• Mjöldryga Claviceps purpurea '(Fr. (wikipedia.org)
  • Secale cornutum) är ett vilstadium, så kallade sklerotier, av sporsäcksvampen Claviceps purpurea. (wikipedia.org)
  • Mjöldrygesvampen Claviceps purpurea har sporer som är trådlika och 0,1 millimeter stora. (wikipedia.org)
  • Sclerotia utvecklas i stället för fröna när sporer av en Claviceps- svamp har infekterat gräsblommor. (thenoshlifeblog.com)