• Cetacea 0 frågor Däggdjursordningen valar, som är uteslutande vattenlevande och påträffas i alla världshaven och vissa flodsystem. (lookformedical.com)
  • Alla valdjur tillh r ordningen Cetacea , som delas in i underordningarna bardvalar, Mysticeti , och tandvalar, Odontoceti . (wwf.se)
  • Calloconophora cetacea ingår i släktet Calloconophora och familjen hornstritar. (wikipedia.org)
  • Dessutom fick jag hem min nya kanin som jag väntat på sedan midnattsolscupen då Cea (Pinglans Gt Ch Cetacea) och Monnie (Stjärnan's S Ch Voodo) parades. (blogg.se)
  • Alla valdjur tillh r ordningen Cetacea , som delas in i underordningarna bardvalar, Mysticeti , och tandvalar, Odontoceti . (wwf.se)