• Det går att behandla citrullinemi, bland annat genom läkemedel och en långtidsbehandling med en viss typ av proteinfattig kost. (medisera.se)
  • Citrullinemi (CIT) är en autosomal recessiv sjukdom som främst karaktäriseras av ökade serumnivåer av urin och citrullin. (wikipedia.org)
  • i princip bestämmer citrullinemi följande: Överdriven ökning av blodcitrullin Överdriven ökning av ammoniama och risk för koma (speciellt typ 1) Ökning av orotinsyra (speciellt typ 1) Argininbrist Försämrad leverfunktion Vad är citrullin? (energymedresearch.com)