• Cistanche deserticola är en holoparasitisk ökenväxt som saknar klorofyll och får sin näring och vatten från värdväxter, vars rötter de parasiterar. (morotsliv.com)
  • Cistanche tubulosa är en holoparasitisk ökenplanta i släktet Cistanche. (organic-extracts.com)
  • Cistanche Tubulosa Extract är extrakt från Cistanche tubulosa (Schrenk) Wight , en holoparasitisk ökenplanta i släktet Cistanche. (organic-extracts.com)
  • Cistanche deserticola och Cistanche salsa är de viktigaste sorterna och inom den kinesiska örtmedicin används främst Cistanche deserticola. (morotsliv.com)
  • Huvudkällorna för den kinesiska örtmedicinen cistanche är Cistanche salsa och Cistanche deserticola, även om den också kan erhållas från C. tubulosa. (organic-extracts.com)
  • Vissa studier påvisar att Cistanche deserticola kan besitta egenskaper som motverkar utmattning, minskar muskelskador, försenar ansamlingen av mjölksyra och förbättrar energilagringen. (morotsliv.com)
  • Exempelvis visar vissa studier att cistanche kan användas för att bekämpa åldrande. (organic-extracts.com)
  • Cistanche är känd för att förstärka den sexuella funktionen, behandla impotens och främja blodet och lymfan. (morotsliv.com)
  • En del av populariteten som roterar kring cistanche är dess användning för att behandla problem som rör sexuell hälsa. (organic-extracts.com)