• Till arbetsuppgifterna hör huvudsakligen proteinproduktion i CHO-celler samt proteinrening och tillhörande analyser. (varbi.com)
 • Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgift innefattar proteinproduktion i CHO och HEK-celler samt proteinrening med tillhörande analyser. (varbi.com)
 • ail och inv som ger bakterien förmåga att invadera eukaryota celler samt ystA som kodar för ett enterotoxin, Yersinia heat-stable enterotoxin A (YstA). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Erfarenhet av proteinproduktion i CHO och HEK celler och/eller automatiserade proteinreningsmetoder är meriterande. (varbi.com)
 • om du är allergisk (överkänslig) mot produkter från CHO-celler (Chinese hamster ovary cells) eller rekombinanta humana eller humaniserade antikroppar. (apoteket.se)
 • För att uttrycka dessa större proteiner har valet av expressionssystem fallit på Chinese Hamster Ovary (CHO) cells, både inom EU's "Animal Cell Factory"-projekt och inom bioteknikindustrin. (gu.se)
 • Ruteniumkomplex som cellfärger - Effekter av kiralitet och lipofilicitet Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammen i Bioteknik och Kemiteknik MARTIN AXELSSON, ANNA-MARIA DÉNES, ISABELLE HOLM, EMIL NILSSON, PONTUS NORELL & JOAKIM OLSSON Handledare: Per Lincoln & Maria Matson Institutionen för Kemi- och Bioteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2012 KBTX01-12-06 Ruthenium complexes as cellular dyes - Effects of chirality and lipophilicity Försättsbilden visar metanolfixerade CHO-K1-celler infärgade med ΛD3 och visualiserade med konfokalmikroskop. (studylibsv.com)
 • Hercule Poirot gillar klara tankemönster, ordning och logik och löser gåtorna med sina små gråa celler.Han är mycket fåfäng, vilket bland annat visar sig i den omsorg han lägger ned på att sköta sina mustascher och sin klädsel. (ning.com)
 • Vanliga celler med denna roll är makrofager, dendritis ka celler, langerhansceller och B-lymfocyter. (lookformedical.com)
 • Dessa egenskaper omfattar en större förmåga att invadera HEp2- och CHO-celler, att överleva i makrofager och att persistera längre tid i mag-tarmkanalen i oralt infekterade möss. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Tidigare erfarenhet av cellodling i CHO celler, affinitetsrening och analyser så som SDS-PAGE och Western Blot är meriterande. (varbi.com)
 • CHO-celler 0 frågor Cellinje från äggstockar på kinesisk hamster, Cricetulus griseus. (lookformedical.com)
 • Dessa omfattar celler som tillhör embryots delnings-, morula- och blastulastadier. (lookformedical.com)
 • Celler na utgör de grundläggande strukturella och funktionella enheterna i levande organismer. (lookformedical.com)
 • Här, belysa vi dess användbarhet inom ett brett spektrum av celler och organismer, inklusive primära mänskliga celler och både klassiska och nya modellorganismer. (jove.com)
 • Celler, odlade 0 frågor Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. (lookformedical.com)
 • Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer. (lookformedical.com)
 • Vi täcker redigering i två typer av primära mänskliga celler, T-celler och hematopoetiska stamceller/stamceller (HSPCs). (jove.com)
 • Juli 2018: Studie på celler observerar skyddande effekt av Aloe Vera mot oxidativa stresseffekter av elektromagnetisk strålning. (stralskyddsstiftelsen.se)
 • Förbränningen genererar energi i form av ATP (Adenosintrifosfat) vilket är den energienhet som vår kropp och alla dess celler behöver för att existera och fungera. (presteramera.com)
 • Behandlingen inleds med att råttan får en hel del läkemedel i sig för att receptorerna på ryggradens neuron-celler ska fungera ihop med kroppen. (feber.se)
 • Applicering med hand eller med tandborste stimulerar keratinproducerande celler. (royalhastsport.se)
 • Dessa aminosyror och peptider stimulerar frisättningen av flera tarmhormoner såsom kolecystokinin, peptid YY och inkretiner gastrisk hämmande peptid och glukagon-liknande peptid 1 som förstärker insulinutsöndring från β-celler och är förknippade med regleringen av födointag. (wordpress.com)
 • Distributionen av receptorerna i vävnad och celler studeras med situ-hybridisering, immunocytokemi och receptorautoradiografi. (ki.se)
 • Detta har lärt oss hur man använder CHO celler för proteinexpression och även hur man kan manipulera glykosyleringen hos cellerna (både N- och O-glykaner). (gu.se)
 • Epitelceller 0 frågor Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor. (lookformedical.com)
 • Vi hjälper er att producera proteiner eller odla celler för er forskning. (gu.se)
 • Caco-2-celler 0 frågor Humana tarmadenokarcinomceller med förmåga att uttrycka differentieringsegenskaper typiska för mogna tarmceller, så som enterocyter och slemhinneceller. (lookformedical.com)
 • Vitaminet har en peelande effekt som minskar döda hudceller och ökar tillförseln av nya, fräscha celler. (zarahssida.se)
 • Formalin / Formaldehyd 37% 40% / CAS 50-00-0 Egenskaper Formaldehyd 37 bevarar eller fixerar vävnad eller celler. (xinlongwei-chem.com)
 • Dessa celler är värdefulla redskap för in vitro-studier rörande funktion och differentiering hos tarmceller. (lookformedical.com)