• C. psittaci infekterar människan främst via droppsmitta. (wikipedia.org)
 • C. psittaci infekterar mest fåglar, men den har även möjlighet att spridas till däggdjur, däribland människor, nötkreatur, får och gnagare. (wikipedia.org)
 • Chlamydophila psittaci, tidigare klassificerad som Chlamydia psittaci, är en gramnegativ bakterie som måste parasitera inuti en värdcell för att kunna fortplanta sig, eftersom bakterien saknar eget ATP-genererande system. (wikipedia.org)
 • Bakterien har tidigare benämnts Rickettsia psittaci, Chlamydia psittaci och Ehrlichia psittaci. (wikipedia.org)
 • Fåglar utgör den främsta vektorn för smittämnet, bakterien Chlamydophila psittaci. (wikipedia.org)
 • Bakterien C. psittaci har isolerats från ungefär 460 fågelarter från 30 ordningar. (wikipedia.org)
 • Därmed lades grunden för den moderna Chlamydia-forskningen, och släktskapet med andra Chlamydia-patogener som Chlamydia trachomatis (som orsakar lymphogranuloma venereum) och Chlamydophila pneumoniae ("TWAR" som orsakar lunginflammation) blev utrett. (wikipedia.org)
 • Det är svårt att avgöra hur infektioner av C. psittaci påverkar människor hälsa eftersom symtomen liknar influensa eller lunginflammation. (wikipedia.org)
 • Beräknat är att cirka 20 % av alla sällskapsfåglar bär på C. psittaci. (wikipedia.org)
 • Av de cirka 800 fall av papegojsjuka (infektion med C. psittaci) som rapporterades till CDC (Centers for Disease Control and Prevention, USA) mellan 1987 och 1996 berodde nästan samtliga fall på smitta från sällskapsfåglar, framförallt papegojfåglar. (wikipedia.org)
 • Nära kontakt med sällskapsfåglar kan utgöra en risk för zoonotisk överföring av C. psittaci från fågel till människa. (wikipedia.org)
 • I de flesta fall förstörs bakterier av fagocyterande celler, men C. psittaci utsöndrar proteiner som försvagar värdens medfödda immunförsvar. (wikipedia.org)
 • Papegojsjuka (ornithos psittacos) orsakas av en bakterie, chlamydophila psittaci, och fåglar är den främsta smittospridaren. (doktorn.com)
 • Nej, människan är inte det enda däggdjur som kan infekteras av C. psittaci utan denna bakterie har även påträffats i nötkreatur, får och gnagare. (dvm.nu)
 • Psittakos, orsakas av en bakterie som heter Chlamydophila psittaci påverkar matsmältningssystemet, liksom ögonen.Förutom utsläpp ögat, kan symtom är dålig. (speakeasypress.com)
 • Sjukdomen orsakas av bakterien Chlamydophila psittaci och alternativa namn på sjukdomen är psittakos eller psittacosis. (dvm.nu)
 • Papegojsjuka, ornithos, kan överföras mellan fåglar och människor och orsakas av bakterien Chlamydophila psittaci. (vardfokus.se)
 • Av de cirka 800 fall av papegojsjuka (infektion med C. psittaci) som rapporterades till CDC (Centers for Disease Control and Prevention, USA) mellan 1987 och 1996 berodde nästan samtliga fall på smitta från sällskapsfåglar, framförallt papegojfåglar. (wikipedia.org)
 • De första sjukdomsfallen diagnostiserades hos människor som varit i kontakt med infekterade papegjor, därav namnet papegojsjuka trots att vi idag vet att många andra fågelsorter också kan drabbas av C. psittaci . (dvm.nu)
 • Ett släkte av Chlamydophila som främst ger infektion hos fåglar. (ki.se)
 • Chlamydophila abortus som främst förekommer hos får kan ge infektion hos människa med livshotande tillstånd hos gravida. (folkhalsomyndigheten.se)
 • C. psittaci kan ge allvarlig infektion hos människa men de patofysiologiska mekanismerna är inte närmare kända. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Nära kontakt med sällskapsfåglar kan utgöra en risk för zoonotisk överföring av C. psittaci från fågel till människa. (wikipedia.org)
 • Det är svårt att avgöra hur infektioner av C. psittaci påverkar människor hälsa eftersom symtomen liknar influensa eller lunginflammation. (wikipedia.org)
 • Fåglar som är smittade av C. psittaci kan visa symtom som diarré, avmagring, onormal psykisk trötthet och nedsättning i den mentala förmågan. (wikipedia.org)
 • The type species is CHLAMYDOPHILA PSITTACI . (ki.se)
 • C. psittaci är en ovanlig orsak till pneumoni som särskilt ses hos individer som har nära fågelkontakt. (karolinska.se)