• Det konstruktiva samarbetet har varit en chimär, som egentligen har utestängt Sverige från stark påverkan på EU-nivå. (europaportalen.se)
  • Hela kostnadsdiskussionen är egentligen en chimär, trots att många verkar oroa sig. (fulldelaktighet.nu)
  • Kommentar: Detta är en ren chimär. (jinge.se)
  • Att den svenska monarkin inte skulle vara demokratiskt förankrad är därför en chimär utan någon grund i verkligheten. (altinget.se)
  • Bilden av Sverige som ett land där ingen behöver sakna en egen bostad eller lägga sig hungrig är idag en chimär. (stadsmissionen.se)
  • Denna jämförbarhet, menar Stockholms universitets studentkår, är en chimär och det är av största vikt att vi studenter får veta hur det verkligen ligger till. (vr.se)
  • Chimär (ytterst av grekiska chímaira, "get") är inom botaniken en växt där två olika vävnader växt samman, en ymphybrid, och inom zoologi och medicin en individ med celler från två genetiskt olika individer. (wikipedia.org)
  • Den vetenskapliga termen för chimär skiljer sig inte mycket från det trehövdade monstret Chimaira i den grekiska mytologin. (wikipedia.org)
  • Amerika porträtteras som ett övergivet parkeringshus där svarta människors överlevnad hela tiden balanserar mellan flinet och döden, där man dansar efter sin herres pipa, där friheten är en chimär. (expressen.se)
  • Hur fria val har vi om den tankevärld som presenteras för oss är en specialdesignad chimär just för oss? (kulturbloggen.com)