• Chlamydophila psittaci, tidigare klassificerad som Chlamydia psittaci, är en gramnegativ bakterie som måste parasitera inuti en värdcell för att kunna fortplanta sig, eftersom bakterien saknar eget ATP-genererande system. (wikipedia.org)
  • En art av Chlamydophila som orsakar akut luftvägsinfektion, särskilt atypisk pneumoni, hos människor, hästar och koalor. (ki.se)
  • För aktiv immunisering av friska katter, 9 veckor gamla eller äldre, mot felint panleukopenivirus, felint leukemivirus och mot luftvägssjukdomar orsakade av felint rhinotracheitvirus, felint calicivirus och Chlamydophila felis . (apoteket.se)
  • Klamydia orsakas av bakterien Chlamydophila felis. (veterinaren.nu)
  • Bakterierna Chlamydophila felis samt Bordetella bronchiseptica är andra organismer som också kan ge kattsnuva. (anicura.se)
  • Det finns andra vaccin på marknaden idag mot tex coronavirus och chlamydophila (klamydia) som kan vara motiverat i enstaka fall tex om man har problem med infektion i ett katteri eller om man ställer ut katten. (ekbackenskattpensionat.se)
  • A species of CHLAMYDOPHILA that causes acute respiratory infection, especially atypical pneumonia, in humans, horses, and koalas. (ki.se)
  • Papegojsjuka orsakas av en bakterie (Chlamydophila psittaci) som finns i smittade fåglars avföring och är besläktad med bland annat twar. (brfsolhaga.se)