, efter en tid blir processen mer och mer endogen, sedan självgående genom att CS2 i sig själv skapar ett gaslarm men också bildas som en direkt konsekvens av aktionerna mot felmärkta främmande celler men grunden till gaslarm nummer 11 vilket tydligt kan ses hos vid mätningar är flera mycket allvarliga signaler i en av CO2 Receptorerna. (adhd-npf.com)